Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7.03.2016 ...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7.03.2016 r. o sprostowaniu błędów

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 298

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) obwieszcza się, że w jednolitym tekście ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 191):

    1) w art. 11b w ust. 1 w pkt 2 zamiast wyrazów "złożonym egzaminem" powinny być wyrazy "egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym";

    2) w art. 11f w ust. 5 zamiast wyrazów "na stronie podmiotowej Komendanta Głównego" powinny być wyrazy "Komendy Głównej".

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60