Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 8 obowiązującym od 15.12.2016 r. do 31.12.2017 r.
Skutki otrzymania składników majątku zlikwidowanej spółki jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Likwidacja działalności gospodarczej
Prywatny najem u małżonków
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 23 z dnia 1.12.2017
Koszty uzyskania przychodów wspólników spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Skutki w PIT zwrotu części wniesionego wkładu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Zmiana udziału w zyskach wymaga modyfikacji umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Podatkowe rozliczenie wpłat na zakup nowego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ustalenie prawa do jednorazowej amortyzacji w spółce niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Przychody i koszty z tytułu udziału we wspólnym przedsięwzięciu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wspólne przedsięwzięcie na gruncie ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Przychód z udziału we wspólnym przedsięwzięciu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wkłady wniesione przez wspólników do nowo utworzonej spółki jawnej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Jednorazowa amortyzacja wybranych środków trwałych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej i jej wpływ na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Przychód ze sprzedaży środka trwałego stanowiącego współwłasność
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2017 - Środki trwałe w podatku dochodowym - praktyczne problemy
Darowizna udziałów spółki osobowej - rozliczenie podatkowe u darczyńcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Wypłata zysku przez spółkę cywilną z kapitału zapasowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Czy warto się przekształcić?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Prawo użytkowania nieruchomości wniesione do spółki jako wkład
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Zmiana w strukturze udziałów w spółce
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Rozliczenie roczne dochodu ze spółki po zmianie proporcji udziałów obowiązującej wstecz
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Zaliczki pobrane przez wspólnika w trakcie roku i przekraczające jego udział w zysku spółki
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Wypłata zysku spółki na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Podział zysku w spółce partnerskiej a ustalenie przychodów i kosztów u wspólników
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Składka na Fundusz Pracy opłacana przez jednego wspólnika
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Umowa o pracę zawarta między wspólnikiem a spółką
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Sprzedaż składników majątku zlikwidowanej spółki
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Zamiana prywatnej nieruchomości a rozliczenie PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Wynajem lokalu od wspólnika spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Koszty świadczenia usług przez wspólnika na rzecz spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej przez jej wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Nieodpłatne świadczenia pomiędzy rodzinnymi spółkami osobowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Rozliczenie zaliczek otrzymanych na poczet zysku spółki komandytowej, gdy spółka wykazała stratę bilansową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Rozdysponowanie darowizny przez obdarowanego a prawo do ulgi podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Zaliczki na poczet przyszłego zysku wypłacane wspólnikom spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Wynagrodzenie wspólnika zatrudnionego w spółce osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Spółka jawna a podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Składki wspólników na FP a koszty podatkowe w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Koszty wynajmu lokalu przez spółkę cywilną od jej wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Nieodpłatne świadczenie na rzecz samego siebie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Pobranie ryczałtu za nocleg od osoby zatrudnionej na umowę zlecenia - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8 w pozostałych wersjach czasowych
Używanie samochodu a przychód
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Rozliczanie kosztów używania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Dokumentowanie wydatków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Praca własna w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ewidencja przychodów u wspólników spółki cywilnej, gdy niektóre są przychodem tylko u jednego z nich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Rozliczanie prywatnego najmu przez małżonków
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2020 - Opodatkowanie prywatnego najmu
Przychody małżonków z wynajmu składników majątku stanowiących wspólność majątkową
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2020 - Opodatkowanie prywatnego najmu
Wynajem nieruchomości wspólnych przez małżonków
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2020 - Opodatkowanie prywatnego najmu
Spółka jako podmiot prawa handlowego i podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ewidencja przychodu z nieodpłatnych świadczeń w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Transakcja między spółką jawną a wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Odsetki od kredytu przeznaczonego na potrzeby spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Zaliczki na poczet zysku niezwrócone przez wspólników mimo wykazania straty przez spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Sprzedaż prywatnej nieruchomości wykorzystywanej w działalności spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Wypłata odsetek od udziału kapitałowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Wspólne gospodarstwo rolne małżonków - kto składa PIT-6?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Rozliczenia małżonków związane z prywatnym najmem
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Zarząd sukcesyjny a wspólne rozliczenie małżonków
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wynajem lokalu spółce cywilnej przez jej wspólnika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Czynsz najmu w kosztach wspólnika wynajmującego nieruchomość spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Ogólne zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zmiana proporcji udziałów w trakcie roku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zmiany dotyczące przedsiębiorstw w spadku
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Opodatkowanie prywatnego najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Przedawnienie wierzytelności, na którą utworzono odpis aktualizujący
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Aport prawa wieczystego użytkowania gruntu do spółki niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Inne zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wypłata wspólnikom zaliczki na poczet zysku
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2019 - Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Spółka jawna będąca prosumentem energii odnawialnej a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Zaliczenie do kosztów opłat za licencję na korzystanie ze znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Usługi wspólników dla spółki partnerskiej i jawnej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Przystąpienie "kartowicza" do spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Wypłata wspólnikowi spółki osobowej zysku w formie rzeczowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
PCC od umowy spółki a koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wypłata w trakcie roku zaliczki na poczet zysku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Opublikowano kolejne ważne zmiany dla firm
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Samochody osobowe wspólników a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Ustalenie zaliczki na podatek wspólnika dwóch spółek cywilnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Pobór podatku od dywidendy wypłacanej spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Ulepszenie nieruchomości wynajmowanej przez spółkę cywilną od jej wspólników - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Przychód ze sprzedaży dokumentacji projektowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Dochód podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Wydatki na szkolenie wspólnika spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Podzielony a niewypłacony wspólnikom zysk spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Środki trwałe nabyte przez spółkę osobową od jej wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Świadczenia między wspólnikami oraz spółką
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Spółka komandytowa a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Usługa świadczona przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej - rozliczenie PIT i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Sprzedaż nieruchomości wraz z niezakończoną inwestycją - podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej z tytułu prowadzenia spraw spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Cesja umowy leasingu operacyjnego oraz sprzedaż nowej wersji oprogramowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Zwrot przez wspólników spółki osobowej zaliczek pobranych na poczet zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Zmiana wysokości udziałów w spółce jawnej w trakcie roku podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Przekazanie składnika majątku spółki osobowej w ramach wypłaty z zysku a PIT/CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Składka na Fundusz Pracy w zeznaniu wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Prowadzenie przez wspólnika spraw spółki jawnej za wynagrodzeniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Udział spółki komandytowej w innej spółce osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Rozliczenie faktury korygującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Nagrody otrzymane przez spółkę jawną w ramach sprzedaży premiowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Zysk wspólników spółki osobowej jest obojętny podatkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Otrzymanie zaliczki na poczet zysku - rozliczenie dla celów PIT/CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Najem prywatny składnika majątku wspólnego małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Inne uregulowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Importowany środek trwały a jednorazowy odpis amortyzacyjny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Inne zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych u wspólników spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Jednorazowa amortyzacja w spółce niebędącej osobą prawną
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Data uzyskania przychodu ze świadczenia usług
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zmiana w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Wypłata dywidendy wspólnikowi będącemu spółką komandytową - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Udziały w zysku spółki i PCC od wkładu nowego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Wypłata zysku spółki jawnej w formie niepieniężnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Wynajem nieruchomości wspólnych przez małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Skutki w PIT zwrotu części wniesionego wkładu
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Skutki przekazania pożyczkodawcy składnika majątku spółki osobowej na gruncie PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Rozliczenie pobranych przez wspólników zaliczek na poczet zysku w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
PIT od sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Firmowy majątek w rozliczeniach PIT i CIT
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej a koszty podatkowe u wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Wycofanie części wkładu ze spółki jawnej - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Zakup towarów lub usług za symboliczną złotówkę a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Specyfika spółki cywilnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy i późniejsza wypłata w spółce komandytowej a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Opłacanie podatku przez obojga małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Rozliczanie całego dochodu/przychodu przez jednego z małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Fundusz Pracy wspólnika w rozliczeniach podatkowych spółki
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Podatek od przychodów z budynków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Inne zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Charakter prawny spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Prywatny składnik majątku wspólnika/członka jego rodziny a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Wypłaty dla wspólników w spółce cywilnej prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Rozliczenie dochodu i straty z udziału w dwóch spółkach cywilnych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Odsetki od pożyczki otrzymane przez spółkę jawną - określenie źródła przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
VAT niepodlegający odliczeniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ustalenie dochodu spadkobiercy z tytułu udziału w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Pokrycie z kapitału zapasowego nadpłaconych zaliczek pobranych na poczet zysku - w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Koszty działalności badawczo-rozwojowej sfinansowane dotacją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Zaliczki w ciągu roku wypłacone na poczet zysku w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Opodatkowanie przychodu w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Sprzedaż towarów pomiędzy firmami małżonków - VAT i PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Skutki zwolnienia wspólnika od udziału w stratach spółki
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Ustalenie dochodu wspólników spółki cywilnej po zmianie wysokości posiadanych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Wspólnicy pozostający w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Wspólnik występujący ze spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Minimalny podatek od niektórych nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Odliczanie straty poniesionej w zakończonej działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Rozliczenie prywatnego najmu na potrzeby podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Samochód osobowy zakupiony przez spółkę cywilną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Minimalny podatek od niektórych nieruchomości
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Zaliczki kwartalne z działalności prowadzonej w różnej formie prawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Specyfika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Prywatny samochód wspólnika używany do celów firmowych a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Zmiany w CIT/PIT od 2018 r. - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Rozliczanie prywatnego najmu przez małżonków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016 - Opodatkowanie prywatnego najmu w 2017 roku
Podatek od nieruchomości w PKPiR spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób opodatkowania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki osobowej - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Zysk w formie rzeczowej wypłacony wspólnikom spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Nieoprocentowana pożyczka dla spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Zewnętrzne źródła finansowania firmy w podatku dochodowym
Rozliczanie najmu składników objętych wspólnością małżeńską
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Opodatkowanie przychodów małżonków z prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Odrębne opodatkowanie najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Umorzenie przez wspólnika pożyczki udzielonej spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Wypłata spadkobiercy udziału kapitałowego w spółce osobowej a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Charakter prawny spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ogólne zasady odliczania strat przez podatników PIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Świadczenie dla pracownika będącego małżonkiem wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Zasady funkcjonowania spółki jawnej w świetle przepisów prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Odpłatne zbycie samochodu stanowiącego współwłasność
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2016 - Rozliczanie kosztów używania samochodów w działalności gospodarczej
Przychód z tytułu wynajmu nieruchomości należących do majątku wspólnego małżonków
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Kwestie podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Składki jako koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Składki ZUS wspólników spółki jawnej - zasady rozliczania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Składki ZUS wspólników spółki jawnej - zasady rozliczania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Fundusz Pracy w kosztach spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016 - Jakie wydatki można uwzględnić w firmowych kosztach podatkowych?
Sprzedaż środka trwałego stanowiącego współwłasność
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Moment powstania obowiązku podatkowego w PIT u nowego wspólnika spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Przekształcenie spółki a podatek dochodowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016 - Czy i jak przekształcić spółkę cywilną w handlową?
Ustalenie dochodu ze sprzedaży składników majątku zlikwidowanej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Spółka jawna podmiotem odrębnym od swoich wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Zmiana proporcji udziałów w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Ogólne zasady rozliczenia podatku dochodowego przez wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Czynności związane z rozwiązaniem spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Skutki rozwodu w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Roczne rozliczenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Wartość początkowa oraz amortyzacja prawa do firmowego logo otrzymanego w drodze darowizny - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Czy u wspólnika powstanie przychód w związku z otrzymaniem zaliczek na poczet zysku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Przekazanie odpadów poprodukcyjnych na prywatne potrzeby wspólników spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Strata w rozliczeniu podatników PIT - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Przychód ze sprzedaży środka trwałego stanowiącego współwłasność
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Wynajem nieruchomości należących do majątku wspólnego małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Sposoby opodatkowania najmu przez małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a ustalenie dochodu wspólników
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Ustalenie dochodu z działalności prowadzonej indywidualnie i w formie spółki
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Rozliczenie przychodów i kosztów podatkowych u wspólników spółki osobowej
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Odsetki od lokat tworzonych na firmowym rachunku rozliczeniowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wpłata na pokrycie straty spółki cywilnej dokonana przez ustępującego wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Zatrudnienie w spółce jawnej pełnoletniego dziecka wspólników - skutki w podatku dochodowym i składkach ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Dochód z udziału w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Rozwód małżonków - skutki w PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Odrębne regulacje w zakresie jednorazowej amortyzacji podatkowej i bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Usługi świadczone pomiędzy powiązanymi ze sobą spółkami jawnymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Dzierżawa nieruchomości przez spółkę jawną od jej wspólnika
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015 - Nieruchomości w firmie - rozliczenie zakupu, używania i sprzedaży
Najem w ramach działalności gospodarczej nieruchomości objętej wspólnością małżeńską
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015 - Nieruchomości w firmie - rozliczenie zakupu, używania i sprzedaży
Koszty podatkowe przy sprzedaży gruntu wniesionego aportem do spółki osobowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015 - Nieruchomości w firmie - rozliczenie zakupu, używania i sprzedaży
Charakterystyka spółki komandytowej oraz spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Rozliczenie wspólników po zmianie proporcji udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Charakter prawny spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Otrzymanie przez wspólnika środków pieniężnych likwidowanej spółki jawnej a powstanie przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Wycofanie lokalu mieszkalnego z działalności i przeznaczenie go na wynajem - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólników spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Dochód spadkobiercy wstępującego do spółki w trakcie miesiąca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Rozszerzenie wspólności majątkowej - ustalenie daty nabycia nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Zasady opodatkowania wspólników spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Przychody i koszty uzyskania przychodów spółki z o.o. z tytułu udziału w spółce jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Rozliczanie przychodów i kosztów podatkowych u wspólników spółki osobowej - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Przychody i koszty z udziału w spółce osobowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Opodatkowanie dochodu ze zbycia akcji należących do majątku wspólnego małżonków
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wypłata dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysku wypracowanego przed 1 stycznia 2014 r.
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Aport do spółki niebędącej osobą prawną
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Określenie podmiotów, na których ciąży obowiązek dokumentacyjny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Najem lokalu wycofanego z działalności gospodarczej małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Czy o jednorazowej amortyzacji trzeba zawiadomić urząd skarbowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Fundusz Pracy wspólnika i koszty spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Zasady rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Umowa o pracę zawarta ze spółką
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - a złożenie zeznania za przekształconą spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Podział zysku w spółce komandytowej jest neutralny podatkowo
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Zaliczanie w koszty uzyskania przychodu noty z ZAiKS-u
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Ogólne zasady ustalania dochodu uzyskanego przez wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Opodatkowanie dywidend wypłacanych na rzecz udziałowca będącego spółką osobową
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Dochód (strata) z różnych działalności ustalany na podstawie podatkowej księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Zapłata z rachunku bankowego spółki osobowej podatku dochodowego oraz składek ZUS za jej wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Zmiany wynikające z "dużej" nowelizacji
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Spółka jawna jako podmiot powiązany ze swoim wspólnikiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Możliwość rozliczania przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej strat poniesionych przez taką spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Przychód z nieoprocentowanej pożyczki w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Rozliczanie najmu przez małżonków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015 - Prywatny najem w 2015 roku
Przychody wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Jak prywatny najem rozlicza rodzeństwo?
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2014 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej i najmie
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Prywatny najem i oświadczenie małżonków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014 - Co nowego w podatkach w 2015 roku?
Możliwość rozliczania przez wspólników spółki komandytowej wydatków poniesionych przez poprzednika prawnego tej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Prywatne pożyczki z majątku wspólnego małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Środki trwałe wniesione aportem do spółki osobowej - interpretacje indywidualne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Dywidenda otrzymana przez spółkę jawną jest u wspólników przychodem z kapitałów pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Nowe zwolnienia, nowe przychody opodatkowane i inne zmiany w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Przychody i koszty z tytułu najmu lokalu od wspólnika spółki cywilnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Prywatny wynajem nieruchomości należącej do majątku małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Zaliczanie składek do kosztów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Opodatkowanie zagranicznego wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Ogólne zasady ustalania dochodu przez wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Opodatkowanie dywidend wypłacanych na rzecz udziałowca będącego spółką osobową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Sprzedaż wycofanego z działalności gospodarczej samochodu będącego współwłasnością
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Różne formy opodatkowania prywatnego najmu u małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Nieodpłatne udostępnienie spółce komandytowej rzeczy stanowiących prywatną własność jej wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Sprzedaż towarów wniesionych aportem do spółki cywilnej a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Zasady ustalania dochodu przez wspólników spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Szykują się duże zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży prywatnej nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Małżonkowie nie będą składać co roku oświadczenia o najmie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Ustalenie dochodu po zmianie wspólnika s.c.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Wprowadzanie zmian do umowy spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Roczny zysk wypłacony wspólnikowi spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Najem u małżonków
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2014 - Opodatkowanie dochodów z nieruchomości i niektórych praw majątkowych
Sprzedaż prawa do lokalu wniesionego aportem do spółki cywilnej
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2014 - Opodatkowanie dochodów z nieruchomości i niektórych praw majątkowych
Opodatkowanie ryczałtem przychodu wspólnika z wynajęcia budynku spółce osobowej
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2014 - Opodatkowanie dochodów z nieruchomości i niektórych praw majątkowych
Skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Korekta kosztów w spółce komandytowo-akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Zmiana proporcji udziałów wspólników - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Świadczenie usług na rzecz spółki przez jej wspólników prowadzących jednocześnie indywidualną działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Unormowania w ustawie o PIT obowiązujące do końca 2013 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Opodatkowanie dochodów po przekształceniu SKA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Składki na Fundusz Pracy a koszty wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Rozliczanie komandytariuszy za czas udziału w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Strata z innych tytułów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Rozliczenie podatku przez wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Najem składników majątku małżeńskiego w ramach działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Jak prywatny najem rozlicza rodzeństwo?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Opodatkowanie dochodu z prowadzenia działalności za granicą w formie spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Opodatkowanie środków pieniężnych z likwidacji spółki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Opodatkowanie najmu przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Objęcie spółki komandytowo-akcyjnej podatkiem dochodowym od osób prawnych
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Przepisy przejściowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Najem u małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Podatek dochodowy od prywatnego najmu w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Wypłata zysku wypracowanego w spółce jawnej przed przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Istota spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Uchwała NSA w sprawie opodatkowania pomocy prawnej z urzędu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Rozliczenie zakupu towarów i ustalenie dochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Odsetki od lokat overnight - kwalifikacja do źródła przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Otrzymana wypłata zysku to zdarzenie neutralne podatkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Wypłata udziału w zysku spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Nieodpłatne świadczenia na rzecz spółki osobowej wykonane przez jej wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Rozliczanie najmu prywatnego przez małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Udział w zysku spółki osobowej nieproporcjonalny do wniesionego przez wspólnika wkładu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013 - Podatkowe rozliczenia wspólników spółki cywilnej
Zmiana proporcji udziałów w spółce cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013 - Podatkowe rozliczenia wspólników spółki cywilnej
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013 - Podatkowe rozliczenia wspólników spółki cywilnej
Składka na Fundusz Pracy zapłacona przez wspólnika spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013 - Podatkowe rozliczenia wspólników spółki cywilnej
Objęcie spółek komandytowych i S.K.A. podatkiem dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Konsekwencje przekształcenia spółki na gruncie ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Rozliczenie przychodów wynajmującego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Mechanizm ustalania dochodu wspólników
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Działalność indywidualna i w formie spółki a status małego podatnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Strata spółki a rozliczenie roczne wspólników
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Sprzedaż przedmiotu wkładu wniesionego do spółki cywilnej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wypłata z zysku dokonana przez spółkę komandytową na rzecz jej wspólnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Koszty związane z wypłatą odsetek od udziału kapitałowego
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki komandytowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Częściowe wycofanie wkładu ze spółki jawnej w związku ze zmianą proporcji udziałów
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Przychód z nieoprocentowanej pożyczki
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Skutki zatrudnienia w spółce członków rodziny wspólnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie oznacza likwidacji tej spółki
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wpłata wyrównania do spółki jawnej przez występującego wspólnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wydatki dotyczące działalności przedsiębiorstwa poniesione przez spółkę otrzymującą aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Wypłata z zysku spółki jawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Fundusz Pracy u wspólników spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Rozliczenie straty przez wspólników spółki osobowej - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności gruntu na jego samoistnego posiadacza a podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Wydatki na odzież roboczą dla wspólnika spółki
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Pożyczka udzielona osobowej spółce handlowej przez jej wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Sytuacja wspólników spółki niemającej osobowości prawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Wspólnik spółki cywilnej oraz jego indywidualna działalność
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Opodatkowanie dywidendy otrzymanej przez akcjonariusza SKA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Gdy wspólnik wynajmuje spółce lokal
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Wspólnik spółki podatnikiem podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Przychód ze sprzedaży składnika majątku po likwidacji spółki
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2013 - Obowiązki podatnika PIT w związku z rozpoczęciem i likwidacją działalności
Opodatkowanie kwoty wypłaconej wspólnikowi występującemu ze spółki prawa handlowego
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2013 - Obowiązki podatnika PIT w związku z rozpoczęciem i likwidacją działalności
Wycofanie samochodu ze spółki jawnej i przekazanie go na cele osobiste jednego ze wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Podatkowe skutki utworzenia spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wspólnika spółki z o.o. i wspólnika spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Cele, na jakie można przeznaczyć wypracowany zysk
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Wykorzystywanie prywatnego gruntu wspólników na potrzeby spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Przychód z tytułu użyczenia lokalu przez wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Rozliczenia podatkowe wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Wydatki ponoszone przez wspólników spółki cywilnej na opłacenie podatku od nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Uregulowania zawarte w ustawie o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Rozliczenie dochodów "spółki z o.o. spółki komandytowej"
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Darowizna w przychodach spółki osobowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Ważne terminy w lutym 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Sprzedaż licencji przez spółkę komandytową - przychód podatkowy u jej wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Podatek odroczony po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Ważne terminy dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w styczniu 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Rozliczenie przychodu ze sprzedaży akcji uzyskanego przez małżonka
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Sprzedaż przez spółkę jawną udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60