Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 17 obowiązującym od 3.04.2012 r. do 31.12.2013 r.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży udziałów
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Otrzymanie majątku likwidowanej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Odsetki od lokat overnight - kwalifikacja do źródła przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Dochód z przymusowego umorzenia udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Opodatkowanie zaliczki na poczet dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez nieruchomości - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Konsekwencje otrzymania majątku likwidowanej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Wybrane zagadnienia związane z udzieleniem spółce z o.o. pożyczki przez jednego z jej wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy spółki z o.o. za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Co łączy internet z podatkiem dochodowym?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Sprzedaż udziałów w jednym roku a otrzymanie zapłaty w następnym roku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Odsetki od lokat terminowych powiązanych z rachunkiem firmowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Problem kwalifikowania przychodów osiąganych w ramach spółki do źródeł przychodów
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wypłata z zysku dokonana przez spółkę komandytową na rzecz jej wspólnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Opodatkowanie odsetek od pożyczek społecznościowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Niepodzielone zyski osiągnięte przed 1 stycznia 2009 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Spółka z o.o. jako płatnik zryczałtowanego podatku od odsetek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Aport środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Środki pieniężne z działalności gospodarczej na lokatach bankowych a źródło przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Umorzenie udziałów (akcji) nabytych w formie darowizny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Pożyczka udzielona osobowej spółce handlowej przez jej wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Opodatkowanie wynagrodzenia za poręczenie kredytu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Rozrachunki z tytułu udzielonych i zaciągniętych pożyczek
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Wypłata w 2013 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Moment uzyskania przychodu należnego przy sprzedaży udziałów na raty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Opodatkowanie dywidendy otrzymanej przez akcjonariusza SKA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Sposób opodatkowania odsetek od lokat terminowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Wycofanie składników wyposażenia z firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Prywatne konto w działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Odliczenie podatku zapłaconego w obcym państwie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Umorzenie udziałów na gruncie ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Ustalenie przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Opłata za szkolenie członka rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (961) z dnia 25.03.2013 - Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych
Dywidendy na rzecz polskich rezydentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Zagadnienia ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Podatek od odsetek na rzecz udziałowca-pożyczkodawcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Skutki podatkowe u wnoszącego wkład
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce w przychodach wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie jest przychodem
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Ustalanie przychodu ze sprzedaży udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Podział dywidendy między spadkobierców i jej opodatkowanie
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
Koszty uzyskania przychodów z umorzenia dobrowolnego
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
Sprzedaż przez spółkę jawną udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 17 w pozostałych wersjach czasowych
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. - skutki podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Obowiązki płatnicze przy odsetkach dla udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Dzień uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Pobór zryczałtowanego podatku przy wypłacie odsetek od pożyczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020 - Leasing, kredyt, dotacje w podatku dochodowym
Pobór podatku od dywidendy wypłacanej do 30 czerwca 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Dochód z obrotu walutą wirtualną
Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2020 - Poradnik podatnika PIT do rozliczenia za 2019 r.
Świadczenia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu wolne od podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Koszty podatkowe przedsiębiorców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Towary zakupione na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2019 rok
Sfinansowanie biletów lotniczych członkom rodziny pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Ujęcie księgowe oraz prezentacja w bilansie pożyczki od udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Aport prawa wieczystego użytkowania gruntu do spółki niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Umorzenie dobrowolne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Umorzenie przymusowe i warunkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odsetki od lokat bankowych a podatek zryczałtowany - u podatników CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Wniesienie aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Skutki podatkowe otrzymania pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Moment powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Śródroczny podział zysku za 2019 r. - ewidencja w księgach rachunkowych wypłacającej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Kwalifikacja do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki prawa handlowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Wypłata udziałowcowi odsetek od udzielonej pożyczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Wręczenie okolicznościowych nagród - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Napiwki otrzymywane przez pracowników - rozliczenie dla celów PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Zaliczki wypłacone wspólnikom na poczet dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Podatkowo-składkowe rozliczenie członka rady uczelni
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Umorzenie udziałów wspólnika a obowiązki płatnika - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Podatek od dywidendy wypłacanej osobom fizycznym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Skutki zmiany rezydencji podatkowej wspólnika spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Wypłata wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Opodatkowanie odsetek wypłaconych udziałowcowi
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Nadpłata podatku po zwrocie zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Sprzedaż własnej wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Ustalenie przychodów i kosztów z tytułu obrotu walutą wirtualną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
PIT/CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Opodatkowanie odsetek od nieterminowo wypłaconej dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Likwidacja spółki z o.o. otrzymanej w darowiźnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Odsetki wypłacane polskiemu rezydentowi przez zagraniczny bank
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Przychód z podziału majątku rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Podatkowe skutki zbywania udziałów w spółdzielniach rolników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą dywidendy spadkobiercy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Objęcie udziałów w zamian za wierzytelność z tytułu pożyczki a przychody i koszty podatkowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów u świadczeniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Podatek od otrzymanej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Akcje nabyte po preferencyjnej cenie w ramach programu motywacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Zasady opodatkowania dochodu nierezydenta ze zbycia udziałów w celu umorzenia
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Rodzaje przychodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Pobór 19% podatku dochodowego
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Wypłata udziałowcom środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki z o.o.
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Data pobrania zryczałtowanego podatku od odsetek od pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej udziałowca
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Opodatkowanie dochodów ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Zyski pozostawione na kapitale zapasowym przekształcanej spółki
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Kolejność zbywania udziałów w spółce kapitałowej
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Opodatkowanie sprzedaży papierów wartościowych nabytych w drodze dziedziczenia
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki akcyjnej
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Odliczenie straty poniesionej z tytułu odpłatnego zbycia akcji
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia po podwyższeniu kapitału zakładowego
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Skutki w podatku dochodowym z tytułu wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Pożyczki w rozliczeniach podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 - Różne źródła finansowania firmy a podatek dochodowy
Ewidencja księgowa wypłaty dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Pożyczka od udziałowca - moment pobrania zryczałtowanego podatku od odsetek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Dobrowolne umorzenie udziałów a PIT i obowiązki płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Śródroczny podział zysku dokonany w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Odsetki od pożyczki otrzymane przez spółkę jawną - określenie źródła przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Śródroczny podział zysku dokonany w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Dywidenda dla osób fizycznych
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018
Pożyczka wniesiona aportem do spółki z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego a przychody i koszty u wnoszącego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Wypłata dywidendy wspólnikom (akcjonariuszom)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Opodatkowanie przychodu w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę - jako płatnika
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Rozliczanie wierzytelności w firmowym rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Podatek od wniesienia aportem środka trwałego do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Wykazanie przychodów i kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. do wysokości kapitału zakładowego tej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Skutki podatkowe objęcia udziałów za wkład pieniężny niższy niż wartość rynkowa udziałów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Obowiązki płatnika przy wypłacie dywidendy spadkobiercy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Koszty uzyskania niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych albo praw majątkowych
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Straty z tytułu zbycia wierzytelności w kosztach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę - jako płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Opodatkowanie odsetek od pożyczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a ustalenie dochodu wspólników
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zmiany w CIT/PIT od 2018 r. - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Odsetki od pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę osobową a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Wniesienie wkładu do spółki osobowej jest neutralne podatkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Warunki stosowania karty podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Podatkowe rozliczanie firmowych pożyczek
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Co może stanowić przedmiot wkładu do spółki?
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Przychody i koszty podatkowe w spółce przekazującej dywidendę rzeczową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Odsetki od kredytu udzielonego osobie fizycznej - jaki PIT należy złożyć?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Kwestia obowiązku podatkowego w Polsce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Opodatkowanie dochodów ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Podatek od dywidendy wypłaconej wspólnikowi - osobie fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Opodatkowanie odsetek od pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Moment opodatkowania nagrody przyznanej przez radę miasta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę w wypłacie dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Zasady opodatkowania dochodu nierezydenta ze zbycia udziałów w celu umorzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Skutki podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Moment poboru zryczałtowanego podatku od dywidendy
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2017 - Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Opodatkowanie zysków pozostawionych na kapitale zapasowym przekształcanej spółki
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2017 - Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Pobór zryczałtowanego podatku od odsetek z tytułu pożyczki
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2017 - Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Dochód wspólnika z podwyższenia kapitału zakładowego spółki
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2017 - Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Ustalenie dochodu z przymusowego umorzenia udziałów otrzymanych w spadku
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2017 - Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Przeznaczenie zysku netto na dywidendę pieniężną dla wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Przychody i koszty ze sprzedaży papierów wartościowych (udziałów, akcji) w PIT-38
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Sporządzenie PIT-38
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Podatek dochodowy należny od dywidendy wypłacanej wspólnikom (akcjonariuszom)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Forma składania deklaracji dla potrzeb VAT
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Zniesienie opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Odliczanie straty ze sprzedaży papierów wartościowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Zmiany w zakresie opodatkowania aportów i wymiany udziałów
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Opodatkowanie prywatnej lokaty przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Uchwały i ważne wyroki NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Zryczałtowany podatek dochodowy potrącony od wypłaconych odsetek od pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Nowe skutki podatkowe przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Koszty uzyskania przychodu ze zbycia odziedziczonych akcji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Opodatkowanie odsetek od pożyczki od wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Komercjalizowana własność intelektualna
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Zaliczka na poczet dywidendy za 2016 r. wypłacona przez spółkę z o.o.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Bilans i rachunek zysków i strat jednostki powstałej z przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Obowiązki spółki po wypłacie odsetek od pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Pożyczka otrzymana od udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Zewnętrzne źródła finansowania firmy w podatku dochodowym
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Rodzaj rachunku a koszty i przychody podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Wniesienie do spółki lub spółdzielni wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Aport z agio a odpisy amortyzacyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Zmiany w ustawach o PDOF i PDOP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Określenie wartości wkładów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Jaki i kiedy zapłacić podatek od otrzymanych odsetek? (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Obowiązki płatnicze przy pożyczce od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie aportu w formie przedsiębiorstwa
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016 - Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenie wpłacane na rachunek bankowy - moment powstania przychodu u pracownika
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Programy motywacyjne oparte na pochodnych instrumentach finansowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Podatkowa kwalifikacja odsetek za zwłokę - uchwała NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Zbycie udziałów w spółce z o.o. - rozliczenie wynagrodzenia pośrednika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Kwota otrzymana na pokrycie VAT naliczonego od aportu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Ustalenie kosztu uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Kolejność zbywania udziałów w spółce kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Przepisy podatkowe dostosowane do zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Ewidencja wypłaty odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Moment potrącenia podatku z tytułu otrzymania dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Przychód z kapitałów pieniężnych a zwolnienie od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Wymiana udziałów - Minister Finansów zmienia korzystne stanowisko organów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Podatek dochodowy należny od dywidendy wypłacanej wspólnikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Podatek od firmowej lokaty
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Wypełnienie zeznania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Jak rozliczyć środki pobrane przez właściciela z konta spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Przeznaczenie zysku na dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Zaliczka na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Sprzedaż akcji (udziałów) i innych papierów wartościowych od 1 stycznia 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Podatek dochodowy od kwot zysku przekazanych na kapitały stowarzyszenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Moment powstania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) i papierów wartościowych - zmiany w PIT
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany do ustawy o PDOF oraz ustawy o PDOP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Zaliczka na poczet dywidendy za 2015 r. wypłacona przez spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a ustalenie dochodu wspólników
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Firmowe gadżety przekazane pracownikom nie stanowią dla nich przysporzenia majątkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Podatek od zysków pozostawionych na kapitale zapasowym przekształcanej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Odsetki od lokat tworzonych na firmowym rachunku rozliczeniowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Odsetki od innych lokat tworzonych przez przedsiębiorcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Firmowe pożyczki w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Zaliczki na poczet dywidendy przekraczające wysokość zysku wypracowanego przez spółkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Wniesienie aportu do spółki z o.o. - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Podatek dochodowy należny od dywidendy wypłaconej wspólnikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Przychód z refundacji biletów dla rodzin wielodzietnych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Opodatkowanie odsetek otrzymanych za nieterminową zapłatę czynszu najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem ewidencjonowanym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Przychody
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Przychody
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Opodatkowanie dochodu wspólnika będącego podatnikiem PIT
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Umorzenie przymusowe i automatyczne
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Umorzenie dobrowolne
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Ogólne zasady opodatkowania
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wniesienie udziału spółki jawnej do spółki kapitałowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Opodatkowanie dochodu ze zbycia akcji należących do majątku wspólnego małżonków
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Skutki podatkowe związane ze sprzedażą udziałów spółki z o.o. za złotówkę
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Koszty uzyskania przychodów przy umorzeniu udziałów otrzymanych w darowiźnie
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja zryczałtowanego podatku od zapłaty udziałowcom odsetek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Ewidencja objęcia udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Artykuły spożywcze dla pracowników
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2015 - PIT i CIT - przegląd najnowszych interpretacji podatkowych
Skutki bilansowe i podatkowe przekazania składników majątku w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Podatkowe skutki wypłaty dywidendy osobom fizycznym
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu świadczeniem wolnym od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Obowiązek podatkowy przy umorzeniu udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Umorzenie przymusowe i automatyczne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Umorzenie dobrowolne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Data powstania przychodu
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2015 - Korekta przychodów i kosztów w ujęciu podatkowym w 2015 r.
Pytania i odpowiedzi
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Czy płatnik z tytułu poboru podatku od dywidendy obowiązany jest przekazać podatnikowi deklarację podatkową?
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Opodatkowanie dywidend wypłacanych na rzecz udziałowca będącego spółką osobową
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Strata na sprzedaży akcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Aport wniesiony do spółki z o.o. przez nierezydenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Wynagrodzenia wpłacane na rachunek bankowy - moment powstania przychodu u pracownika, zleceniobiorcy, menedżera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Jak było do końca 2014 r.?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Zmiany od 1 stycznia 2015 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej udziałowca - bilansowe i podatkowe zasady ujęcia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Opodatkowanie dywidendy wypłaconej spadkobiercy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Podatek dochodowy należny od dywidendy wypłaconej wspólnikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Zmiany wynikające z "dużej" nowelizacji
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Zmiany w ustawie o pdof istotne dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Rozliczenie straty za ubiegłe lata w spółce komandytowo-akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Zmiany w zakresie przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014 - Co nowego w podatkach w 2015 roku?
Dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014 - Co nowego w podatkach w 2015 roku?
Zmiany w CIT od 1 stycznia 2015 r. - ciąg dalszy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Prywatne pożyczki z majątku wspólnego małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Dywidenda otrzymana przez spółkę jawną jest u wspólników przychodem z kapitałów pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Przychody z odsetek od prywatnej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Kłopoty z odzyskaniem pożyczki od spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Nowe zwolnienia, nowe przychody opodatkowane i inne zmiany w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Wniesienie do spółki cywilnej aportu niepieniężnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Przeglądu Podatku Dochodowego"
Pobór podatku od odsetek z tytułu pożyczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Dochód wspólnika z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Komercjalizowana własność intelektualna wnoszona do spółek kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Skutki podatkowe przekazania wspólnikom majątku likwidowanej spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Umorzenie akcji a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Odsetki od lokaty u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Odliczenie straty z kapitałów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Wypłata wspólnikom spółki z o.o. dywidendy za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Obowiązki podatkowe spółki związane z wypłatą dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Opodatkowanie dywidend wypłacanych na rzecz udziałowca będącego spółką osobową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Aport środka trwałego w budowie a podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Odsetki z lokat bankowych a przychód z działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Skutki podatkowe i bilansowe wniesienia środków trwałych aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Aport w księgach rachunkowych wspólnika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2014 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Szykują się duże zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Aport towarów przedsiębiorcy do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Przychód z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Ogólne zasady opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Nie w każdym przypadku komornik jest płatnikiem podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Relacja z dyżuru telefonicznego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Konsekwencje nabycia i sprzedaży udziałów w świetle przepisów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Pożyczka udzielona spółce przez jednego z jej udziałowców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Sprzedaż udziałów
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Podział wyniku i wypłata dywidendy - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014 - Kredyt i pożyczka w ujęciu podatkowo-księgowym
Wymiana udziałów w spółkach z o.o. obojętna podatkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Opodatkowanie świadczeń towarzyszących stosunkowi pracy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Podatkowe skutki wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Wycieczki dla członków banku spółdzielczego sfinansowane z własnego funduszu społeczno-kulturalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Gdy osoba fizyczna wnosi wkład do spółki kapitałowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Czy odsetki od udzielonej pożyczki wykazuje się w zeznaniu?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Ewidencja podatku dochodowego w spółce komandytowo-akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Jak określić przychód przy objęciu udziałów?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Sprzedaż udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Źródło przychodu z internetowej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Lokaty bankowe u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Zamiana pożyczki na kapitał zakładowy albo rezerwowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Sprzedaż udziałów w spółce komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Strata z innych tytułów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Umorzenie dobrowolne udziałów należących do nierezydenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce osobowej przez jej wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Opodatkowanie dochodu z prowadzenia działalności za granicą w formie spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Opodatkowanie przychodu (dochodu) wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Przepisy przejściowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60