Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach ...

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 Dz. U. z 2020 r. poz. 374
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 2, art. 3, art. 4, art. 4a, art. 6, art. 8a, art. 8b, art. 8c, art. 8d, art. 8e, art. 8f, art. 9, art. 11, art. 11a, art. 11b, art. 11c, art. 11d, art. 12, art. 12a, art. 13, art. 14a, art. 14b, art. 14c, art. 14d, art. 14e, art. 14f, art. 14g, art. 14h, art. 15e, art. 15g, art. 15h, art. 15i, art. 15j, art. 15m, art. 15n, art. 15o, art. 15p, art. 15q, art. 15r, art. 15s, art. 15t, art. 15u, art. 15v, art. 15w, art. 15x, art. 15y, art. 15z, art. 15za, art. 15zd, art. 15ze, art. 15zf, art. 15zg, art. 15zh, art. 15zi, art. 15zj, art. 15zk, art. 15zl, art. 15zm, art. 15zn, art. 15zo, art. 15zp, art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zw, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz, art. 15zza, art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 15zze, art. 15zzf, art. 15zzg, art. 15zzh, art. 15zzi, art. 15zzj, art. 15zzk, art. 15zzl, art. 15zzm, art. 15zzn, art. 15zzo, art. 15zzp, art. 15zzq, art. 15zzr, art. 15zzs, art. 15zzt, art. 15zzu, art. 15zzv, art. 15zzw, art. 15zzx, art. 15zzy, art. 15zzz, art. 15zzza, art. 15zzzb, art. 15zzzc, art. 15zzzd, art. 15zzze, art. 15zzzf, art. 15zzzg, art. 15zzzh, art. 15zzzi, rozdz. 2a, art. 15zzzj, art. 15zzzk, art. 15zzzl, art. 15zzzm, art. 15zzzn, art. 15zzzo, art. 15zzzp, art. 15zzzq, art. 15zzzr, art. 31, art. 31a, art. 31b, art. 31c, art. 31d, art. 31g, art. 31h, art. 31i, art. 31k, art. 31l, art. 31n, art. 31o, art. 31p, art. 31q, art. 31r, art. 31s, art. 31t, art. 31u, art. 31v, art. 31w, art. 31y, art. 31z, art. 31za, art. 31zb, art. 31zc, art. 31zd, art. 31ze, art. 31zf, art. 31zg, art. 31zh, art. 31zi, art. 31zj, art. 31zk, art. 31zl, art. 31zn, art. 31zo, art. 31zp, art. 31zq, art. 31zr, art. 31zs, art. 31zt, art. 31zu, art. 31zv, art. 31zw, art. 31zx, art. 31zy, art. 31zz, art. 31zza, art. 31zzb, art. 31zzc, art. 31zzd, art. 34, art. 36,
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 4, art. 7a, art. 7b, art. 7c, art. 7e, art. 7f, art. 7g, art. 8, art. 8c, art. 9, art. 11, art. 11a, art. 11d, art. 11e, art. 11f, art. 11g, art. 12, art. 12a, art. 12b, art. 12c, art. 12d, art. 12e, art. 12f, art. 14, art. 14a, art. 15d, art. 15j, art. 15n, art. 15o, art. 15oa, art. 15p, art. 15q, art. 15r, art. 15ra, art. 15w, art. 15x, art. 15z1, art. 15z2, art. 15z3, art. 15z4, art. 15zc, art. 15zp, art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zua, art. 15zzd, art. 15zzf1, art. 15zzf2, art. 15zzha, art. 15zzo, art. 15zzs, art. 15zzu, art. 15zzu1, art. 15zzu2, art. 15zzu3, art. 15zzu4, art. 15zzu5, art. 15zzu6, art. 15zzu7, art. 15zzu8, art. 15zzu9, art. 15zzu10, art. 15zzu11, art. 15zzx, art. 15zzz1, art. 15zzzc, art. 15zzze, art. 15zzzh, art. 15zzzj, art. 15zzzo, art. 15zzzs, art. 15zzzt, art. 15zzzu, art. 15zzzv, art. 15zzzw, art. 15zzzx, art. 15zzzy, art. 15zzzz, art. 15zzzza, art. 15zzzzb, art. 15zzzzc, art. 15zzzzd, art. 15zzzze, art. 15zzzzf, art. 15zzzzg, art. 15zzzzh, art. 15zzzzi, art. 15zzzzj, art. 15zzzzk, art. 15zzzzl, art. 15zzzzn, art. 15zzzzo, art. 15zzzzp, art. 15zzzzr, art. 15zzzzs, art. 15zzzzt, art. 15zzzzu, art. 15zzzzw, art. 15zzzzv, art. 15zzzzx, art. 15zzzzy, art. 15zzzzz, art. 15zzzzza, art. 15zzzzzb, art. 15zzzzzc, art. 15zzzzzd, art. 15zzzzze, art. 15zzzzzf, art. 15zzzzzg, art. 15zzzzzh, art. 15zzzzzi, art. 15zzzzzj, art. 15zzzzzk, art. 15zzzzzl, art. 15zzzzzm, art. 15zzzzzn, art. 15zzzzzo, art. 15zzzzzp, art. 15zzzzzq, art. 15zzzzzr, art. 15zzzzzs, art. 15zzzzzt, art. 15zzzzzu, art. 15zzzzzw, art. 15zzzzzx, art. 31f, art. 31m, art. 31q, art. 31x, art. 31x1, art. 31z, art. 31za, art. 31zo, art. 31zr, art. 31zx, art. 31zy1, art. 31zy2, art. 31zy3, art. 31zy4, art. 31zy5, art. 31zy7, art. 31zy8, art. 31zy9, art. 31zy10, art. 36,
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2020.05.30 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa:

  1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;

  2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1;

  3) uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1;

  4) zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-3, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1, w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).

Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej "COVID-19".

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o "przeciwdziałaniu COVID-19" rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.26
zmieniony przez
2020.03.31
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
2020.05.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

Istniejące wersje czasowe art. 4a
2020.03.31
dodany przez
2020.05.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4a

Istniejące wersje czasowe art. 4b
2020.04.01
dodany przez

Art. 4b

Istniejące wersje czasowe art. 4c
2020.04.01
dodany przez

Art. 4c

Art. 5. 1. W stosunku do personelu medycznego innego niż zatrudniony przez zarządzającego lotniskiem oraz należących do tego personelu pojazdów do obsługi pasażerów u których występują objawy chorób zakaźnych oraz innych osób, które przebywały z takimi osobami, wpisanych na listę personelu i pojazdów znajdującą się w punkcie kontroli bezpieczeństwa, zatwierdzoną przez zarządzającego lotniskiem albo inną osobę przez niego upoważnioną, mogą zostać ustalone szczególne zasady kontroli bezpieczeństwa lub może nastąpić odstąpienie od kontroli.

2. Decyzję o ustaleniu szczególnych zasad kontroli lub o odstąpieniu od niej podejmuje zarządzający lotniskiem, za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.08
zmieniony przez
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.14
zmieniony przez
2020.03.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, zwanego dalej "wykazem", opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą.

2. W wykazie umieszcza się podmioty wykonujące działalność leczniczą, uwzględniając potrzeby wynikające z zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, na obszarze województwa, a także strukturę organizacyjną tych podmiotów, rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprzętowe.

3. Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Istniejące wersje czasowe art. 7a
2020.04.01
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7a

Istniejące wersje czasowe art. 7b
2020.04.01
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7b

Istniejące wersje czasowe art. 7c
2020.04.01
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7c

Istniejące wersje czasowe art. 7d
2020.04.01
dodany przez

Art. 7d

Istniejące wersje czasowe art. 7e
2020.04.01
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7e

Istniejące wersje czasowe art. 7f
2020.04.18
dodany przez

Art. 7f

Istniejące wersje czasowe art. 7g
2020.04.18
dodany przez

Art. 7g

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.04.01
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny:

  1) produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.),

  2) wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),

  3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285)

- które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Istniejące wersje czasowe art. 8a
2020.03.31
dodany przez

Art. 8a

Istniejące wersje czasowe art. 8b
2020.03.31
dodany przez

Art. 8b

Istniejące wersje czasowe art. 8c
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8c

Istniejące wersje czasowe art. 8d
2020.03.31
dodany przez

Art. 8d

Istniejące wersje czasowe art. 8e
2020.03.31
dodany przez

Art. 8e

Istniejące wersje czasowe art. 8f
2020.03.31
dodany przez

Art. 8f

Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.31
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są finansowane w formie opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania tych świadczeń oraz ceny odpowiadającej liczbie i rodzajowi świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przyjętym okresie rozliczeniowym.

3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi zasady sprawozdawania oraz warunki rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1.

4. Do sprawozdawania i rozliczania świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, w tym utrzymania wydatków w przewidzianych limitach, oraz skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.08
zmieniony przez
2020.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć obowiązek, o którym mowa w ust. 1, na podmiot leczniczy będący:

  1) spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa;

  2) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może dotyczyć w szczególności zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym. Zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wymagają podjęcia aktów, w tym uchwał, właściwych organów administracji publicznej, a wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego są nieodpłatne.

4. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zapewnia się środki na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tego zadania.

5. W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania nałożonego w trybie ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia.

6. Zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust. 1, są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Istniejące wersje czasowe art. 10b
2020.04.01
dodany przez

Art. 10b

Istniejące wersje czasowe art. 10c
2020.04.01
dodany przez

Art. 10c

Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.31
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

3. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda.

4. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

5. W przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy, o której mowa w ust. 3, zadania wykonywane są na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2. W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

6. Polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

7. Polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

8. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1, i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.

Istniejące wersje czasowe art. 11a
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11a

Istniejące wersje czasowe art. 11b
2020.03.31
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11b

Istniejące wersje czasowe art. 11c
2020.03.31
dodany przez

Art. 11c

Istniejące wersje czasowe art. 11d
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11d

Istniejące wersje czasowe art. 11e
2020.04.18
dodany przez

Art. 11e

Istniejące wersje czasowe art. 11f
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11f

Istniejące wersje czasowe art. 11g
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11g

Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.08
zmieniony przez
2020.03.31
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Istniejące wersje czasowe art. 12a
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12a

Istniejące wersje czasowe art. 12b
2020.04.18
dodany przez

Art. 12b

Istniejące wersje czasowe art. 12c
2020.04.18
dodany przez

Art. 12c

Istniejące wersje czasowe art. 12d
2020.04.18
dodany przez

Art. 12d

Istniejące wersje czasowe art. 12e
2020.04.18
dodany przez

Art. 12e

Istniejące wersje czasowe art. 12f
2020.04.18
dodany przez

Art. 12f

Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. 1. W przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).

2. Przedsiębiorca turystyczny w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, o których mowa w ust. 1.

3. We wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłat należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, o których mowa w ust. 1, wraz z oświadczeniem organizatora turystyki dotyczącym daty, w których to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne oraz korektę złożonej deklaracji wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi w przypadku, o którym mowa w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. 1. Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości przewozu.

2. Przez okoliczność nadzwyczajną, o której mowa w przepisach Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, rozumie się także uzasadnione działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Istniejące wersje czasowe art. 14a
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14a

Istniejące wersje czasowe art. 14b
2020.03.31
dodany przez

Art. 14b

Istniejące wersje czasowe art. 14c
2020.03.31
dodany przez

Art. 14c

Istniejące wersje czasowe art. 14d
2020.03.31
dodany przez

Art. 14d

Istniejące wersje czasowe art. 14e
2020.03.31
dodany przez

Art. 14e

Istniejące wersje czasowe art. 14f
2020.03.31
dodany przez

Art. 14f

Istniejące wersje czasowe art. 14g
2020.03.31
dodany przez

Art. 14g

Istniejące wersje czasowe art. 14h
2020.03.31
dodany przez

Art. 14h

Istniejące wersje czasowe art. 14i
2020.05.16
dodany przez

Art. 14i

Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
2020.04.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się zasady, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Istniejące wersje czasowe art. 15d
2020.03.08
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15d

Istniejące wersje czasowe art. 15e
2020.03.31
dodany przez

Art. 15e

Istniejące wersje czasowe art. 15g
2020.03.31
dodany przez
2020.04.01
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15g

Istniejące wersje czasowe art. 15ga
2020.05.16
dodany przez

Art. 15ga

Istniejące wersje czasowe art. 15h
2020.03.07
dodany przez
2020.03.08
dodany przez
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  1)*) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  ______________________
  *) Uwaga od redakcji: na podstawie art. 101 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), art. 15h został dodany z dniem 31.03.2020 r., z tym, że w zakresie ust. 1 pkt 1 wszedł w życie z mocą od 9.12.2019 r.

Istniejące wersje czasowe art. 15i
2020.03.31
dodany przez

Art. 15i

Istniejące wersje czasowe art. 15j
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15j

Istniejące wersje czasowe art. 15m
2020.03.31
dodany przez

Art. 15m

Istniejące wersje czasowe art. 15ma
2020.05.16
dodany przez

Art. 15ma

Istniejące wersje czasowe art. 15n
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15n

Istniejące wersje czasowe art. 15o
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15o

Istniejące wersje czasowe art. 15oa
2020.04.18
dodany przez

Art. 15oa

Istniejące wersje czasowe art. 15p
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15p

Istniejące wersje czasowe art. 15q
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15q

Istniejące wersje czasowe art. 15r
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15r

Istniejące wersje czasowe art. 15ra
2020.04.18
dodany przez

Art. 15ra

Istniejące wersje czasowe art. 15s
2020.03.31
dodany przez

Art. 15s

Istniejące wersje czasowe art. 15t
2020.03.31
dodany przez

Art. 15t

Istniejące wersje czasowe art. 15u
2020.03.31
dodany przez

Art. 15u

Istniejące wersje czasowe art. 15v
2020.03.31
dodany przez

Art. 15v

Istniejące wersje czasowe art. 15w
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15w

Istniejące wersje czasowe art. 15x
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15x

Istniejące wersje czasowe art. 15y
2020.03.31
dodany przez

Art. 15y

Istniejące wersje czasowe art. 15z
2020.03.31
dodany przez

Art. 15z

Istniejące wersje czasowe art. 15z1
2020.04.18
dodany przez

Art. 15z1

Istniejące wersje czasowe art. 15z2
2020.04.18
dodany przez

Art. 15z2

Istniejące wersje czasowe art. 15z3
2020.04.18
dodany przez

Art. 15z3

Istniejące wersje czasowe art. 15z4
2020.04.18
dodany przez

Art. 15z4

Istniejące wersje czasowe art. 15z5
2020.05.16
dodany przez

Art. 15z5

Istniejące wersje czasowe art. 15z6
2020.05.16
dodany przez

Art. 15z6

Istniejące wersje czasowe art. 15z7
2020.05.16
dodany przez

Art. 15z7

Istniejące wersje czasowe art. 15z8
2020.05.16
dodany przez

Art. 15z8

Istniejące wersje czasowe art. 15z9
2020.05.16
dodany przez

Art. 15z9

Istniejące wersje czasowe art. 15za
2020.03.31
dodany przez
2020.05.16
dodany przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15za

Istniejące wersje czasowe art. 15zb
2020.03.07
dodany przez

Art. 15zb.*) W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4.

______________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie art. 101 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), art. 15zb został dodany z dniem 31.03.2020 r. z mocą od 7.02.2020 r.

Istniejące wersje czasowe art. 15zc
2020.03.08
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zc

Istniejące wersje czasowe art. 15zd
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zd

Istniejące wersje czasowe art. 15ze
2020.03.31
dodany przez

Art. 15ze

Istniejące wersje czasowe art. 15zf
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zf

Istniejące wersje czasowe art. 15zg
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zg

Istniejące wersje czasowe art. 15zh
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zh

Istniejące wersje czasowe art. 15zi
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zi

Istniejące wersje czasowe art. 15zj
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zj

Istniejące wersje czasowe art. 15zk
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zk

Istniejące wersje czasowe art. 15zl
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zl

Istniejące wersje czasowe art. 15zm
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zm

Istniejące wersje czasowe art. 15zn
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zn

Istniejące wersje czasowe art. 15zo
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zo

Istniejące wersje czasowe art. 15zp
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zp

Istniejące wersje czasowe art. 15zq
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zq

Istniejące wersje czasowe art. 15zr
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zr

Istniejące wersje czasowe art. 15zs
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zs

Istniejące wersje czasowe art. 15zt
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zt

Istniejące wersje czasowe art. 15zu
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zu

Istniejące wersje czasowe art. 15zua
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zua

Istniejące wersje czasowe art. 15zv
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zv

Istniejące wersje czasowe art. 15zw
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zw

Istniejące wersje czasowe art. 15zx
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zx

Istniejące wersje czasowe art. 15zy
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zy

Istniejące wersje czasowe art. 15zz
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zz

Istniejące wersje czasowe art. 15zza
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zza

Istniejące wersje czasowe art. 15zzd
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzd

Istniejące wersje czasowe art. 15zze1
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zze1

Istniejące wersje czasowe art. 15zzf
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzf

Istniejące wersje czasowe art. 15zzf1
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzf1

Istniejące wersje czasowe art. 15zzf2
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzf2

Istniejące wersje czasowe art. 15zzg
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzg

Istniejące wersje czasowe art. 15zzh
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzh

Istniejące wersje czasowe art. 15zzha
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzha

Istniejące wersje czasowe art. 15zzi
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzi

Istniejące wersje czasowe art. 15zzk
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzk

Istniejące wersje czasowe art. 15zzl
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzl

Istniejące wersje czasowe art. 15zzm
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzm

Istniejące wersje czasowe art. 15zzn
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzn

Istniejące wersje czasowe art. 15zzo
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzo

Istniejące wersje czasowe art. 15zzp
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzp

Istniejące wersje czasowe art. 15zzq
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzq

Istniejące wersje czasowe art. 15zzr
2020.03.31
dodany przez
2020.05.16
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzr

Istniejące wersje czasowe art. 15zzs
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
2020.05.16
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzs

Istniejące wersje czasowe art. 15zzs1
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzs1

Istniejące wersje czasowe art. 15zzs2
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzs2

Istniejące wersje czasowe art. 15zzs3
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzs3

Istniejące wersje czasowe art. 15zzs4
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzs4

Istniejące wersje czasowe art. 15zzs5
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzs5

Istniejące wersje czasowe art. 15zzt
2020.03.31
dodany przez
2020.05.16
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzt

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzu

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu1
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu1

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu2
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu2

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu3
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu3

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu4
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu4

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu5
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu5

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu6
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu6

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu7
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu7

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu8
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu8

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu9
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu9

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu10
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu10

Istniejące wersje czasowe art. 15zzu11
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzu11

Istniejące wersje czasowe art. 15zzv
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzv

Istniejące wersje czasowe art. 15zzw
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzw

Istniejące wersje czasowe art. 15zzx
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzx

Istniejące wersje czasowe art. 15zzy
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzy

Istniejące wersje czasowe art. 15zzz
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzz

Istniejące wersje czasowe art. 15zzz1
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzz1

Istniejące wersje czasowe art. 15zzza
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzza

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzb
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzzb

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzc
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzzc

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzd
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzzd

Istniejące wersje czasowe art. 15zzze
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzze

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzf
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzzf

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzg
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzzg

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzh
2020.03.31
dodany przez
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzzh

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzi
2020.03.31
dodany przez

Art. 15zzzi

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzs
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzs

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzt
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzt

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzu
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzu

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzu1
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzzu1

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzu2
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzzu2

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzv
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzv

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzw
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzzw

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzx
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzx

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzy
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzzy

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzy1
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzzy1

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzz
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzzz

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzza
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzzza

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzb
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzb

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzc
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzc

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzd
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzd

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzze
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzzze

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzf
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzf

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzg
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzg

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzh
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzh

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzi
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzi

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzj
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzj

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzk
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzk

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzl
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzl

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzn
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzn

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzo
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzo

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzp
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzp

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzr
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzr

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzra
2020.05.16
dodany przez

Art. 15zzzzra

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzs
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzs

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzt
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzt

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzu
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzu

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzw
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzw

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzv
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzv

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzx
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzx

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzy
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzy

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzz
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzz

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzza
2020.04.18
dodany przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15zzzzza

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzb
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzb

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzc
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzc

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzd
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzd

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzze
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzze

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzf
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzf

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzg
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzg

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzh
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzh

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzi
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzi

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzj
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzj

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzk
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzk

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzl
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzl

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzm
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzm

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzn
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzn

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzo
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzo

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzp
2020.04.18
dodany przez

Art. 15zzzzzp

Istniejące wersje czasowe art. 15zzzzzq
2020.04.18
dodany przez