Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 Dz. U. z 2010 r. nr 157, poz. 1055
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 733
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1533
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1466
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2335
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2427
2020.07.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zwolnienia z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz warunki i tryb stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 157, poz. 1055
2012.12.31
zmieniony przez
2014.06.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 733
2014.11.08
zmieniony przez
2015.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1533
2016.09.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1466
2016.12.01
zmieniony przez
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2335
2019.01.01
zmieniony przez
2019.12.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2427
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Zwalnia się do 31 grudnia 2022 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju, inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 2a
2014.11.08
dodany przez
2015.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1533
2015.11.24
zmieniony przez
2016.09.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1466
2016.12.01
uchylony przez
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2335
2019.12.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2a. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 157, poz. 1055
2012.12.31
zmieniony przez
2014.06.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 733
2014.11.08
zmieniony przez
2015.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1533
2016.09.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1466
2016.12.01
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2335
2019.01.01
zmieniony przez
2019.12.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2427
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2022 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju, przeznaczone do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, zwanych dalej "imprezami", jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

  1) organizator imprezy lub wystawca otrzymał je bezpłatnie;

  2) zostaną przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;

  3) będą zużyte wyłącznie w celu reklamy i będą miały niską wartość jednostkową;

  4) pod względem ich całkowitej wartości i liczby będą odpowiadać charakterowi imprezy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy;

  5) nie zostaną wprowadzone do sprzedaży.

2. Organizator imprezy składa pisemne zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w terminie co najmniej 14 dni przed sprowadzeniem tych wyrobów.

Istniejące wersje czasowe § 3a
2019.01.01
dodany przez
2019.12.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3a. Zwalnia się do dnia 28 lutego 2019 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie importowane, nabyte wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowane na terytorium kraju od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Istniejące wersje czasowe § 3b
2020.07.01
dodany przez
 
 
zmieniony przez

§ 3b. Zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2021 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r.

Istniejące wersje czasowe § 3c
2020.07.01
dodany przez

§ 3c. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał po dniu 30 czerwca 2020 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.*)

_______________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.02.2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 219), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22.07.2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1013).

Załącznik

Wykaz importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)
1 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu
2 ex 2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - wyłącznie napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych
32207 20 00Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
4 2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
52711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
6 3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty, w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających jako składnik zasadniczy 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
7 bez względu na kod CN Wyroby o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętości, niebędące wyrobami oznaczonymi kodami CN: 2204, 2205, 2206 00, 2207 10 00, 2208
8 bez względu na kod CN Cygara i cygaretki

Objaśnienie:
ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60