Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.10.2015 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1877

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z nimi, z zastrzeżeniem ust. 2.";

  2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) w części "Bilans domu maklerskiego":

    - w "Aktywa" dodaje się poz. XII i XIII w brzmieniu:

     "XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

     XIII. Udziały (akcje) własne",

    - w "Pasywa" w poz. "VI. Kapitał (fundusz) własny" uchyla się poz. 2 i 3,

   b) w części "Rachunek zysków i strat domu maklerskiego":

    - uchyla się poz. XIX, XX i XXI,

    - poz. XXII otrzymuje brzmienie:

     "XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII)",

   c) w części "Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego" w poz. "I.a. Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach" uchyla się poz. 2 i 3,

   d) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego" w ust. 4:

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;",

    - uchyla się pkt 7;

  3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w części "Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej domu maklerskiego":

    - w "Aktywa" dodaje się poz. XIII i XIV w brzmieniu:

     "XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

     XIV. Udziały (akcje) własne",

    - w "Pasywa" w poz. "VI. Kapitał (fundusz) własny" uchyla się poz. 2 i 3,

   b) w części "Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej domu maklerskiego":

    - uchyla się poz. XIX, XX i XXI,

    - poz. XXVI otrzymuje brzmienie:

     "XXVI. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII-XXII+XXIII+XXIV-XXV)",

   c) w części "Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym":

    - tytuł części otrzymuje brzmienie:

     "Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym",

    - w poz. "I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach" uchyla się poz. 2 i 3,

   d) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego" w ust. 3:

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;",

    - uchyla się pkt 7.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16.11.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60