Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 2 obowiązującym od 1.01.2020 r. do 20.08.2020 r.
Kara umowna zastrzeżona w umowie o podział majątku wspólnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Odpisy amortyzacyjne od składników majątku otrzymanych w darowiźnie
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2020 - Majątek trwały - rozliczenie podatkowe
Przychód ze sprzedaży środka trwałego wycofanego z działalności, która następnie została zlikwidowana
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Czynny podatnik VAT prowadzący gospodarstwo rolne a ewidencja środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Firmowa darowizna w rozliczeniu dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zbycie udziału w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Wyposażenie otrzymane w darowiźnie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 2 w pozostałych wersjach czasowych
Zmiana w trakcie roku podatkowego ewidencji księgowej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2021 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce
Rozliczenie podatku dochodowego po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego w spółce cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Dzierżawa gruntu przez rolnika - stawka VAT i podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Zakres opodatkowania alimentów
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Skutki w podatku dochodowym przekazania oraz przejęcia przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Fikcyjna umowa o pracę a obowiązek korekty
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń zmarłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Przychód z zamiany działki rolnej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2019 - Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Odpisy amortyzacyjne od składników majątku nabytych w darowiźnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii a podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Przychód ze sprzedaży maszyny wykorzystywanej do działalności rolniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Sprzedaż środka trwałego nabytego w darowiźnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Kiedy przychód z zamiany działki rolnej bez PIT?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Skutki w PIT darowizny przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Darowizny na rzecz pracowników wykluczone z kosztów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Sprzedaż maszyny rolniczej wykorzystywanej do działalności rolniczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Prezent o znacznej wartości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Nagrody otrzymane przez spółkę jawną w ramach sprzedaży premiowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Prowadzenie ewidencji środków trwałych w gospodarstwie rolnym rozliczającym VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Okazjonalny prezent a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za pracę członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Przymusowe umorzenie udziałów zmarłego wspólnika bez PIT - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Zasady opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Przychód z podziału majątku rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą dywidendy spadkobiercy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rozliczanie kosztów przy prowadzeniu działalności rolniczej i działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem PIT - część I
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Wynagrodzenie zmarłego zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Pozorność umowy o pracę - skutki w podatku dochodowym pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Wyrównanie majątków po rozwodzie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Czy odsetki od należności cywilnoprawnych trzeba opodatkować?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Nabycie składnika majątku w drodze darowizny i jego sprzedaż - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zbycie udziału w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Obniżenie składki zdrowotnej u członków RSP
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Uznanie umowy zlecenia za umowę pozorną - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów specjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Opodatkowanie firmowych nieruchomości
Działy specjalne produkcji rolnej w 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Wypłata udziałów członka spółdzielni jego spadkobiercy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Przychody z działalności rolniczej a PDOF - wyjaśnienia MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Wynagrodzenie za pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Skutki podatkowe u otrzymującego udziały w darowiźnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Kiedy spadkobiercy mają otrzymać ekwiwalent za udziały?
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Opodatkowanie budynków gospodarczych zajętych na prowadzenie działów specjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017 - Ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych
Darowizna składnika majątku w firmowym rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z wykonywaniem działalności rolniczej
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2017 - Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Pytania i odpowiedzi
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Prezent dla byłego kontrahenta w ramach podziękowania za współpracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Przychody z wynajmu powierzchni magazynowej i placu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Darowizny nie podlegają ustawie o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Pobranie ryczałtu za nocleg od osoby zatrudnionej na umowę zlecenia - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Odszkodowanie za straty w budynkach i odsetki za zwłokę w jego wypłacie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wynagrodzenie zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016
Obrót udziałem w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Podatek od świadczeń na rzecz rodziny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Darowizna samochodu wycofanego z działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Świadczenia dla podopiecznych organizacji charytatywnych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016 - Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Sprzedaż zebranych owoców i grzybów leśnych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016 - Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Uzyskiwanie dochodów z agroturystyki
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016 - Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Sprzedaż warzyw pochodzących z upraw działkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Zmiany w ustawach o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Agroturystyka w świetle przepisów o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Przychody z wynajmu pokoi gościnnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez rolnika
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Co trzeba wiedzieć o działalności agroturystycznej?
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Wynajem pokoi gościnnych w gospodarstwie rolnym
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2016 - Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2016 - Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
Sprzedaż produktów przetworzonych i nieprzetworzonych z własnej uprawy i hodowli od 1 stycznia 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Darowany majątek w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Opodatkowanie ferm drobiu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Wycofanie środka trwałego z ewidencji w związku z podziałem majątku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Zeznanie przy dochodzie niższym niż 3.091 zł
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016 - Jak sporządzić zeznanie podatkowe za 2015 rok?
Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Darowizna nie podlega PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zbycie nieruchomości nabytej w spadku i w drodze podziału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Podatek dochodowy i VAT od wynajmu budynku znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Rozwód małżonków - skutki w PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Podatek od produktów z własnej pasieki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Nieważna umowa najmu jest źródłem przychodu w podatku dochodowym - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Zniesienie współwłasności samochodów wykupionych po leasingu operacyjnym przez wspólników spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Odszkodowanie z polisy po dziadku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015 - Jakie dochody nie podlegają opodatkowaniu?
Darowizna samochodu wycofanego z działalności
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Wypłata wynagrodzenia po zmarłym pracowniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Przychody rolnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu świadczeniem wolnym od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Towary handlowe otrzymane w ramach darowizny przedsiębiorstwa jako koszt podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Podatkowe skutki darowizny środka trwałego i towarów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Sprzedaż środka trwałego przez rolnika rozliczającego VAT
Poradnik VAT nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Kwalifikacja podatkowa przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Kiedy darowizna opodatkowana jest PIT, a kiedy podatkiem od spadków i darowizn?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Koszty i podatek dochodowy u darczyńcy i obdarowanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Odszkodowanie z polisy po dziadku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Darowizna samochodu wycofanego z działalności gospodarczej a powstanie przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Opodatkowanie nagrody rzeczowej dla respondenta (potencjalnego kandydata do pracy)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Działy specjalne produkcji rolnej w 2015 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Rozliczenie działów specjalnych u podatników prowadzących księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Jak zaksięgować listę płac po zmarłym pracowniku?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Świadczenia otrzymywane przez podopiecznych organizacji charytatywnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Zasiedzenie na gruncie ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Otrzymanie darowizny - skutki podatkowe u obdarowanego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Konsekwencje nieekwiwalentnego podziału majątku po rozwodzie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Rozliczenie majątku nabytego w drodze darowizny
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Odszkodowanie za naniesienia budowlane i nasadzenia na gruncie rolnym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Wydanie małżonkowi środka trwałego w związku z podziałem majątku po rozwodzie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Podstawa i warunki zwolnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży prywatnej nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Opodatkowanie wkładu mieszkaniowego zwróconego spadkobiercy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Wydzierżawienie gruntów rolnych na cele rolnicze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Przychód z dzierżawy gruntów rolnych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Strata z innych tytułów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Hodowla cudzych zwierząt nie jest działalnością rolniczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Zmiana pokoleniowa w firmie w aspekcie podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Przekazanie małżonkowi samochodu wykupionego z leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013 - Samochody w działalności gospodarczej a podatek VAT
Pokrycie pacjentom kosztów prania odzieży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Czy obowiązek dokumentacyjny dotyczy transakcji zawieranych z rolnikiem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Alimenty na rzecz dzieci i innych uprawnionych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Wynagrodzenie zmarłego pracownika w księgach SP ZOZ
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Przekazanie małżonkowi samochodu wykupionego z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Co ujmować w księdze rolnika?
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z agroturystyki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Sprzedaż udziału w samochodzie otrzymanego w drodze spadku
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Agroturystyka sposobem na własny biznes
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Zasiłek chorobowy wypłacony po śmierci ubezpieczonego a PIT - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Przychód pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Sprzedaż nieruchomości a ulga meldunkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Świadczenie otrzymane na leczenie dziecka
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Ekwiwalent za urlop i wynagrodzenie po zmarłym pracowniku
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Relacja z dyżuru telefonicznego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Nowelizacja ustawy o podatku tonażowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Zeznanie przy dochodzie niższym niż 3.091 zł
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013 - PIT 2012 - od dokumentów do wypełnienia zeznania
Spłata przez rodziców kredytu zaciągniętego razem z dzieckiem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60