Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16.02.2017 r. o ...

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16.02.2017 r. o sprostowaniu błędu

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 293

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) w tekście jednolitym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 250), załączniki nr 7 i nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. powinny mieć brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

Załącznik nr 1

    Załącznik nr 7

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie lekarskie

Załącznik nr 2

    Załącznik nr 8

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie lekarskie

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60