Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.05.2012 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.05.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 663

Na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. nr 132, poz. 1121) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

   "§ 1a. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym, należy przez to rozumieć państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460), komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.";

  2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie kart badań w związku z chorobą zawodową określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159).";

  3) w § 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2) wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

   3) wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;";

  4) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2. Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez państwowych inspektorów sanitarnych, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych przez pracodawców prowadzących działalność na obszarze objętym zakresem ich działania.

   3. Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach, u których stwierdzono chorobę zawodową.";

  5) załączniki nr 1-10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-10 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych wystawiona według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych zachowuje ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.*)

_________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.06.2012 r.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Załącznik nr 2

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Załącznik nr 3

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Załącznik nr 4

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Załącznik nr 5

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej
Załącznik nr 6

Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej

Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej
Załącznik nr 7

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
Załącznik nr 8

Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Załącznik nr 9

Karta stwierdzenia choroby zawodowej

Karta stwierdzenia choroby zawodowej

Karta stwierdzenia choroby zawodowej
Załącznik nr 10

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60