Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 87 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 31.12.2018 r.
Większy zakres odliczeń od kwoty wolnej od potrąceń
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiana zasad ochrony przed potrąceniami dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Od 1 stycznia 2019 r. kwota wolna od potrąceń może być niższa
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Nadpłata wynagrodzenia w związku z absencją zasiłkową a rozliczenie składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Egzekucja należności z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Potrącanie zasądzonej kary ograniczenia wolności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Przy winie nieumyślnej zwrot szkody w ograniczonym zakresie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Potrącenie wynagrodzenia nadpłaconego z winy pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Potrącenie komornicze z odsetek od nieterminowych wypłat wynagrodzeń i zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Zajęcie wynagrodzenia a kwota wolna od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Zajęcie alimentacyjne wynagrodzenia za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Potrącenia z pensji zleceniobiorcy tak jak przy etacie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń przy umowie zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Potrącenia z wynagrodzenia i ekwiwalentu za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Zajęcie komornicze a rozwiązanie umowy w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Zniszczenie laptopa samowolnie zabranego do domu przez pracownika - co z odszkodowaniem dla pracodawcy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Należności podlegające potrąceniom i granice potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Potrącenie zawyżonego wynagrodzenia po upływie kilku miesięcy od jego wypłaty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Potrącenia należności na poczet alimentów oraz wierzytelności bankowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Dopuszczalność potrącenia alimentów bez udziału komornika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Kolejność potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Dopuszczalność potrąceń z innych świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Kwoty wolne przy potrąceniach niealimentacyjnych i dobrowolnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Pierwszeństwo w dokonywaniu potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Czy za zgodą pracownika można dokonać zaliczkowej wypłaty wynagrodzeń?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Bez tytułu wykonawczego potrącenie tylko za zgodą pracownika
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Zajęcie komornicze wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Potrącenie kwoty nierozliczonej zaliczki z wynagrodzenia pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Ujęcie w kosztach firmy wydatków poniesionych w ramach podróży służbowej pracownika
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Długie zwolnienie lekarskie po wypłacie wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Potrącenia niealimentacyjne i dobrowolne z wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ogólne zasady dofinansowania wypoczynku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Korekta składek ZUS w związku z nieprawidłowym ustaleniem podstawy ich wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Potrącenia niealimentacyjne i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Kwestia zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Zgoda pracownika na dokonywanie dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Potrącenie zaliczki i należności niealimentacyjnych z wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Zagrożenia dla wypłaty pensji dla pracownika-udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 87 w pozostałych wersjach czasowych
Odpowiedzialność telepracownika za uszkodzenie służbowego laptopa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Obligatoryjne świadczenia dla pracownika, który podjął się podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2022
Egzekucja ze świadczeń pozawynagrodzeniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Zajęcie komornicze przy umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy przed egzekucją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Umowa zlecenia i o dzieło podobieństwa i różnice
Zakres zajęcia komorniczego przy potrąceniach niealimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Ustalenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Rodzaj i zasady potrąceń niewymagających zgody pracownika
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Potrącenia z więcej niż jednej wypłaty w ciągu miesiąca
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Odliczenia wynagrodzenia nadpłaconego z powodu terminu wypłat
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Potrącenie z pensji nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Potrącenia z powtarzającej się umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Rozliczenie nadpłaconego wynagrodzenia w kolejnym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Egzekucja z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Ochrona kapitału spółki a pensja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022 - Zatrudnienie menedżera w spółce handlowej
Zapewnienie wymogów bhp i potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Ochrona dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Zachowanie minimalnego wynagrodzenia a rata pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych nie uprawnia do potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Potrącenie komornicze z dwóch wypłat w tym samym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych i bonusów
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Termin odliczenia nadpłaty z wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Udzielanie zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Zwolnienie lekarskie po wypłacie pełnego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Potrącenia z wynagrodzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Odpowiedzialność kierowcy za wypadek samochodem służbowym w dzień wolny od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń, także w czasie epidemii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Potrącenia z dwóch wypłat w ciągu jednego miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Dokonywanie potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021
Ustalanie kwoty potrącenia z zasiłku na poczet należności niealimentacyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Wpływ uczestnictwa pracownika w PPK na wysokość kwoty wolnej od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Choroba po wypłacie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Potrącanie z wynagrodzenia za pracę udzielonej zaliczki i innych należności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Odpowiedzialność pracownika za niedobór w powierzonej mu kasie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Ukaranie pracownika karą pieniężną
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Zachorowanie dziecka pracownika - co z trwającym urlopem oraz wypłaconym świadczeniem urlopowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Egzekucja należności alimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy przed potrąceniami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Potrącenie komornicze z odprawy ekonomicznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Potrącenie należności niealimentacyjnych z dwóch wypłat w miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych a potrącenie niealimentacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Potrącenie składki na ubezpieczenie grupowe przy zajęciu niealimentacyjnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Wypłacenie pracownikowi zawyżonego wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Potrącenie komornicze z odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z naruszeniem prawa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Potrącenie komornicze w razie choroby przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Regulacje prawa pracy dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Dofinansowanie z różnych źródeł posiłków dla pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Egzekucja z ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze, za pranie odzieży oraz z ryczałtu na jazdy lokalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Odprawa ekonomiczna a potrącenie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Zaliczka pobrana przez pracownika na zakupy firmowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Zaliczka na pokrycie kosztów krajowej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Korzystanie z urlopu bezpłatnego a wysokość kwoty wolnej od potrąceń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Dokonywanie z wynagrodzenia bezpodstawnych potrąceń
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Potrącenia komornicze z wielu składników płacy, w tym wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Zwrot świadczeń szkoleniowych w przypadku porzucenia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Termin odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Dopuszczalność zmiany formy wypłaty wynagrodzenia zajętego przez komornika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zajęcie komornicze przy rozwiązaniu umowy w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Zwolnienie lekarskie po wypłacie - co z nadpłaconym wynagrodzeniem i ryczałtem na jazdy lokalne?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Zakres zajęcia komorniczego oraz wynikające z niego obowiązki pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Odzyskanie nadpłaconego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Szkoda w mieniu służbowym z winy nieumyślnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021 - Warunki korzystania z mienia służbowego pracodawcy
Kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu prowizyjnym zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Wynagrodzenie chorobowe w czasie ciąży a potrącenie alimentów
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Zasady dokonywania potrąceń alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Wysokość podwyższonej z powodu COVID-19 kwoty wolnej od potrąceń w 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Wypłata zawyżonego wynagrodzenia a jego potrącenie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Pisemna zgoda na potrącanie składek na ubezpieczenie grupowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
WSTĘP
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
SPOSÓB OBLICZANIA DOPUSZCZALNEJ KWOTY POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Rodzaje i kolejność potrąceń
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Obliczanie i potrącenia składki związkowej
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Kwota wolna od potrąceń w razie przepracowania części miesiąca
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Nałożenie na pracownika kary finansowej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń zmarłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Dokonywanie potrąceń komorniczych z wynagrodzenia zmarłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Metodyka dokonywania potrąceń niealimentacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Potrącenie za kurs z wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Potrącenie komornicze z odprawy rentowej i ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Termin odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia i skutki jego niedotrzymania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Dokonanie potrącenia niealimentacyjnego z wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Ustalenie wysokości nadpłaconego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Rozliczenie należności między wspólnikami a spółką
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zajęcie komornicze a ubezpieczenie grupowe pracownika
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Stosowanie kwoty wolnej przy potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Zajęcie komornicze świadczenia urlopowego nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
TARCZA Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020 - Stosowanie tarczy antykryzysowej w sprawach pracowniczych
Chorobowa absencja po wypłacie wynagrodzenia za pracę - jak ustalić kwotę nadpłaconego wynagrodzenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Zajęcie komornicze niealimentacyjne
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Dokumentowanie udzielania kar porządkowych
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Potrącenia alimentacyjne z kilku wypłat dokonanych w różnych terminach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłaty
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Wynagrodzenie w umowie o pracę w kwocie brutto
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Wynagrodzenie chorobowe i alimenty
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zasady ustalania dopuszczalnej kwoty potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Tytuły oraz hierarchia potrąceń z wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Kryteria determinujące wysokość potrącenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Obliczanie dopuszczalnej kwoty potrącenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Ustalanie utraconego wynagrodzenia przez nauczyciela wskutek stawiennictwa w sądzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Potrącenie alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Kara pieniężna dla pracownika otrzymującego płacę minimalną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Podstawa prawna oraz ranga potrąceń egzekwowanych na należności alimentacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Kolejność dokonywania potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Ustalenie kwoty potrącenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Świadczenia podlegające potrąceniu do pełnej wysokości
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Nie każde pismo upoważnia do potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Kwoty potrąceń z wynagrodzenia pracownika w zaświadczeniu o zarobkach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Cechy decydujące o rodzaju umowy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Jakie przepisy prawa pracy dla zleceniobiorcy?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Chorobowa niezdolność do pracy po wypłacie wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Dopuszczalność i granice potrąceń
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Świadczenia alimentacyjne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Inne należności
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Odszkodowanie a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Potrącenia z wynagrodzeń pracowników w księgach
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Potrącenia w zbiegu przy wypłacie świadczeń z różnych tytułów prawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Zgoda na potrącanie składek na grupowe ubezpieczenie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Dwie wypłaty w miesiącu a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Prowadzenie egzekucji komorniczej z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Pracodawca nie może potrącić zaległych składek bez zgody pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Alimenty a niepełny miesiąc pracy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Wystawienie zwolnienia lekarskiego po wypłacie wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Potrącenia ze świadczeń socjalnych i świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Potrącenia "dobrowolne" z wynagrodzenia, w tym chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Kary dyscyplinarne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Pracownik dysponujący firmowymi pieniędzmi nie uzyskuje przychodu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Pracownik dysponujący firmowymi pieniędzmi nie uzyskuje przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Zajęcie komornicze z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Zajęcie komornicze uposażenia funkcjonariusza służby celno-skarbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Sposób obliczania składki związkowej potrącanej na wniosek pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Ostrożnie z wypłatami dla wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Potrącenie alimentacyjne
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Uwzględnianie nagrody rocznej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Proporcjonalne pomniejszenie kwoty wolnej tylko w odniesieniu do niepełnego etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Obniżenie wynagrodzenia nauczyciela biorącego udział w strajku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Zajęcie wynagrodzenia na poczet należności niealimentacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Nagroda jubileuszowa także podlega zajęciu komorniczemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Potrącenie z wynagrodzenia na zaległe alimenty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Kwota wolna od potrąceń niepełnoetatowca zatrudnionego przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Zbieg potrąceń z wynagrodzenia pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Kwota wolna od potrąceń ustalana z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Potrącenie zaliczki i należności niealimentacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Ustalanie wysokości potrąceń niealimentacyjnych i dobrowolnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Ekwiwalent za pranie odzieży a egzekucja z wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Nałożenie kary pieniężnej na pracownika
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Potrącanie części diet z tytułu podróży służbowej na poczet alimentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Kwota wolna od potrąceń dla zleceniobiorcy
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Nowe zasady ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2019 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy - zmiana do K.p.c.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Nowe rozporządzenie dokumentacyjne i inne zmiany
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018 - Jakie zmiany czekają pracodawców w 2019 roku?
Kwota wolna od potrąceń także przy zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018 - Jakie zmiany czekają pracodawców w 2019 roku?
Świadczenie urlopowe u małego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Nadpłata ryczałtu na jazdy lokalne z winy pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Ustalenie pierwszeństwa dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Korekta dokumentów ZUS i zapłata zaległych składek
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Wynagrodzenie za czas choroby, gdy zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po wypłacie wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Potrącenia niealimentacyjne z chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Dopuszczalność potrącenia zawyżonego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Konsekwencje zmiany terminu wypłat dla wynagrodzenia pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Zajęcie wynagrodzenia za pracę na należności alimentacyjne
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Zakaz wypłat dla wspólników z majątku spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Ochrona wynagrodzenia ze stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Potrącenie z dopłaty do zimowiska ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Potrącenia alimentacyjne
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Ugoda pozasądowa nie uchyla kwoty wolnej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Egzekucja należności z zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Pierwszeństwo potrąceń komorniczych przed dobrowolnymi
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Potrącenia należności egzekwowanych oraz dobrowolnych z wynagrodzenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Zajęcie wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Zajęcie wynagrodzenia za pracę a wynagrodzenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Potrącenia alimentacyjne bez kwoty wolnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Niedopuszczalne ograniczenie ochrony przed potrąceniami
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Obniżenie wysokości wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Nadpłata wynagrodzenia stwierdzona po kilku miesiącach
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Potrącenia z wynagrodzeń za pracę i zasiłków wypłacanych przez pracodawcę w imieniu ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia dokonywane z wynagrodzeń za pracę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Potrącenie kosztów uszkodzenia komputera przez nielegalne oprogramowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Otrzymanie przez pracownika zaliczki na firmowe zakupy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zajęcie komornicze i niespłacana pożyczka z firmy pożyczkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Potrącenie kosztu naprawy maszyny celowo uszkodzonej przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Odszkodowanie dla pracownika a zajęcie alimentacyjne
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Rozliczenie kosztów podróży służbowej pracownika
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Potrącenie komornicze a pożyczka udzielona przez zakład
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Opłaty bankowe i pocztowe jako koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Obliczenie maksymalnej wysokości kary pieniężnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż pensja
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Czy wartość pieniężna karty lunchowej podlega potrąceniom komorniczym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Wypłacenie nienależnych kwot łącznie z wynagrodzeniem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Odliczenie z wynagrodzenia błędnie nadpłaconego wynagrodzenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Możliwość i skutki zawarcia umowy o pracę z udziałowcem spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Kiedy można odliczyć nadpłacone wynagrodzenie za pracę?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Zajęcie niealimentacyjne ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Nadpłacone wynagrodzenie chorobowe dla byłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Potrącenie alimentacyjne i dobrowolne
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Jak rozliczyć w ZUS nadpłaconą pensję chorego pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Koszty dokonywania potrąceń bez rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Zatrudnienie niepełnoetatowca w firmie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Rodzaje potrąceń z wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Granice potrąceń z wynagrodzenia członka zarządu spółki jawnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę po zmianie przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Potrącenia z wynagrodzeń pracowników - ustalenie kwot wolnych
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Egzekucja należności z wynagrodzenia pracownika
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Zajęcie alimentacyjne z wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Ukaranie pracownika karą pieniężną
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Ewidencja księgowa kosztów poniesionych w ramach podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Podatek i składki ZUS od ryczałtu za używanie samochodu a ochrona wynagrodzenia przed potrąceniami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Potrącenie z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie grupowe
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej oraz potrąceń dobrowolnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Wybór podstawy zatrudnienia - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Kwota wolna nie dotyczy potrąceń alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Udziałowiec spółki z umową o pracę
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Zajęcie komornicze pensji wypłaconej żonie zmarłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Zwrot nadpłaty wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Zwrot kosztów naprawy przez sprawcę kolizji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Ewidencja potrąceń z wynagrodzeń pracowników
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Ogólne zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Zbieg potrąceń dobrowolnych z niewymagającymi zgody pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Kwota wolna od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Diety za podróż służbową poza potrąceniami
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Kwota wolna od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Ogólne zasady dokonywania potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Kwoty wolne dla zatrudnionych na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia w kwocie minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Upadłość konsumencka a potrącenia z wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Potrącenia niealimentacyjne i dobrowolne z wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Dokonanie potrącenia z wynagrodzenia pracownika części kosztów odbytego kursu zawodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej a kwota wolna od potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z bieżącej wypłaty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Terminy rozliczania zaliczek pobieranych przez pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Dokonywanie potrąceń z ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Zajęcie egzekucyjne z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe bonów towarowych przyznanych z okazji świąt
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę i chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Zamiana nagrody jubileuszowej na świadczenie rzeczowe
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Zatrudnienie na część etatu a kwoty wolne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Ewidencja księgowa wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę z bieżącej wypłaty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Potrącenia alimentacyjne, gdy pracownik otrzymuje płacę minimalną
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Potrącenia z wynagrodzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Potrącenie zaliczki udzielonej pracownikowi na poczet wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Ekwiwalent sędziowski a potrącenie komornicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Potrącenia z wynagrodzenia pracownika po upadłości konsumenckiej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę i chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Uregulowania wynikające z prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Kwoty wolne w 2016 r. dla niepełnoetatowców
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Kwoty wolne od potrąceń w 2016 r. dla pracowników pełnoetatowych i wykonujących pracę na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Błędnie naliczone wynagrodzenie chorobowe w firmowych rozliczeniach
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia w kwocie minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
ZUS od kwoty wynagrodzenia zajętej przez komornika
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Potrącenia alimentacyjne przy zatrudnieniu przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Nadpłacona pensja u chorego pracownika a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Potrącenia z wynagrodzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Wynagrodzenie w kwocie netto czy brutto?
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Jakie składniki wynagrodzenia korzystają z ochrony?
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Zbieg potrąceń i zajęcie wynagrodzenia w przypadku dokonywania potrąceń bezegzekucyjnych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Zgoda na potrącenie nie musi być uprzednia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Potrącenia z kilku świadczeń
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Rodzaje potrąceń obowiązkowych oraz dobrowolnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Prawne ograniczenia dopuszczalnej kwoty potrącenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Umowa o pracę z udziałowcem spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Zajęcie komornicze a ekwiwalent za urlop
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Rozliczenie nadpłaty wynagrodzenia w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakupy firmowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Zasady potrącania należności niealimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Realizacja potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Świadczenie urlopowe przy dłuższym wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Urlopowe dopłaty z komorniczym zajęciem
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Potrącenie szkody wyrządzonej przez pracownika z wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Zajęcie wynagrodzenia przez komornika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Potrącenia niealimentacyjne i dobrowolne tylko do kwot wolnych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Potrącenia alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Błąd w rachunkach nie pozwala na odliczenie z pensji
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Dokonywanie potrąceń niealimentacyjnych i dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Określenie w regulaminie terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Odliczenie nadpłaty z różnych składników płacowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015 - Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Potrącenia z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015 - Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015 - Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Egzekucja z wynagrodzenia na poczet należności alimentacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015 - Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Potrącenia niealimentacyjne i dobrowolne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015 - Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Realizacja potrąceń ze świadczeń niepieniężnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015 - Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Odpowiedzialność materialna wynikająca z prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Ukaranie pracownika karą pieniężną a podstawa składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Wysokość kwoty wolnej przy zatrudnieniu na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Kwota wolna w przypadku potrąceń dobrowolnych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Odliczenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Kwota wolna od potrąceń przy zbiegu świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia wypłaconego za różne okresy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i trzynastej pensji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Kiedy można pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Potrącenia alimentacyjne z trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Konsekwencje opóźnień w rozliczeniu kosztów podróży służbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Składki ZUS od kwoty wynagrodzenia przekazanego komornikowi
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej z wynagrodzenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Zwolnienie lekarskie za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Egzekucja należności z wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Egzekucja komornicza z zapomogi świątecznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Egzekucja należności z wynagrodzenia pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Zajęcie przez komornika wkładu w kasie zapomogowo-pożyczkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Termin rozliczenia zaliczek udzielonych pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Potrącenie zaległości alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Krótki termin na odliczenie z pensji
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Zbieg egzekucji należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Potrącenie z pensji kosztów przelewu do komornika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Błąd w obliczeniach obciąża pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Dobrowolne pracownicze ubezpieczenie grupowe
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Zasady potrącania z wynagrodzeń kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Dopuszczalność i granice potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2014 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Potrącenia przy wypłacie w tym samym miesiącu wynagrodzenia i jubileuszówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia tylko w następnym terminie płatności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Obowiązek potrącenia alimentów na wniosek byłej żony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Ochrona przed potrąceniami wynagrodzenia ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Potrącenie z wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Potrącenie z wynagrodzenia pracownika nierozliczonej zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Określenie wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Zajęcie wynagrodzenia przez komornika
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Jak nałożyć i wyliczyć karę pieniężną?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Ewidencja potrąceń z wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Tylko bieżące należności podlegają potrąceniu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia tylko w następnym terminie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Zbieg potrąceń z wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Różne rodzajowo potrącenia z wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Ochrona przed potrąceniami z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Ochrona wynagrodzenia za pracę - wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2014 r.
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Nadpłata wynagrodzenia z winy pracodawcy
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Czy ekwiwalent za urlop również objęty jest obciążeniami komorniczymi?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Kwota potrącenia przy wypłacie wynagrodzenia i "jubileuszówki" w tym samym miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Jaką kwotę wolną od potrąceń zastosować do wynagrodzenia za grudzień płatnego w styczniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Co ma zrobić pracodawca, jeśli pracownik rozlicza delegację z opóźnieniem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Potrącenia alimentacyjne z trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Zwolnionego pracownika trzeba rozliczyć
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Potrącenie komornicze z trzynastki i jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Wypadek z winy pracownika - kto ponosi koszty naprawy samochodu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Nadwyżka pensji
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
ZUS przy nadpłacie pensji choremu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Zbieg egzekucji pożyczki bankowej i alimentów z wynagrodzenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Proporcjonalnie zmniejszona kwota wolna dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r.
Potrącenie należności egzekwowanych ze świadczeń o charakterze socjalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Odprawa pieniężna świadczeniem nienależnym w razie przywrócenia do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Zasady ewidencji składek na ubezpieczenia społeczne i innych potrąceń z wynagrodzeń pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013 - Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w praktyce - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Dokonywanie potrąceń komorniczych ze świadczenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Potrącenie egzekwowanych należności alimentacyjnych z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Potrącenia komornicze z minimalnego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Rodzaj oraz tryb dokonywania potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Granice potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Kwota wolna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Egzekwowane świadczenia alimentacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Egzekucja innych należności oraz potrącenia zaliczek i kar pieniężnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Zbieg potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Nie tylko pensja zasadnicza podlega potrąceniom
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Rozliczenia z ZUS w razie ZLA po wypłacie pensji
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Jak potrącić nadpłacone wynagrodzenie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Potrącenia niealimentacyjne z wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Zasady dokonywania potrąceń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Błędnie wypłaconej nadwyżki pensji nie trzeba zwracać
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Zbieg zajęcia alimentacyjnego i niealimentacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Zasady ogólne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (987) z dnia 24.06.2013 - Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku
Dopuszczalna kwota potrącenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (987) z dnia 24.06.2013 - Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku
Potrącenie z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (987) z dnia 24.06.2013 - Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku
Rozliczenie zaliczki udzielonej pracownikowi na poczet wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (987) z dnia 24.06.2013 - Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku
Czy wynagrodzenie ze zlecenia podlega ochronie przed potrąceniami?
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Termin i dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Skuteczność zgody na potrącenie całego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Ustalenie wynagrodzenia za pracę w kwocie brutto czy netto?
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Dokonywanie potrąceń w przypadku dwóch wypłat w ciągu miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Zbieg egzekucji pożyczki bankowej i świadczenia alimentacyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Odliczenie z wynagrodzenia w pełnej wysokości
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Kiedy pracownik musi zwrócić nienależne świadczenie?
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Potrącanie z wynagrodzenia należności wobec pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Potrącenie kary pieniężnej bez zgody pracownika
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Ewidencja potrąceń komorniczych z wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Ewidencja księgowa potrącenia komorniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Zajęcie niealimentacyjne z ekwiwalentu za pranie odzieży
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Potrącenie egzekucyjne w razie odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia a składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Potrącenie kosztów niezwróconej odzieży i obuwia roboczego
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Zasady potrącenia należności z wynagrodzenia określone w przepisach Kodeksu pracy
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Egzekucja komornicza z trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Wypłata pracownikowi zaliczki na dokonanie firmowych zakupów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku oraz zbieg zajęć komorniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60