Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Gry hazardowe »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.09.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.09.2017 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1833

Na podstawie art. 15b ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88, 379 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry oraz salonie gier na automatach, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanego dalej "systemem kontroli gier".

§ 2. 1. System kontroli gier instaluje się w kasynie gry oraz salonie gier na automatach, na warunkach umożliwiających rejestrowanie obrazu obejmującego:

  1) rejestrację gości;

  2) osoby wchodzące do kasyna gry oraz salonu gier na automatach;

  3) wszystkie automaty do gier.

2. W przypadku kasyna gry system kontroli gier instaluje się także na warunkach umożliwiających równoczesne rejestrowanie obrazu i dźwięku obejmującego:

  1) oddzielnie każdy ze stołów do gry, w tym:

   a) każdego prowadzącego grę na stole do gry,

   b) każdego uczestnika gry na stole do gry,

   c) obliczanie rezultatów gry na stole do gry,

   d) otwarcie i zamknięcie stołu do gry;

  2) dokonywanie operacji żetonowo-gotówkowych w kasie.

§ 3. System kontroli gier powinien umożliwiać wykorzystanie zapisu sygnału audiowizyjnego do jego odtworzenia z zastosowaniem tzw. stop-klatki, a także wykonywania kopii i pobierania zapisu w postaci elektronicznej oraz określania czasu, daty i miejsca zarejestrowanych zdarzeń i czynności.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry (Dz. U. poz. 416).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3.10.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60