Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Krajowe rejestry »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.01.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.01.2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym

 Dz. U. z 2015 r. poz. 65
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2019.11.22 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a także innych wniosków o wpis dotyczący tych spółek na podstawie wzorców czynności udostępnionych w systemie teleinformatycznym, w tym o zmianę oraz rozwiązanie umowy spółki.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 65
2016.10.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) (uchylony)

  2) użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która założyła konto w systemie teleinformatycznym;

  3) koncie - rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika;

  4) (uchylony)

  5) haśle - rozumie się przez to poufne dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym lub składania podpisu elektronicznego;

  6) (uchylony)

  7) sądzie - rozumie się przez to wydział sądu właściwy do rozpoznania wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego;

  8) elektronicznym potwierdzeniu złożenia wniosku - rozumie się przez to zestaw danych jednoznacznie wskazujący złożony wniosek, użytkownika składającego wniosek oraz datę złożenia wniosku;

  9) rejestrze - rozumie się przez to rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 65
2016.10.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Wniosek o wpis do rejestru dotyczący spółek, o których mowa w § 1, składa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i udostępnionych w tym systemie formularzy.

2. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 65
2016.10.14
zmieniony przez
2019.11.22
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 65
2019.11.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Użytkownik przygotowujący w systemie teleinformatycznym wniosek o wpis do rejestru wypełnia formularz wniosku udostępniony w tym systemie i po dołączeniu dokumentów, wytworzonych w systemie lub możliwych do dołączenia na podstawie odrębnych przepisów, zatwierdza wniosek przez złożenie odpowiedniego podpisu elektronicznego.

2. Jeżeli wniosek ma być podpisany przez więcej niż jednego użytkownika, przy przygotowaniu wniosku należy wskazać innych użytkowników mających podpisać wniosek.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek jest zatwierdzony z chwilą podpisania go przez ostatniego z użytkowników.

4. Użytkownik podpisujący wniosek wskazuje przy składaniu podpisu, czy czynność tę wykonuje we własnym imieniu, czy w imieniu innych osób.

5. Wniosek podpisany przez wszystkich wskazanych w tym wniosku użytkowników składa do sądu jeden z podpisujących.

6. (uchylony)

§ 6. 1. Sąd otrzymuje wniosek po uiszczeniu opłaty sądowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę.

2. Po otrzymaniu wniosku przez sąd użytkownik, który w imieniu wnioskodawcy złożył wniosek, otrzymuje automatycznie na swoje konto elektroniczne potwierdzenie skutecznego złożenia wniosku.

§ 7. 1. Doręczenia pism sądowych dokonywane będą użytkownikowi składającemu wniosek do sądu na jego konto.

2. Po doręczeniu pisma sądowego sąd otrzymuje elektroniczne potwierdzenie odbioru pisma przez użytkownika.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. nr 297, poz. 1761).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.01.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60