Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWOŚĆ KODEKS PRACY Z KOMENTARZEM REDAKCJI cena publikacji 20 zł brutto NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2281

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 po wyrazie "załącznik" dodaje się wyrazy "nr 1";

  2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

   "§ 1a. Wyznacza się naczelników urzędów skarbowych oraz określa się ich terytorialny zasięg działania, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, do prowadzenia postępowań przygotowawczych i występowania w postępowaniach przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 i 1301) oraz w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) w zakresie, w jakim do prowadzenia tych postępowań lub występowania przed sądem w tych sprawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 325d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 i 1855) jest właściwy naczelnik urzędu skarbowego.";

  3) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia i dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 i 1301) oraz w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż naczelnik urzędu skarbowego właściwy na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są dalej prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do występowania przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy oraz w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wstępuje w prawa i obowiązki naczelnika urzędu skarbowego właściwego do występowania przed sądem w tych sprawach do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Naczelnik urzędu skarbowego, który na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przejął do prowadzenia postępowanie przygotowawcze, o którym mowa w § 2, zawiadamia stronę tego postępowania o zmianie organu prowadzącego to postępowanie przy pierwszej czynności podjętej w stosunku do tej strony, jednak nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik

WYKAZ NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH, KTÓRZY WYKONUJĄ ZADANIA
W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH I WYSTĘPOWANIA
W POSTĘPOWANIACH PRZED SĄDEM W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA
SKARBOWE OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 1999 R. - KODEKS KARNY SKARBOWY
ORAZ W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R.
O RACHUNKOWOŚCI, I ICH TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA

Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika 
urzędu skarbowego

Terytorialny zasięg działania

1

2

3

1

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki

województwo dolnośląskie

2

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu

województwo kujawsko-pomorskie

3

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

województwo lubelskie

4

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

województwo lubuskie

5

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew

województwo łódzkie

6

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto

województwo małopolskie

7

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów

województwo mazowieckie

8

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu

województwo opolskie

9

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

województwo podkarpackie

10

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

województwo podlaskie

11

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie

województwo pomorskie

12

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

województwo śląskie

13

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach

województwo świętokrzyskie

14

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie

15

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce

województwo wielkopolskie

16

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60