Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2010 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 221, poz. 1450

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. nr 160, poz. 1074) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 1:

   a) część II zawierająca wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

   b) część VI zawierająca wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

   c) w tabeli zawierającej opis wzorów banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych i winiarskich:

    - poz. II otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

    - poz. VI otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

  2) w załączniku nr 2:

   a) część II zawierająca wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

   b) w tabeli zawierającej opis wzorów banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych i winiarskich, poz. II otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

  3) w załączniku nr 7:

   a) tabela 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

   b) dodaje się tabelę 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

  4) w załączniku nr 8 Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

  5) załączniki nr 9 i 10 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory banderol na wyroby tytoniowe, określone w części II i VI załącznika nr 1 oraz w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wprowadza się od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 3. 1. Do wniosków o wydanie decyzji w sprawie wydania, sprzedaży banderol na wyroby tytoniowe oraz wydania upoważnienia do odbioru banderol na wyroby tytoniowe, których wzory zostały określone w części II i VI załącznika nr 1 oraz w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nierozpatrzone do dnia 31 grudnia 2010 r., traktuje się jako wnioski o wydanie decyzji w sprawie wydania, sprzedaży banderol na wyroby tytoniowe oraz wydania upoważnienia do odbioru banderol na wyroby tytoniowe, których wzory zostały określone w części II i VI załącznika nr 1 oraz w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. 1. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania, sprzedaży banderol na wyroby tytoniowe, wydania upoważnienia do odbioru banderol na te wyroby oraz wydanie banderol na wyroby tytoniowe, których wzory zostały określone w części II i VI załącznika nr 1 oraz w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem - może nastąpić przed dniem 1 stycznia 2011 r.

2. Banderole, odbierane na zasadach określonych w ust. 1, mogą być nanoszone na wyroby tytoniowe przed dniem 1 stycznia 2011 r., natomiast wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, importowanie albo nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów tytoniowych nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 5. Podmiot, który złożył na rok 2011 wstępne zapotrzebowanie na banderole na wyroby tytoniowe, składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualizację wstępnego zapotrzebowania na banderole na rok 2011, z wykorzystaniem wzorów, określonych w części II i VI załącznika nr 1 oraz w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 listopada 2010 r. (poz. 1450)


Załączniki dostępne są w formacie pdf

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60