Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19.09.2017 r. w ...

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018

Tekst pierwotny - bieżący
 M. P. z 2017 r. poz. 902

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478) ogłasza się, że wysokość maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018 wynosi odpowiednio:

    1) dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - 2,75 zł za 1 kg;

    2) dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 - 5,88 zł za 1 kg;

    3) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 - 10,96 zł za 1 kg.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60