Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Wpłaty z zysku »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.02.1996 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.02.1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1996 r. nr 21, poz. 100
Dz. U. z 1996 r. nr 44, poz. 193
Dz. U. z 2007 r. nr 8, poz. 60
Dz. U. z 2007 r. nr 164, poz. 1165
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje
2020.02.27 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. nr 154, poz. 792) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2020.02.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Spółki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. nr 154, poz. 792), zwane dalej "spółkami", dokonują wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej "wpłatami z zysku", na rzecz budżetu państwa w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych.

2. O wyborze okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, spółki zawiadamiają właściwy miejscowo urząd skarbowy w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni po rozpoczęciu każdego roku obrotowego.

3. Spółki nowo powstałe składają oświadczenia, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia rejestracji, a spółki skreślone z listy, o której mowa w art. 6 ustawy, w ciągu 30 dni od dnia skreślenia.

4. Spółki, które nie złożą oświadczenia w terminie określonym w ust. 2 i ust. 3, dokonują wpłat zaliczek w okresach miesięcznych.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2020.02.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach miesięcznych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do dnia 28 każdego miesiąca roku obrotowego za miesiąc poprzedni, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa za ostatni miesiąc roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 tego miesiąca w wysokości jak za miesiąc poprzedni.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2020.02.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach kwartalnych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału roku obrotowego, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 ostatniego miesiąca tego kwartału, przy czym zysk ostatniego miesiąca tego kwartału przyjmuje się w wysokości miesiąca poprzedniego.

§ 4. Jeśli wpłata z zysku dotyczy okresu krótszego od okresu, za jaki spółka dokonuje wpłat zaliczek, wówczas wpłatę za ten okres łączy się z wpłatą za następny pełny okres.

§ 5. Spółki są obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie 14 dni po:

  1) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

  2) sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania.

§ 6. Deklaracje dotyczące wpłat z zysku spółki składają we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym w terminach ustalonych dla dokonania tych wpłat.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2020.02.27
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Spółki, o których mowa w art. 6 ustawy, dokonują wpłat z zysku za okres pozostawania na liście w przypadającym najbliżej terminie płatności zaliczki.

§ 8. W 1996 r. spółki składają oświadczenia o wyborze okresów wpłacania zaliczki w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Spółki, o których mowa w § 2 ust. 1, dokonują zaliczkowych wpłat z zysku za miesiące styczeń i luty 1996 r. w najbliższym przypadającym terminie płatności po wejściu w życie rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1996 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2020.02.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
WZS-1M. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2020.02.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
WZS-1K. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2020.02.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
WZS-1R. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

Kliknij, aby powiększyć obraz
Kliknij, aby powiększyć obraz

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60