Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 5 w pozostałych wersjach czasowych
Koszty i przychody podatkowe nieujęte w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy to koszt niepodatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
CIT-8 wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
PCC od umów spółek osobowych w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Rozliczenie w podatku dochodowym wspólnego przedsięwzięcia
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Przypisywanie wspólnikom przychodów i kosztów spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Ustalenie przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Zmiana statusu podatkowego spółki
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2022 - Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Wypłata wspólnikowi spółki komandytowej zysku wypracowanego przez tę spółkę przed uzyskaniem statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Zysk wypłacony przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki cywilnej - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Podatek od przerzucanych dochodów
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Rozliczenia podatkowe przed zmianą zasad opodatkowania na ryczałt
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zmiana statusu podatkowego spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Podatek od przychodów z budynków w spółce komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Rozliczenie spółki komandytowej za rok ubiegły
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Wypłata zysku spółki komandytowej oraz wystąpienie wspólnika z takiej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Rozliczenie dla celów CIT/PIT wypłaty zysku spółki komandytowej za 2020 r.
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Zasady opodatkowania wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Opodatkowanie zysku wypłaconego wspólnikom spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Rozliczenie dla celów CIT/PIT wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Spółka jawna osób fizycznych nie może być podatnikiem CIT
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Spółka jawna osób fizycznych nie może być podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Zysk spółki komandytowej z 2020 r. wypłacony wspólnikowi w 2021 r. - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Spółka komandytowa i spółka jawna jako podatnicy CIT
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wniesienie aportu przez spółkę jawną do innej spółki jawnej powiązanej rodzinnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Spółka komandytowa i jawna - podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Ważne przepisy przejściowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Przychody z udziału w spółce komandytowej - prawo do stosowania 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Podatek dochodowy wspólników w księgach rachunkowych spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Spółka komandytowa i jawna - podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Podział zysku w spółce komandytowej a rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Zysk spółki osobowej wypłacony w formie niepieniężnej - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2020 - Rozliczenia między wspólnikami a spółką - wybrane zagadnienia
Rozliczenie przychodów i kosztów spółki komandytowej w księgach spółki z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Sprzedaż prywatnej nieruchomości wykorzystywanej w działalności spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Zestawienie przykładowych pozycji korekt wyniku finansowego wraz z podstawą prawną
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto - nota podatkowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Przychody i koszty w konsorcjum
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Aport prawa wieczystego użytkowania gruntu do spółki niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zakup samochodu osobowego z zamiarem jego wykorzystywania w okresie krótszym niż 12 miesięcy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Wypłata wspólnikom zaliczki na poczet zysku
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2019 - Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Wypłata w trakcie roku zaliczki na poczet zysku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Pobór podatku od dywidendy wypłacanej spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Przychód ze sprzedaży dokumentacji projektowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Udział w spółce komandytowej a przychody z zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Spółka komandytowa a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Rozliczenie podatku dochodowego w księgach spółki z o.o., będącej komplementariuszem spółki komandytowej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Stawka podatku w spółce z o.o. będącej wspólnikiem spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Zmiana wysokości udziałów w spółce jawnej w trakcie roku podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Przekazanie składnika majątku spółki osobowej w ramach wypłaty z zysku a PIT/CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zysk wspólników spółki osobowej jest obojętny podatkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Otrzymanie zaliczki na poczet zysku - rozliczenie dla celów PIT/CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Inne uregulowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
PCC w kosztach wspólnika przekształcanej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych u wspólników spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Jednorazowa amortyzacja w spółce niebędącej osobą prawną
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Wypłata dywidendy wspólnikowi będącemu spółką komandytową - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Skutki przekazania pożyczkodawcy składnika majątku spółki osobowej na gruncie PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej a koszty podatkowe u wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Kwalifikacja przychodów do źródła "zyski kapitałowe"
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Podatek od przychodów z budynków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Prywatny składnik majątku wspólnika/członka jego rodziny a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Kwalifikacja przychodów do źródła "zyski kapitałowe"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Opodatkowanie przychodu w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Skutki zwolnienia wspólnika od udziału w stratach spółki
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Minimalny podatek od niektórych nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Minimalny podatek od niektórych nieruchomości
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Specyfika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Zmiany w CIT/PIT od 2018 r. - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Status małego podatnika dla potrzeb CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Podatkowe rozliczenie wpłat na zakup nowego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ustalenie prawa do jednorazowej amortyzacji w spółce niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Jednorazowa amortyzacja wybranych środków trwałych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Wydatki związane z zawarciem umowy spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Podatek od udziału w zysku spółki z o.o. spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Spółka z o.o. (wspólnik spółki osobowej) a status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej przez jej wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Rozliczenie zaliczek otrzymanych na poczet zysku spółki komandytowej, gdy spółka wykazała stratę bilansową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Zaliczka na podatek dochodowy według 15% stawki CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Spółka jawna a podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Amortyzacja budynku spółki osobowej uwzględniana w kosztach wspólnika - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Charakter prawny spółki jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Strata z tytułu udziału w spółce komandytowej - rozliczenie podatkowe u komplementariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Przekształcenie spółki a podatek dochodowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016 - Czy i jak przekształcić spółkę cywilną w handlową?
Przychody i koszty podatkowe z tytułu wspólnych przedsięwzięć podatników CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Czy u wspólnika powstanie przychód w związku z otrzymaniem zaliczek na poczet zysku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Zasady opodatkowania wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a ustalenie dochodu wspólników
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Dochód wspólnika spółki komandytowej
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Odrębne regulacje w zakresie jednorazowej amortyzacji podatkowej i bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Charakterystyka spółki komandytowej oraz spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Charakter prawny spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Powiązanie i rozliczenia pomiędzy spółką z o.o. będącą komplementariuszem a spółką komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Zasady opodatkowania wspólników spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Przychody i koszty uzyskania przychodów spółki z o.o. z tytułu udziału w spółce jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Wniesienie udziału spółki jawnej do spółki kapitałowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wypłata dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysku wypracowanego przed 1 stycznia 2014 r.
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Zwrot części wkładu na rzecz podatnika CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Amortyzacja w spółce osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Określenie podmiotów, na których ciąży obowiązek dokumentacyjny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - a złożenie zeznania za przekształconą spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Podział zysku w spółce komandytowej jest neutralny podatkowo
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Możliwość rozliczania przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej strat poniesionych przez taką spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Zysk zatrzymany w spółce komandytowej - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Możliwość rozliczania przez wspólników spółki komandytowej wydatków poniesionych przez poprzednika prawnego tej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Przychody i koszty spółki z o.o. z udziału w spółce jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Ogólne zasady ustalania dochodu przez wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Opodatkowanie dywidend wypłacanych na rzecz udziałowca będącego spółką osobową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Obowiązek dokumentacji transakcji zawieranych przez spółkę z o.o. ze spółką komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Korekta kosztów w spółce komandytowo-akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Rozliczanie komandytariuszy za czas udziału w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Udziały w innej spółce
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Dotychczasowe zasady opodatkowania wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Koszt przy sprzedaży nieruchomości wniesionej przez spółkę kapitałową aportem do spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych oraz wspólników tych spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Wypłata udziału w zysku spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów odpisów amortyzacyjnych u następcy prawnego przekształconego podmiotu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Rozliczenie udziału w zysku spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Objęcie spółek komandytowych i S.K.A. podatkiem dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Rozliczanie podatku dochodowego
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wypłata z zysku dokonana przez spółkę komandytową na rzecz jej wspólnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Strata spółki a rozliczenie roczne wspólników
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wydatki dotyczące działalności przedsiębiorstwa poniesione przez spółkę otrzymującą aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Zysk otrzymany przez spółkę z o.o. w związku z posiadaniem udziałów w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Wspólnik spółki podatnikiem podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Podatkowe skutki utworzenia spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wspólnika spółki z o.o. i wspólnika spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Cele, na jakie można przeznaczyć wypracowany zysk
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Rozliczenia podatkowe wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego uprzednio aportem przez spółkę komandytowo-akcyjną a dochód wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Rozliczenia podatkowe po wniesieniu wkładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Rozliczenie dochodów "spółki z o.o. spółki komandytowej"
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Sprzedaż licencji przez spółkę komandytową - przychód podatkowy u jej wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Podatek odroczony po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60