Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Postępowanie egzekucyjne »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2016 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

 Dz. U. z 2016 r. poz. 1339
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 21.09.2018 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228 i 1244) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1339
2018.05.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Określa się wzór:

  1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  3a) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności podatkowych, celnych i innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3a do rozporządzenia;

  4) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  9) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

  10) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

  11) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 2. Organ egzekucyjny może nie wypełniać dodatkowej informacji w zawiadomieniach o zajęciu określonej w załącznikach nr 1-3, 5, 6, 9 i 10 do rozporządzenia nie dłużej niż do dnia 8 września 2017 r.

§ 3. 1. Do zawiadomienia o zajęciu sporządzonego przed dniem 8 września 2016 r. organ egzekucyjny dołącza pouczenie dla dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku zbiegu egzekucji w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1-3, 5, 6, 9 i 10 do rozporządzenia, które ma zastosowanie, jeżeli zawiadomienie o zajęciu zostanie doręczone dłużnikowi zajętej wierzytelności po dniu 7 września 2016 r.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpisu zawiadomienia o zajęciu doręczanego zobowiązanemu.

§ 4. Do odpisu protokołu sporządzonego przed dniem 8 września 2016 r. organ egzekucyjny dołącza pouczenie dla zobowiązanego w przypadku zbiegu egzekucji w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 4, 7, 8 i 11 do rozporządzenia, które ma zastosowanie, jeżeli odpis protokołu zostanie doręczony zobowiązanemu po dniu 7 września 2016 r.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2310).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r., z wyjątkiem § 3 i § 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załącznik nr 1

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Załącznik nr 3

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3a
2018.05.25
dodany przez

Załącznik nr 3a

 
Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności podatkowych, celnych i innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności podatkowych, celnych i innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności podatkowych, celnych i innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności podatkowych, celnych i innych należności pieniężnych

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności podatkowych, celnych i innych należności pieniężnych

Załącznik nr 4

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Załącznik nr 5

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Załącznik nr 6

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Załącznik nr 7

Protokół odbioru dokumentu

Protokół odbioru dokumentu

Protokół odbioru dokumentu

Załącznik nr 8

Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej

Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej

Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej

Załącznik nr 9

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 10

Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

Załącznik nr 11

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60