Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.12.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.12.2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 2240

Na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.), jest tożsamy z zakresem danych objętych wzorem pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: Zgłoszenie wierzytelności
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60