Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2531

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Lp.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów1)

Ilość odpadów [Mg]/rok

1

2

3

4

1

Odpadowa masa roślinna

02 01 03

bez ograniczeń

2

Odchody zwierzęce

02 01 06

bez ograniczeń

3

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 07

do 10

4

Odpady metalowe

02 01 10

do 10

5

Odpady kory i korka

03 01 01

do 20

6

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05

do 20

7

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172)

08 03 18

do 0,2

8

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 01

do 0,1

9

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 03

do 0,05

10

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

do 0,02

11

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

do 0,5

12

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

do 0,5

13

Opakowania z drewna

15 01 03

do 1

14

Opakowania z metali

15 01 04

do 1

15

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

do 0,5

16

Opakowania ze szkła

15 01 07

do 0,5

17

Opakowania tekstyliów

15 01 09

do 0,2

18

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

do 0,2

19

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

ex3) 15 01 11*

do 0,05

20

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

do 0,2

21

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

do 0,05

22

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

do 0,1

23

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 02 16

do 0,05

24

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 04

do 0,2

25

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 06

do 0,2

26

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 03 80

do 0,1

27

Baterie zawierające rtęć

16 06 03*

do 0,005

28

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 04

do 0,02

29

Inne baterie i akumulatory

16 06 05

do 0,02

30

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 80 01

do 0,05

31

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

do 10

32

Gruz ceglany

17 01 02

do 10

33

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

do 10

34

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

do 10

35

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 80

do 5

36

Drewno

17 02 01

do 10

37

Szkło

17 02 02

do 5

38

Tworzywa sztuczne

17 02 03

do 5

39

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 01

do 5

40

Ołów

17 04 03

do 5

41

Cynk

17 04 04

do 5

42

Żelazo i stal

17 04 05

do 5

43

Cyna

17 04 06

do 5

44

Mieszaniny metali

17 04 07

do 5

45

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

do 20

46

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 08 02

do 10

Objaśnienia:

  1) Zgodnie z kodami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579).

  2) Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczane odpowiednio kodem 16 02 13* albo 16 02 14.

  3) Poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie drugiej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60