Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy KAS »  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.12.2016 ...

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r.

 Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 2

§ 1. Ogłasza się:

  1) wykaz numerów rachunków bankowych:

   a) urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578 oraz z 2016 r. poz. 1810 i 1948), zwanej dalej "ustawą", oraz urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,

   b) urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia,

   c) urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;

  2) symbole formularza/tytułu płatności powiązane z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych, stanowiące załącznik nr 4 do obwieszczenia.

§ 2. Użyte w załącznikach nr 1-4 do obwieszczenia skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT

-

podatek dochodowy od osób prawnych,

VAT

-

podatek od towarów i usług,

VOES

-

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście),

VIU-D/VIN-D(MOSS)

-

podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji,

PIT

-

podatek dochodowy od osób fizycznych,

PIT-STD

-

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście),

KP PCC SD

-

zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn,

in.d.

-

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,

MANDATY

-

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa,

MAN-JNG

-

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

Załącznik nr 1

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Lp.

Nazwa i adres urzędu skarbowego

Rodzaj
rachunku
bankowego

Numer rachunku bankowego

Bank obsługujący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-700 Bolesławiec

CIT

20101016740004332221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Garncarska 10

VAT

67101016740004332222000000

 

 

 

PIT

17101016740004332223000000

 

 

 

in.d.

11101016740004332227000000

 

 

 

KP PCC SD

32101000550200202000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

57-500 Bystrzyca Kłodzka

CIT

98101016740023782221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Adama Mickiewicza 5

VAT

48101016740023782222000000

 

 

 

PIT

95101016740023782223000000

 

 

 

in.d.

89101016740023782227000000

 

 

 

KP PCC SD

84101000550200203000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

58-200 Dzierżoniów

CIT

88101016740008952221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Pocztowa 14

VAT

38101016740008952222000000

 

 

 

PIT

85101016740008952223000000

 

 

 

in.d.

79101016740008952227000000

 

 

 

KP PCC SD

39101000550200204000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

67-200 Głogów

CIT

09101016740006352221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Adama Mickiewicza 53

VAT

56101016740006352222000000

 

 

 

PIT

06101016740006352223000000

 

 

 

in.d.

97101016740006352227000000

 

 

 

KP PCC SD

91101000550200205000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-400 Jawor

CIT

54101016740006642221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Jurija Gagarina 5

VAT

04101016740006642222000000

 

 

 

PIT

51101016740006642223000000

 

 

 

in.d.

45101016740006642227000000

 

 

 

KP PCC SD

46101000550200206000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

58-500 Jelenia Góra

CIT

06101016740008402221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Wolności 121

VAT

53101016740008402222000000

 

 

 

PIT

03101016740008402223000000

 

 

 

in.d.

94101016740008402227000000

 

 

 

KP PCC SD

98101000550200207000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

58-400 Kamienna Góra

CIT

13101016740004912221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Papieża Jana Pawła II 18

VAT

60101016740004912222000000

 

 

 

PIT

10101016740004912223000000

 

 

 

in.d.

04101016740004912227000000

 

 

 

KP PCC SD

53101000550200208000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

57-300 Kłodzko

CIT

66101016740020752221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Stanisławy Walasiewiczówny 1

VAT

16101016740020752222000000

 

 

 

PIT

63101016740020752223000000

 

 

 

in.d.

57101016740020752227000000

 

 

 

KP PCC SD

08101000550200209000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-220 Legnica

CIT

15101016740032322221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Najświętszej Marii Panny 3

VAT

62101016740032322222000000

 

 

 

PIT

12101016740032322223000000

 

 

 

in.d.

06101016740032322227000000

 

 

 

KP PCC SD

60101000550200210000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-800 Lubań

CIT

28101016740008242221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Stara 1

VAT

75101016740008242222000000

 

 

 

PIT

25101016740008242223000000

 

 

 

in.d.

19101016740008242227000000

 

 

 

KP PCC SD

15101000550200211000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-300 Lubin

CIT

36101016740020882221000000

NBPO/O Wrocław

 

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 94

VAT

83101016740020882222000000

 

 

 

PIT

33101016740020882223000000

 

 

 

in.d.

27101016740020882227000000

 

 

 

KP PCC SD

67101000550200212000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-600 Lwówek Śląski

CIT

04101016740013972221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Budowlanych 1

VAT

51101016740013972222000000

 

 

 

PIT

98101016740013972223000000

 

 

 

in.d.

92101016740013972227000000

 

 

 

KP PCC SD

22101000550200213000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

56-300 Milicz

CIT

02101016740006932221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Składowa 2

VAT

49101016740006932222000000

 

 

 

PIT

96101016740006932223000000

 

 

 

in.d.

90101016740006932227000000

 

 

 

KP PCC SD

74101000550200214000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

57-400 Nowa Ruda

CIT

89101016740024112221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Kolejowa 23

VAT

39101016740024112222000000

 

 

 

PIT

86101016740024112223000000

 

 

 

in.d.

80101016740024112227000000

 

 

 

KP PCC SD

29101000550200215000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

56-400 Oleśnica

CIT

25101016740098562221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Lwowska 34-38

VAT

72101016740098562222000000

 

 

 

PIT

22101016740098562223000000

 

 

 

in.d.

16101016740098562227000000

 

 

 

KP PCC SD

81101000550200216000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

55-200 Oława

CIT

48101016740039842221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Lwowska 1

VAT

95101016740039842222000000

 

 

 

PIT

45101016740039842223000000

 

 

 

in.d.

39101016740039842227000000

 

 

 

KP PCC SD

36101000550200217000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

57-100 Strzelin

CIT

21101016740008822221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Bolka I Świdnickiego 14

VAT

68101016740008822222000000

 

 

 

PIT

18101016740008822223000000

 

 

 

in.d.

12101016740008822227000000

 

 

 

KP PCC SD

88101000550200218000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

55-300 Środa Śląska

CIT

61101016740044862221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Oławska 5A

VAT

11101016740044862222000000

 

 

 

PIT

58101016740044862223000000

 

 

 

in.d.

52101016740044862227000000

 

 

 

KP PCC SD

43101000550200219000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

58-100 Świdnica

CIT

43101016740054252221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3

VAT

90101016740054252222000000

 

 

 

PIT

40101016740054252223000000

 

 

 

in.d.

28101016740054252231000000

 

 

 

KP PCC SD

95101000550200220000070000

NBP O/O Bydgoszcz

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

55-100 Trzebnica

CIT

44101016740045162221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Prusicka 2

VAT

91101016740045162222000000

 

 

 

PIT

41101016740045162223000000

 

 

 

in.d.

35101016740045162227000000

 

 

 

KP PCC SD

50101000550200221000070000

NBP O/O Bydgoszcz

21

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

58-306 Wałbrzych

CIT

58101016740046912221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Uczniowska 21

VAT

08101016740046912222000000

 

 

 

PIT

55101016740046912223000000

 

 

 

in.d.

49101016740046912227000000

 

 

 

KP PCC SD

05101000550200222000070000

NBP O/O Bydgoszcz

22

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

56-100 Wołów

CIT

83101016740057312221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Tadeusza Kościuszki 17

VAT

33101016740057312222000000

 

 

 

PIT

80101016740057312223000000

 

 

 

in.d.

74101016740057312227000000

 

 

 

KP PCC SD

57101000550200223000070000

NBP O/O Bydgoszcz

23

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Wrocław-Fabryczna

CIT

02101016740014692221000000

NBP O/O Wrocław

 

53-238 Wrocław

VAT

49101016740014692222000000

 

 

ul. Aleksandra Ostrowskiego 5

PIT

96101016740014692223000000

 

 

 

in.d.

90101016740014692227000000

 

 

 

KP PCC SD

12101000550200224000070000

NBP O/O Bydgoszcz

24

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Wrocław-Krzyki

CIT

77101016740014852221000000

NBP O/O Wrocław

 

53-310 Wrocław

VAT

27101016740014852222000000

 

 

ul. Sztabowa 100

PIT

74101016740014852223000000

 

 

 

in.d.

68101016740014852227000000

 

 

 

KP PCC SD

64101000550200225000070000

NBP O/O Bydgoszcz

25

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Wrocław-Psie Pole

CIT

27101016740017332221000000

NBP O/O Wrocław

 

50-231 Wrocław

VAT

74101016740017332222000000

 

 

ul. Trzebnicka 33

PIT

24101016740017332223000000

 

 

 

in.d.

18101016740017332227000000

 

 

 

KP PCC SD

19101000550200226000070000

NBP O/O Bydgoszcz

26

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Wrocław-Stare Miasto

CIT

61101016740006062221000000

NBP O/O Wrocław

 

53-654 Wrocław

VAT

11101016740006062222000000

 

 

ul. Inowrocławska 4

PIT

58101016740006062223000000

 

 

 

in.d.

52101016740006062227000000

 

 

 

KP PCC SD

71101000550200227000070000

NBP O/O Bydgoszcz

27

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

50-515 Wrocław

CIT

04101016740000392221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Księdza Czesława Klimasa 34

VAT

51101016740000392222000000

 

 

 

PIT

98101016740000392223000000

 

 

 

in.d.

92101016740000392227000000

 

 

 

KP PCC SD

78101000550200229000070000

NBP O/O Bydgoszcz

28

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Wrocław-Śródmieście

CIT

41101016740005502221000000

NBP O/O Wrocław

 

50-044 Wrocław

VAT

88101016740005502222000000

 

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27/29

PIT

38101016740005502223000000

 

 

 

in.d.

32101016740005502227000000

 

 

 

KP PCC SD

26101000550200228000070000

NBP O/O Bydgoszcz

29

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

57-200 Ząbkowice Śląskie

CIT

88101016740020592221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Ludwika Waryńskiego 2A

VAT

38101016740020592222000000

 

 

 

PIT

85101016740020592223000000

 

 

 

in.d.

79101016740020592227000000

 

 

 

KP PCC SD

33101000550200230000070000

NBP O/O Bydgoszcz

30

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-900 Zgorzelec

CIT

43101016740012542221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B

VAT

90101016740012542222000000

 

 

 

PIT

40101016740012542223000000

 

 

 

in.d.

34101016740012542227000000

 

 

 

KP PCC SD

85101000550200231000070000

NBP O/O Bydgoszcz

31

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-500 Złotoryja

CIT

19101016740021182221000000

NBP O/O Wrocław

 

Rynek 42

VAT

66101016740021182222000000

 

 

 

PIT

16101016740021182223000000

 

 

 

in.d.

10101016740021182227000000

 

 

 

KP PCC SD

40101000550200232000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-700 Aleksandrów Kujawski

CIT

51101010780024112221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Kościelna 18

VAT

98101010780024112222000000

 

 

 

PIT

48101010780024112223000000

 

 

 

in.d.

42101010780024112227000000

 

 

 

KP PCC SD

53101000550200402000070000

 

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-300 Brodnica

CIT

58101010780016742221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Generała Władysława Sikorskiego 19

VAT

08101010780016742222000000

 

 

 

PIT

55101010780016742223000000

 

 

 

in.d.

49101010780016742227000000

 

 

 

KP PCC SD

08101000550200403000070000

 

3

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

85-950 Bydgoszcz

CIT

93101010780000262221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Fordońska 77

VAT

43101010780000262222000000

 

 

 

PIT

90101010780000262223000000

 

 

 

in.d.

84101010780000262227000000

 

 

 

KP PCC SD

60101000550200404000070000

 

4

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

85-822 Bydgoszcz

CIT

42101010780050632221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Wojska Polskiego 20B

VAT

89101010780050632222000000

 

 

 

PIT

39101010780050632223000000

 

 

 

in.d.

33101010780050632227000000

 

 

 

KP PCC SD

15101000550200405000070000

 

5

Trzeci Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

85-032 Bydgoszcz

CIT

09101010780060572221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Tadeusza Rejtana 5

VAT

56101010780060572222000000

 

 

 

PIT

06101010780060572223000000

 

 

 

in.d.

97101010780060572227000000

 

 

 

KP PCC SD

67101000550200406000070000

 

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

86-200 Chełmno

CIT

28101010780016872221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Grudziądzka 6

VAT

75101010780016872222000000

 

 

 

PIT

25101010780016872223000000

 

 

 

in.d.

19101010780016872227000000

 

 

 

KP PCC SD

22101000550200407000070000

 

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-400 Golub-Dobrzyń

CIT

89101010780053112221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Dr J.G. Koppa 1A

VAT

39101010780053112222000000

 

 

 

PIT

86101010780053112223000000

 

 

 

in.d.

80101010780053112227000000

 

 

 

KP PCC SD

26101000550200422000070000

 

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

86-300 Grudziądz

CIT

70101010780026002221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Droga Łąkowa 23

VAT

20101010780026002222000000

 

 

 

PIT

67101010780026002223000000

 

 

 

in.d.

61101010780026002227000000

 

 

 

KP PCC SD

74101000550200408000070000

 

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

88-100 Inowrocław

CIT

03101010780089892221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

al. Niepodległości 5

VAT

50101010780089892222000000

 

 

 

PIT

97101010780089892223000000

 

 

 

in.d.

91101010780089892227000000

 

 

 

KP PCC SD

29101000550200409000070000

 

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-600 Lipno

CIT

21101010780024242221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Stanisława Staszica 4

VAT

68101010780024242222000000

 

 

 

PIT

18101010780024242223000000

 

 

 

in.d.

12101010780024242227000000

 

 

 

KP PCC SD

81101000550200410000070000

 

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

88-300 Mogilno

CIT

98101010780090612221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul.900-lecia 20

VAT

48101010780090612222000000

 

 

 

PIT

95101010780090612223000000

 

 

 

in.d.

89101010780090612227000000

 

 

 

KP PCC SD

36101000550200411000070000

 

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

89-100 Nakło n. Notecią

CIT

14101010780007362221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Sądowa 8

VAT

61101010780007362222000000

 

 

 

PIT

11101010780007362223000000

 

 

 

in.d.

05101010780007362227000000

 

 

 

KP PCC SD

88101000550200412000070000

 

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

88-200 Radziejów

CIT

96101010780024402221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Rolnicza 6

VAT

46101010780024402222000000

 

 

 

PIT

93101010780024402223000000

 

 

 

in.d.

87101010780024402227000000

 

 

 

KP PCC SD

43101000550200413000070000

 

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-500 Rypin

CIT

94101010780046462221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Dojazdowa 10

VAT

44101010780046462222000000

 

 

 

PIT

91101010780046462223000000

 

 

 

in.d.

85101010780046462227000000

 

 

 

KP PCC SD

95101000550200414000070000

 

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

89-400 Sępólno Krajeńskie

CIT

71101010780055712221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Tadeusza Kościuszki 22

VAT

21101010780055712222000000

 

 

 

PIT

68101010780055712223000000

 

 

 

in.d.

62101010780055712227000000

 

 

 

KP PCC SD

78101000550200423000070000

 

16

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

86-100 Świecie

CIT

35101010780008532221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. 10 Lutego 16

VAT

82101010780008532222000000

 

 

 

PIT

32101010780008532223000000

 

 

 

in.d.

26101010780008532227000000

 

 

 

KP PCC SD

50101000550200415000070000

 

17

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-100 Toruń

CIT

17101010780039262221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Szosa Chełmińska 34/36

VAT

64101010780039262222000000

 

 

 

PIT

14101010780039262223000000

 

 

 

in.d.

08101010780039262227000000

 

 

 

KP PCC SD

05101000550200416000070000

 

18

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-100 Toruń

CIT

85101010780026422221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Mazowiecka 63/65

VAT

35101010780026422222000000

 

 

 

PIT

82101010780026422223000000

 

 

 

in.d.

76101010780026422227000000

 

 

 

KP PCC SD

57101000550200417000070000

 

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

89-500 Tuchola

CIT

93101010780009962221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

Plac Zamkowy 4

VAT

43101010780009962222000000

 

 

 

PIT

90101010780009962223000000

 

 

 

in.d.

84101010780009962227000000

 

 

 

KP PCC SD

12101000550200418000070000

 

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-200 Wąbrzeźno

CIT

36101010780016902221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Macieja Rataja 2

VAT

83101010780016902222000000

 

 

 

PIT

33101010780016902223000000

 

 

 

in.d.

27101010780016902227000000

 

 

 

KP PCC SD

64101000550200419000070000

 

21

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

87-800 Włocławek

CIT

88101010780024372221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Stefana Okrzei 72B

VAT

38101010780024372222000000

 

 

 

PIT

85101010780024372223000000

 

 

 

in.d.

79101010780024372227000000

 

 

 

KP PCC SD

19101000550200420000070000

 

22

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

88-400 Żnin

CIT

40101010780026132221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Klemensa Janickiego 18

VAT

87101010780026132222000000

 

 

 

PIT

37101010780026132223000000

 

 

 

in.d.

31101010780026132227000000

 

 

 

KP PCC SD

71101000550200421000070000

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

21-500 Biała Podlaska

CIT

71101013390015312221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Prosta 19

VAT

21101013390015312222000000

 

 

 

PIT

68101013390015312223000000

 

 

 

in.d.

62101013390015312227000000

 

 

 

KP PCC SD

74101000550200602000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

23-400 Biłgoraj

CIT

55101013390224772221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Tadeusza Kościuszki 78

VAT

05101013390224772222000000

 

 

 

PIT

52101013390224772223000000

 

 

 

in.d.

46101013390224772227000000

 

 

 

KP PCC SD

29101000550200603000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

22-100 Chełm

CIT

88101013390137232221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Obłońska 20A

VAT

38101013390137232222000000

 

 

 

PIT

85101013390137232223000000

 

 

 

in.d.

79101013390137232227000000

 

 

 

KP PCC SD

81101000550200604000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

22-500 Hrubieszów

CIT

29101013390239952221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11

VAT

76101013390239952222000000

 

 

 

PIT

26101013390239952223000000

 

 

 

in.d.

20101013390239952227000000

 

 

 

KP PCC SD

36101000550200605000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

23-300 Janów Lubelski

CIT

21101013390001302221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Wojska Polskiego 32

VAT

68101013390001302222000000

 

 

 

PIT

18101013390001302223000000

 

 

 

in.d.

12101013390001302227000000

 

 

 

KP PCC SD

88101000550200606000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

22-300 Krasnystaw

CIT

27101013390019512221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Rzeczna 5

VAT

74101013390019512222000000

 

 

 

PIT

24101013390019512223000000

 

 

 

in.d.

18101013390019512227000000

 

 

 

KP PCC SD

43101000550200607000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

23-200 Kraśnik

CIT

30101013390021342221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Tadeusza Kościuszki 5

VAT

77101013390021342222000000

 

 

 

PIT

27101013390021342223000000

 

 

 

in.d.

21101013390021342227000000

 

 

 

KP PCC SD

95101000550200608000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

21-100 Lubartów

CIT

16101013390110772221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Legionów 55

VAT

63101013390110772222000000

 

 

 

PIT

13101013390110772223000000

 

 

 

in.d.

07101013390110772227000000

 

 

 

KP PCC SD

50101000550200609000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

20-027 Lublin

CIT

37101013390000392221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Sądowa 5

VAT

84101013390000392222000000

 

 

 

PIT

34101013390000392223000000

 

 

 

in.d.

28101013390000392227000000

 

 

 

KP PCC SD

05101000550200610000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

20-883 Lublin

CIT

40101013390091462221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Tadeusza Szeligowskiego 24

VAT

87101013390091462222000000

 

 

 

PIT

37101013390091462223000000

 

 

 

in.d.

31101013390091462227000000

 

 

 

KP PCC SD

57101000550200611000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Trzeci Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

20-016 Lublin

CIT

15101013390000552221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 56

VAT

62101013390000552222000000

 

 

 

PIT

12101013390000552223000000

 

 

 

in.d.

06101013390000552227000000

 

 

 

KP PCC SD

12101000550200612000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

21-400 Łuków

CIT

88101013390001432221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Międzyrzecka 72A

VAT

38101013390001432222000000

 

 

 

PIT

85101013390001432223000000

 

 

 

in.d.

79101013390001432227000000

 

 

 

KP PCC SD

64101000550200613000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

24-300 Opole Lubelskie

CIT

60101013390021212221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Józefa Piłsudskiego 12

VAT

10101013390021212222000000

 

 

 

PIT

57101013390021212223000000

 

 

 

in.d.

51101013390021212227000000

 

 

 

KP PCC SD

19101000550200614000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

21-200 Parczew

CIT

64101013390057602221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Żabia 2A

VAT

14101013390057602222000000

 

 

 

PIT

61101013390057602223000000

 

 

 

in.d.

55101013390057602227000000

 

 

 

KP PCC SD

71101000550200615000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

24-100 Puławy

CIT

24101013390020592221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Władysława Grabskiego 4

VAT

71101013390020592222000000

 

 

 

PIT

21101013390020592223000000

 

 

 

in.d.

15101013390020592227000000

 

 

 

KP PCC SD

26101000550200616000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

21-300 Radzyń Podlaski

CIT

33101013390053242221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Lubelska 1

VAT

80101013390053242222000000

 

 

 

PIT

30101013390053242223000000

 

 

 

in.d.

24101013390053242227000000

 

 

 

KP PCC SD

78101000550200617000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

22-600 Tomaszów Lubelski

CIT

98101013390221902221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Rolnicza 17

VAT

48101013390221902222000000

 

 

 

PIT

95101013390221902223000000

 

 

 

in.d.

89101013390221902227000000

 

 

 

KP PCC SD

33101000550200618000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

22-200 Włodawa

CIT

23101013390004462221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Rynek 9

VAT

70101013390004462222000000

 

 

 

PIT

20101013390004462223000000

 

 

 

in.d.

14101013390004462227000000

 

 

 

KP PCC SD

85101000550200619000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

22-400 Zamość

CIT

79101013390061902221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Jana Kilińskiego 82

VAT

29101013390061902222000000

 

 

 

PIT

76101013390061902223000000

 

 

 

in.d.

70101013390061902227000000

 

 

 

KP PCC SD

40101000550200620000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

66-530 Drezdenko

CIT

68101017040059462221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Pierwszej Brygady 21

VAT

18101017040059462222000000

 

 

 

PIT

65101017040059462223000000

 

 

 

in.d.

59101017040059462227000000

 

 

 

KP PCC SD

33101000550200812000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

66-400 Gorzów Wielkopolski

CIT

35101017040023812221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 10

VAT

82101017040023812222000000

 

 

 

PIT

32101017040023812223000000

 

 

 

in.d.

26101017040023812227000000

 

 

 

KP PCC SD

95101000550200802000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

66-600 Krosno Odrzańskie

CIT

15101017040047502221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Obrońców Stalingradu 3

VAT

62101017040047502222000000

 

 

 

PIT

12101017040047502223000000

 

 

 

in.d.

06101017040047502227000000

 

 

 

KP PCC SD

50101000550200803000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

66-300 Międzyrzecz

CIT

41101017040045902221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Rynek 3

VAT

88101017040045902222000000

 

 

 

PIT

38101017040045902223000000

 

 

 

in.d.

32101017040045902227000000

 

 

 

KP PCC SD

05101000550200804000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

67-100 Nowa Sól

CIT

23101017040034922221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Stanisława Staszica 1

VAT

70101017040034922222000000

 

 

 

PIT

20101017040034922223000000

 

 

 

in.d.

14101017040034922227000000

 

 

 

KP PCC SD

57101000550200805000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

69-100 Słubice

CIT

05101017040048192221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Wojska Polskiego 155

VAT

52101017040048192222000000

 

 

 

PIT

02101017040048192223000000

 

 

 

in.d.

93101017040048192227000000

 

 

 

KP PCC SD

12101000550200806000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

69-200 Sulęcin

CIT

98101017040059332221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Ignacego Daszyńskiego 47

VAT

48101017040059332222000000

 

 

 

PIT

95101017040059332223000000

 

 

 

in.d.

89101017040059332227000000

 

 

 

KP PCC SD

85101000550200813000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

66-200 Świebodzin

CIT

88101017040056142221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Jana III Sobieskiego 6

VAT

38101017040056142222000000

 

 

 

PIT

85101017040056142223000000

 

 

 

in.d.

79101017040056142227000000

 

 

 

KP PCC SD

64101000550200807000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

67-400 Wschowa

CIT

31101017040059202221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Zielony Rynek 7

VAT

78101017040059202222000000

 

 

 

PIT

28101017040059202223000000

 

 

 

in.d.

22101017040059202227000000

 

 

 

KP PCC SD

40101000550200814000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

65-054 Zielona Góra

CIT

70101017040020912221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Doktora Pieniężnego 24

VAT

20101017040020912222000000

 

 

 

PIT

67101017040020912223000000

 

 

 

in.d.

61101017040020912227000000

 

 

 

KP PCC SD

19101000550200808000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

65-054 Zielona Góra

CIT

75101017040055002221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Doktora Pieniężnego 24

VAT

25101017040055002222000000

 

 

 

PIT

72101017040055002223000000

 

 

 

in.d.

66101017040055002227000000

 

 

 

KP PCC SD

71101000550200809000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

68-100 Żagań

CIT

02101017040033752221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. X - lecia 26

VAT

49101017040033752222000000

 

 

 

PIT

96101017040033752223000000

 

 

 

in.d.

90101017040033752227000000

 

 

 

KP PCC SD

26101000550200810000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

68-200 Żary

CIT

15101017040055262221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Osadników Wojskowych 3

VAT

62101017040055262222000000

 

 

 

PIT

12101017040055262223000000

 

 

 

in.d.

06101017040055262227000000

 

 

 

KP PCC SD

78101000550200811000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

97-400 Bełchatów

CIT

71101013711411232221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18

VAT

21101013711411232222000000

 

 

 

PIT

68101013711411232223000000

 

 

 

in.d.

62101013711411232227000000

 

 

 

KP PCC SD

19101000550201002000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

95-060 Brzeziny

CIT

26101013710014142221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Henryka Sienkiewicza 16

VAT

73101013710014142222000000

 

 

 

PIT

23101013710014142223000000

 

 

 

in.d.

17101013710014142227000000

 

 

 

KP PCC SD

71101000550201003000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

95-015 Głowno

CIT

59101013710004202221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Ludwika Norblina 2

VAT

09101013710004202222000000

 

 

 

PIT

56101013710004202223000000

 

 

 

in.d.

50101013710004202227000000

 

 

 

KP PCC SD

26101000550201004000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

99-300 Kutno

CIT

90101013710020202221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Doktora Antoniego Troczewskiego 12

VAT

40101013710020202222000000

 

 

 

PIT

87101013710020202223000000

 

 

 

in.d.

81101013710020202227000000

 

 

 

KP PCC SD

78101000550201005000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

98-100 Łask

CIT

52101013710029032221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. 9 Maja 31

VAT

02101013710029032222000000

 

 

 

PIT

49101013710029032223000000

 

 

 

in.d.

43101013710029032227000000

 

 

 

KP PCC SD

33101000550201006000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

99-400 Łowicz

CIT

63101013710027982221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Józefa Chełmońskiego 2

VAT

13101013710027982222000000

 

 

 

PIT

60101013710027982223000000

 

 

 

in.d.

54101013710027982227000000

 

 

 

KP PCC SD

85101000550201007000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Łódź-Bałuty

CIT

21101013710000422221000000

NBP O/O Łódź

 

91-066 Łódź

VAT

68101013710000422222000000

 

 

ul. Zachodnia 47

PIT

18101013710000422223000000

 

 

 

in.d.

12101013710000422227000000

 

 

 

KP PCC SD

40101000550201008000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Łódź-Bałuty

CIT

88101013710000552221000000

NBP O/O Łódź

 

91-222 Łódź

VAT

38101013710000552222000000

 

 

ul. Świętej Teresy 105

PIT

85101013710000552223000000

 

 

 

in.d.

79101013710000552227000000

 

 

 

KP PCC SD

92101000550201009000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Łódź-Górna

CIT

36101013710000842221000000

NBP O/O Łódź

 

93-578 Łódź

VAT

83101013710000842222000000

 

 

ul. Generała Walerego Wróblewskiego 10

PIT

33101013710000842223000000

 

 

 

in.d.

27101013710000842227000000

 

 

 

KP PCC SD

47101000550201010000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Łódź-Górna

CIT

91101013710011112221000000

NBP O/O Łódź

 

93-578 Łódź

VAT

41101013710011112222000000

 

 

ul. Generała Walerego Wróblewskiego 10

PIT

88101013710011112223000000

 

 

 

in.d.

82101013710011112227000000

 

 

 

KP PCC SD

02101000550201011000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Łódź-Polesie

CIT

66101013710000712221000000

NBP O/O Łódź

 

90-646 Łódź

VAT

16101013710000712222000000

 

 

ul. 6 Sierpnia 84/86

PIT

63101013710000712223000000

 

 

 

in.d.

57101013710000712227000000

 

 

 

KP PCC SD

54101000550201012000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Łódź-Śródmieście

CIT

58101013710000682221000000

NBP O/O Łódź

 

90-019 Łódź

VAT

08101013710000682222000000

 

 

ul. Dowborczyków 9/11

PIT

55101013710000682223000000

 

 

 

in.d.

49101013710000682227000000

 

 

 

KP PCC SD

09101000550201013000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Łódź-Widzew

CIT

06101013710000972221000000

NBP O/O Łódź

 

92-312 Łódź

VAT

53101013710000972222000000

 

 

ul. Papiernicza 7

PIT

03101013710000972223000000

 

 

 

in.d.

94101013710000972227000000

 

 

 

KP PCC SD

61101000550201014000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-300 Opoczno

CIT

93101013711411072221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Piotrowska 14

VAT

43101013711411072222000000

 

 

 

PIT

90101013711411072223000000

 

 

 

in.d.

84101013711411072227000000

 

 

 

KP PCC SD

16101000550201015000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

95-200 Pabianice

CIT

29101013710004332221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Zamkowa 26

VAT

76101013710004332222000000

 

 

 

PIT

26101013710004332223000000

 

 

 

in.d.

20101013710004332227000000

 

 

 

KP PCC SD

68101000550201016000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

97-300 Piotrków Trybunalski

CIT

71101013710060022221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Wronia 65

VAT

21101013710060022222000000

 

 

 

PIT

68101013710060022223000000

 

 

 

in.d.

62101013710060022227000000

 

 

 

KP PCC SD

23101000550201017000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

99-200 Poddębice

CIT

76101013710011662221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Narutowicza 12

VAT

26101013710011662222000000

 

 

 

PIT

73101013710011662223000000

 

 

 

in.d.

67101013710011662227000000

 

 

 

KP PCC SD

75101000550201018000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

97-500 Radomsko

CIT

88101013711410932221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Mickiewicza 4

VAT

38101013711410932222000000

 

 

 

PIT

85101013711410932223000000

 

 

 

in.d.

79101013711410932227000000

 

 

 

KP PCC SD

30101000550201019000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

96-200 Rawa Mazowiecka

CIT

35101013710034182221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Juliusza Słowackiego 4

VAT

82101013710034182222000000

 

 

 

PIT

32101013710034182223000000

 

 

 

in.d.

26101013710034182227000000

 

 

 

KP PCC SD

82101000550201020000070000

NBP O/O Bydgoszcz

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

98-200 Sieradz

CIT

47101013710023072221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Spółdzielcza 3

VAT

94101013710023072222000000

 

 

 

PIT

44101013710023072223000000

 

 

 

in.d.

38101013710023072227000000

 

 

 

KP PCC SD

37101000550201021000070000

NBP O/O Bydgoszcz

21

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

96-100 Skierniewice

CIT

50101013710013262221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Nowobielańska 61B

VAT

97101013710013262222000000

 

 

 

PIT

47101013710013262223000000

 

 

 

in.d.

41101013710013262227000000

 

 

 

KP PCC SD

89101000550201022000070000

NBP O/O Bydgoszcz

22

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

97-200 Tomaszów Mazowiecki

CIT

04101013711411102221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 37

VAT

51101013711411102222000000

 

 

 

PIT

98101013711411102223000000

 

 

 

in.d.

92101013711411102227000000

 

 

 

KP PCC SD

44101000550201023000070000

NBP O/O Bydgoszcz

23

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

98-300 Wieluń

CIT

15101013710029742221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Krakowskie Przedmieście 34

VAT

62101013710029742222000000

 

 

 

PIT

12101013710029742223000000

 

 

 

in.d.

06101013710029742227000000

 

 

 

KP PCC SD

96101000550201024000070000

NBP O/O Bydgoszcz

24

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

98-400 Wieruszów

CIT

53101013710003452221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Rynek 12/13

VAT

03101013710003452222000000

 

 

 

PIT

50101013710003452223000000

 

 

 

in.d.

44101013710003452227000000

 

 

 

KP PCC SD

58101000550201027000070000

NBP O/O Bydgoszcz

25

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

98-220 Zduńska Wola

CIT

75101013710041122221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Zielona 15

VAT

25101013710041122222000000

 

 

 

PIT

72101013710041122223000000

 

 

 

in.d.

66101013710041122227000000

 

 

 

KP PCC SD

51101000550201025000070000

NBP O/O Bydgoszcz

26

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

95-100 Zgierz

CIT

96101013710004462221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8

VAT

46101013710004462222000000

 

 

 

PIT

93101013710004462223000000

 

 

 

in.d.

87101013710004462227000000

 

 

 

KP PCC SD

06101000550201026000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-700 Bochnia

CIT

25101012700029162221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Gołębia 3

VAT

72101012700029162222000000

 

 

 

PIT

22101012700029162223000000

 

 

 

in.d.

16101012700029162227000000

 

 

 

KP PCC SD

40101000550201202000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-800 Brzesko

CIT

18101012700029742221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Królowej Jadwigi 16

VAT

65101012700029742222000000

 

 

 

PIT

15101012700029742223000000

 

 

 

in.d.

09101012700029742227000000

 

 

 

KP PCC SD

92101000550201203000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-500 Chrzanów

CIT

34101012700011372221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Garncarska 9

VAT

81101012700011372222000000

 

 

 

PIT

31101012700011372223000000

 

 

 

in.d.

25101012700011372227000000

 

 

 

KP PCC SD

47101000550201204000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

33-200 Dąbrowa Tarnowska

CIT

79101012700028152221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Berka Joselewicza 5

VAT

29101012700028152222000000

 

 

 

PIT

76101012700028152223000000

 

 

 

in.d.

70101012700028152227000000

 

 

 

KP PCC SD

02101000550201205000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

38-300 Gorlice

CIT

80101012700044282221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Bardiowska 9

VAT

30101012700044282222000000

 

 

 

PIT

77101012700044282223000000

 

 

 

in.d.

71101012700044282227000000

 

 

 

KP PCC SD

54101000550201206000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

30-363 Kraków

CIT

25101012700046622221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Rzemieślnicza 20

VAT

72101012700046622222000000

 

 

 

PIT

22101012700046622223000000

 

 

 

in.d.

16101012700046622227000000

 

 

 

KP PCC SD

09101000550201207000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

31-272 Kraków

CIT

83101012700009252221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Krowoderskich Zuchów 2

VAT

33101012700009252222000000

 

 

 

PIT

80101012700009252223000000

 

 

 

in.d.

74101012700009252227000000

 

 

 

KP PCC SD

34101000550201228000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Kraków-Krowodrza

CIT

62101012700004202221000000

NBP O/O Kraków

 

31-272 Kraków

VAT

12101012700004202222000000

 

 

ul. Krowoderskich Zuchów 2

PIT

59101012700004202223000000

 

 

 

in.d.

53101012700004202227000000

 

 

 

KP PCC SD

61101000550201208000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Kraków-Nowa Huta

CIT

32101012700004332221000000

NBP O/O Kraków

 

31-621 Kraków

VAT

79101012700004332222000000

 

 

os. Bohaterów Września 80

PIT

29101012700004332223000000

 

 

 

in.d.

23101012700004332227000000

 

 

 

KP PCC SD

16101000550201209000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Kraków-Podgórze

CIT

02101012700004462221000000

NBP O/O Kraków

 

30-415 Kraków

VAT

49101012700004462222000000

 

 

ul. Wadowicka 10

PIT

96101012700004462223000000

 

 

 

in.d.

90101012700004462227000000

 

 

 

KP PCC SD

68101000550201210000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Kraków-Prądnik

CIT

92101012700046752221000000

NBP O/O Kraków

 

31-272 Kraków

VAT

42101012700046752222000000

 

 

ul. Krowoderskich Zuchów 2

PIT

89101012700046752223000000

 

 

 

in.d.

83101012700046752227000000

 

 

 

KP PCC SD

23101000550201211000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Kraków-Stare Miasto

CIT

69101012700004592221000000

NBP O/O Kraków

 

31-001 Kraków

VAT

19101012700004592222000000

 

 

ul. Grodzka 65

PIT

66101012700004592223000000

 

 

 

in.d.

60101012700004592227000000

 

 

 

KP PCC SD

75101000550201212000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Kraków-Śródmieście

CIT

54101012700004172221000000

NBP O/O Kraków

 

31-272 Kraków

VAT

04101012700004172222000000

 

 

ul. Krowoderskich Zuchów 2

PIT

51101012700004172223000000

 

 

 

in.d.

45101012700004172227000000

 

 

 

KP PCC SD

30101000550201213000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

34-600 Limanowa

CIT

88101012700044312221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Matki Boskiej Bolesnej 9

VAT

38101012700044312222000000

 

 

 

PIT

85101012700044312223000000

 

 

 

in.d.

79101012700044312227000000

 

 

 

KP PCC SD

82101000550201214000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-200 Miechów

CIT

75101012700005342221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Stanisławy Daneckiej 1

VAT

25101012700005342222000000

 

 

 

PIT

72101012700005342223000000

 

 

 

in.d.

66101012700005342227000000

 

 

 

KP PCC SD

37101000550201215000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-400 Myślenice

CIT

47101012700004752221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Hipolita Cegielskiego 2

VAT

94101012700004752222000000

 

 

 

PIT

44101012700004752223000000

 

 

 

in.d.

38101012700004752227000000

 

 

 

KP PCC SD

89101000550201216000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

33-300 Nowy Sącz

CIT

96101012700031732221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Władysława Barbackiego 10

VAT

46101012700031732222000000

 

 

 

PIT

93101012700031732223000000

 

 

 

in.d.

87101012700031732227000000

 

 

 

KP PCC SD

44101000550201217000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

34-400 Nowy Targ

CIT

56101012700020912221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Parkowa 13

VAT

06101012700020912222000000

 

 

 

PIT

53101012700020912223000000

 

 

 

in.d.

47101012700020912227000000

 

 

 

KP PCC SD

96101000550201218000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-300 Olkusz

CIT

93101012700029902221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Budowlanych 2

VAT

43101012700029902222000000

 

 

 

PIT

90101012700029902223000000

 

 

 

in.d.

84101012700029902227000000

 

 

 

KP PCC SD

51101000550201219000070000

NBP O/O Bydgoszcz

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-600 Oświęcim

CIT

81101012700035192221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Plebańska 2

VAT

31101012700035192222000000

 

 

 

PIT

78101012700035192223000000

 

 

 

in.d.

72101012700035192227000000

 

 

 

KP PCC SD

06101000550201220000070000

NBP O/O Bydgoszcz

21

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-100 Proszowice

CIT

17101012700004882221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Mikołaja Reja 1

VAT

64101012700004882222000000

 

 

 

PIT

14101012700004882223000000

 

 

 

in.d.

08101012700004882227000000

 

 

 

KP PCC SD

58101000550201221000070000

NBP O/O Bydgoszcz

22

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

34-200 Sucha Beskidzka

CIT

89101012700035222221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Adama Mickiewicza 36

VAT

39101012700035222222000000

 

 

 

PIT

86101012700035222223000000

 

 

 

in.d.

80101012700035222227000000

 

 

 

KP PCC SD

13101000550201222000070000

NBP O/O Bydgoszcz

23

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

33-100 Tarnów

CIT

19101012700024532221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Lwowska 72-96A

VAT

66101012700024532222000000

 

 

 

PIT

16101012700024532223000000

 

 

 

in.d.

10101012700024532227000000

 

 

 

KP PCC SD

65101000550201223000070000

NBP O/O Bydgoszcz

24

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

33-100 Tarnów

CIT

07101012700035642221000000

NBP O/O Kraków

 

al. Solidarności 5-9B

VAT

54101012700035642222000000

 

 

 

PIT

04101012700035642223000000

 

 

 

in.d.

95101012700035642227000000

 

 

 

KP PCC SD

20101000550201224000070000

NBP O/O Bydgoszcz

25

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

34-100 Wadowice

CIT

55101012700029032221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Legionów 22

VAT

05101012700029032222000000

 

 

 

PIT

52101012700029032223000000

 

 

 

in.d.

46101012700029032227000000

 

 

 

KP PCC SD

72101000550201225000070000

NBP O/O Bydgoszcz

26

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

32-020 Wieliczka

CIT

25101012700004912221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Zamkowa 2

VAT

72101012700004912222000000

 

 

 

PIT

22101012700004912223000000

 

 

 

in.d.

16101012700004912227000000

 

 

 

KP PCC SD

27101000550201226000070000

NBP O/O Bydgoszcz

27

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

34-500 Zakopane

CIT

58101012700044442221000000

NBP O/O Kraków

 

ul. Szymony 14

VAT

08101012700044442222000000

 

 

 

PIT

55101012700044442223000000

 

 

 

in.d.

49101012700044442227000000

 

 

 

KP PCC SD

79101000550201227000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-800 Białobrzegi

CIT

13101010100351032221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Władysława Reymonta 46

VAT

60101010100351032222000000

 

 

 

PIT

10101010100351032223000000

 

 

 

in.d.

04101010100351032227000000

 

 

 

KP PCC SD

61101000550201402000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

06-400 Ciechanów

CIT

35101010100070542221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Warszawska 58

VAT

82101010100070542222000000

 

 

 

PIT

32101010100070542223000000

 

 

 

in.d.

26101010100070542227000000

 

 

 

KP PCC SD

16101000550201403000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

08-400 Garwolin

CIT

74101010100023522221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Senatorska 30

VAT

24101010100023522222000000

 

 

 

PIT

71101010100023522223000000

 

 

 

in.d.

65101010100023522227000000

 

 

 

KP PCC SD

68101000550201404000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

09-500 Gostynin

CIT

93101010100497802221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Płocka 10

VAT

43101010100497802222000000

 

 

 

PIT

90101010100497802223000000

 

 

 

in.d.

84101010100497802227000000

 

 

 

KP PCC SD

23101000550201405000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-825 Grodzisk Mazowiecki

CIT

29101010100163882221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Daleka 11

VAT

76101010100163882222000000

 

 

 

PIT

26101010100163882223000000

 

 

 

in.d.

20101010100163882227000000

 

 

 

KP PCC SD

75101000550201406000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-600 Grójec

CIT

97101010100350862221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. ks. Piotra Skargi 35

VAT

47101010100350862222000000

 

 

 

PIT

94101010100350862223000000

 

 

 

in.d.

88101010100350862227000000

 

 

 

KP PCC SD

30101000550201407000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-900 Kozienice

CIT

20101010100007072221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Parkowa 5

VAT

67101010100007072222000000

 

 

 

PIT

17101010100007072223000000

 

 

 

in.d.

11101010100007072227000000

 

 

 

KP PCC SD

82101000550201408000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-120 Legionowo

CIT

92101010100161572221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43C

VAT

42101010100161572222000000

 

 

 

PIT

89101010100161572223000000

 

 

 

in.d.

83101010100161572227000000

 

 

 

KP PCC SD

37101000550201409000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

08-200 Łosice

CIT

17101010100000392221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. 11 Listopada 1

VAT

64101010100000392222000000

 

 

 

PIT

14101010100000392223000000

 

 

 

in.d.

08101010100000392227000000

 

 

 

KP PCC SD

89101000550201410000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

06-200 Maków Mazowiecki

CIT

85101010100595742221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Kopernika 6C

VAT

35101010100595742222000000

 

 

 

PIT

82101010100595742223000000

 

 

 

in.d.

76101010100595742227000000

 

 

 

KP PCC SD

44101000550201411000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

CIT

72101010100091172221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Szczecińska 2

VAT

22101010100091172222000000

 

 

 

PIT

69101010100091172223000000

 

 

 

in.d.

63101010100091172227000000

 

 

 

KP PCC SD

96101000550201412000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

06-500 Mława

CIT

15101010100917762221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Gabriela Narutowicza 19/7

VAT

62101010100917762222000000

 

 

 

PIT

12101010100917762223000000

 

 

 

in.d.

06101010100917762227000000

 

 

 

KP PCC SD

51101000550201413000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

CIT

91101010100166782221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Legionów 7

VAT

41101010100166782222000000

 

 

 

PIT

88101010100166782223000000

 

 

 

in.d.

82101010100166782227000000

 

 

 

KP PCC SD

06101000550201414000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

07-400 Ostrołęka

CIT

48101010100284112221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Przechodnia 6

VAT

95101010100284112222000000

 

 

 

PIT

45101010100284112223000000

 

 

 

in.d.

39101010100284112227000000

 

 

 

KP PCC SD

58101000550201415000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

07-300 Ostrów Mazowiecka

CIT

94101010100433422221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Stanisława Dubois 1

VAT

44101010100433422222000000

 

 

 

PIT

91101010100433422223000000

 

 

 

in.d.

85101010100433422227000000

 

 

 

KP PCC SD

13101000550201416000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-400 Otwock

CIT

22101010100167372221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Jana Matejki 4

VAT

69101010100167372222000000

 

 

 

PIT

19101010100167372223000000

 

 

 

in.d.

13101010100167372227000000

 

 

 

KP PCC SD

65101000550201417000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-500 Piaseczno

CIT

40101010100161862221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Energetyczna 5

VAT

87101010100161862222000000

 

 

 

PIT

37101010100161862223000000

 

 

 

in.d.

31101010100161862227000000

 

 

 

KP PCC SD

20101000550201418000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

09-402 Płock

CIT

13101010100070702221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. 1 Maja 10

VAT

60101010100070702222000000

 

 

 

PIT

10101010100070702223000000

 

 

 

in.d.

04101010100070702227000000

 

 

 

KP PCC SD

72101000550201419000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

09-100 Płońsk

CIT

13101010100918482221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Spółdzielcza 2

VAT

60101010100918482222000000

 

 

 

PIT

10101010100918482223000000

 

 

 

in.d.

04101010100918482227000000

 

 

 

KP PCC SD

27101000550201420000070000

NBP O/O Bydgoszcz

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-800 Pruszków

CIT

46101010100162612221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Stanisława Staszica 1

VAT

93101010100162612222000000

 

 

 

PIT

43101010100162612223000000

 

 

 

in.d.

37101010100162612227000000

 

 

 

KP PCC SD

79101000550201421000070000

NBP O/O Bydgoszcz

21

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

06-300 Przasnysz

CIT

53101010100596592221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Świerkowa 3

VAT

03101010100596592222000000

 

 

 

PIT

50101010100596592223000000

 

 

 

in.d.

44101010100596592227000000

 

 

 

KP PCC SD

34101000550201422000070000

NBP O/O Bydgoszcz

22

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

06-100 Pułtusk

CIT

95101010100918062221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Żwirki i Wigury 7

VAT

45101010100918062222000000

 

 

 

PIT

92101010100918062223000000

 

 

 

in.d.

86101010100918062227000000

 

 

 

KP PCC SD

86101000550201423000070000

NBP O/O Bydgoszcz

23

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-615 Radom

CIT

49101010100096542221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Stanisława Zbrowskiego 106

VAT

96101010100096542222000000

 

 

 

PIT

46101010100096542223000000

 

 

 

in.d.

40101010100096542227000000

 

 

 

KP PCC SD

41101000550201424000070000

NBP O/O Bydgoszcz

24

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-600 Radom

CIT

07101010100027272221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Toruńska 3

VAT

54101010100027272222000000

 

 

 

PIT

04101010100027272223000000

 

 

 

in.d.

95101010100027272227000000

 

 

 

KP PCC SD

93101000550201425000070000

NBP O/O Bydgoszcz

25

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

08-110 Siedlce

CIT

54101010100332392221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Józefa Piłsudskiego 68

VAT

04101010100332392222000000

 

 

 

PIT

51101010100332392223000000

 

 

 

in.d.

45101010100332392227000000

 

 

 

KP PCC SD

48101000550201426000070000

NBP O/O Bydgoszcz

26

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

09-200 Sierpc

CIT

95101010100091622221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Piastowska 48

VAT

45101010100091622222000000

 

 

 

PIT

92101010100091622223000000

 

 

 

in.d.

86101010100091622227000000

 

 

 

KP PCC SD

03101000550201427000070000

NBP O/O Bydgoszcz

27

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

96-500 Sochaczew

CIT

10101010100161992221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Władysława Grabskiego 4

VAT

57101010100161992222000000

 

 

 

PIT

07101010100161992223000000

 

 

 

in.d.

98101010100161992227000000

 

 

 

KP PCC SD

55101000550201428000070000

NBP O/O Bydgoszcz

28

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

08-300 Sokołów Podlaski

CIT

69101010100272672221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Węgrowska 5

VAT

19101010100272672222000000

 

 

 

PIT

66101010100272672223000000

 

 

 

in.d.

60101010100272672227000000

 

 

 

KP PCC SD

10101000550201429000070000

NBP O/O Bydgoszcz

29

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-500 Szydłowiec

CIT

67101010100350992221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Widok 6

VAT

17101010100350992222000000

 

 

 

PIT

64101010100350992223000000

 

 

 

in.d.

58101010100350992227000000

 

 

 

KP PCC SD

62101000550201430000070000

NBP O/O Bydgoszcz

30

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Bemowo

CIT

11101010100165512221000000

NBP O/O Warszawa

 

02-325 Warszawa

VAT

58101010100165512222000000

 

 

ul. Białobrzeska 53A

PIT

08101010100165512223000000

 

 

 

in.d.

02101010100165512227000000

 

 

 

KP PCC SD

17101000550201431000070000

NBP O/O Bydgoszcz

31

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Bielany

CIT

39101010100166102221000000

NBP O/O Warszawa

 

01-844 Warszawa

VAT

86101010100166102222000000

 

 

ul. Skalbmierska 5

PIT

36101010100166102223000000

 

 

 

in.d.

30101010100166102227000000

 

 

 

KP PCC SD

69101000550201432000070000

NBP O/O Bydgoszcz

32

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Mokotów

CIT

03101010100165482221000000

NBP O/O Warszawa

 

02-676 Warszawa

VAT

50101010100165482222000000

 

 

ul. Postępu 16A

PIT

97101010100165482223000000

 

 

 

in.d.

91101010100165482227000000

 

 

 

KP PCC SD

24101000550201433000070000

NBP O/O Bydgoszcz

33

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Praga

CIT

78101010100165642221000000

NBP O/O Warszawa

 

03-719 Warszawa

VAT

28101010100165642222000000

 

 

ul. Jagiellońska 15

PIT

75101010100165642223000000

 

 

 

in.d.

69101010100165642227000000

 

 

 

KP PCC SD

76101000550201434000070000

NBP O/O Bydgoszcz

34

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Śródmieście

CIT

56101010100165802221000000

NBP O/O Warszawa

 

02-013 Warszawa

VAT

06101010100165802222000000

 

 

ul. Williama Lindleya 14

PIT

53101010100165802223000000

 

 

 

in.d.

47101010100165802227000000

 

 

 

KP PCC SD

31101000550201435000070000

NBP O/O Bydgoszcz

35

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Śródmieście

VAT

73101010100165932222000000

NBP O/O Warszawa

 

03-719 Warszawa

VOES

63101010100165932222200000

 

 

ul. Jagiellońska 15

VIU-D/VIN-D (MOSS)

84101010100165931516978000

 

 

 

in.d.

17101010100165932227000000

 

 

 

KP PCC SD

83101000550201436000070000

NBP O/O Bydgoszcz

36

Trzeci Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Śródmieście

CIT

09101010100166232221000000

NBP O/O Warszawa

 

02-013 Warszawa

VAT

56101010100166232222000000

 

 

ul. Williama Lindleya 14

PIT

06101010100166232223000000

 

 

 

PIT-STD

50101010100166232226000000

 

 

 

in.d.

97101010100166232227000000

 

 

 

KP PCC SD

80101000550201449000070000

NBP O/O Bydgoszcz

37

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Targówek

CIT

48101010100165772221000000

NBP O/O Warszawa

 

03-482 Warszawa

VAT

95101010100165772222000000

 

 

ul. Dąbrowszczaków 14

PIT

45101010100165772223000000

 

 

 

in.d.

39101010100165772227000000

 

 

 

KP PCC SD

38101000550201437000070000

NBP O/O Bydgoszcz

38

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Ursynów

CIT

85101010100165062221000000

NBP O/O Warszawa

 

02-677 Warszawa

VAT

35101010100165062222000000

 

 

ul. Wynalazek 3

PIT

82101010100165062223000000

 

 

 

in.d.

76101010100165062227000000

 

 

 

KP PCC SD

90101000550201438000070000

NBP O/O Bydgoszcz

39

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Wawer

CIT

76101010100166362221000000

NBP O/O Warszawa

 

04-379 Warszawa

VAT

26101010100166362222000000

 

 

ul. Ludwika Mycielskiego 21

PIT

73101010100166362223000000

 

 

 

in.d.

67101010100166362227000000

 

 

 

KP PCC SD

45101000550201439000070000

NBP O/O Bydgoszcz

40

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Warszawa-Wola

CIT

31101010100166072221000000

NBP O/O Warszawa

 

01-381 Warszawa

VAT

78101010100166072222000000

 

 

ul. Powstańców Śląskich 2D

PIT

28101010100166072223000000

 

 

 

in.d.

22101010100166072227000000

 

 

 

KP PCC SD

97101000550201440000070000

NBP O/O Bydgoszcz

41

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

07-100 Węgrów

CIT

97101010100273262221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Kościelna 4

VAT

47101010100273262222000000

 

 

 

PIT

94101010100273262223000000

 

 

 

in.d.

88101010100273262227000000

 

 

 

KP PCC SD

52101000550201441000070000

NBP O/O Bydgoszcz

42

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

05-200 Wołomin

CIT

49101010100160562221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Przejazd 2

VAT

96101010100160562222000000

 

 

 

PIT

46101010100160562223000000

 

 

 

in.d.

40101010100160562227000000

 

 

 

KP PCC SD

07101000550201442000070000

NBP O/O Bydgoszcz

43

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

07-200 Wyszków

CIT

34101010100433682221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Generała Józefa Sowińskiego 82

VAT

81101010100433682222000000

 

 

 

PIT

31101010100433682223000000

 

 

 

in.d.

25101010100433682227000000

 

 

 

KP PCC SD

59101000550201443000070000

NBP O/O Bydgoszcz

44

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-700 Zwoleń

CIT

30101010100350732221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Wojska Polskiego 39

VAT

77101010100350732222000000

 

 

 

PIT

27101010100350732223000000

 

 

 

in.d.

21101010100350732227000000

 

 

 

KP PCC SD

14101000550201444000070000

NBP O/O Bydgoszcz

45

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

09-300 Żuromin

CIT

82101010100917892221000000

NBP O/O Warszawa

 

Plac Piłsudskiego 4

VAT

32101010100917892222000000

 

 

 

PIT

79101010100917892223000000

 

 

 

in.d.

73101010100917892227000000

 

 

 

KP PCC SD

66101000550201445000070000

NBP O/O Bydgoszcz

46

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

96-300 Żyrardów

CIT

53101010100162032221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. 1 Maja 49A

VAT

03101010100162032222000000

 

 

 

PIT

50101010100162032223000000

 

 

 

in.d.

44101010100162032227000000

 

 

 

KP PCC SD

21101000550201446000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

49-305 Brzeg

CIT

31101014010047892221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Składowa 2

VAT

78101014010047892222000000

 

 

 

PIT

28101014010047892223000000

 

 

 

in.d.

22101014010047892227000000

 

 

 

KP PCC SD

82101000550201602000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

48-100 Głubczyce

CIT

14101014010048192221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Fabryczna 2

VAT

61101014010048192222000000

 

 

 

PIT

11101014010048192223000000

 

 

 

in.d.

05101014010048192227000000

 

 

 

KP PCC SD

37101000550201603000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

47-224 Kędzierzyn Koźle

CIT

61101014010047762221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Piotra Skargi 19

VAT

11101014010047762222000000

 

 

 

PIT

58101014010047762223000000

 

 

 

in.d

52101014010047762227000000

 

 

 

KP PCC SD

89101000550201604000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

46-200 Kluczbork

CIT

52101014010052942221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Sienkiewicza 22

VAT

02101014010052942222000000

 

 

 

PIT

49101014010052942223000000

 

 

 

in.d.

43101014010052942227000000

 

 

 

KP PCC SD

44101000550201605000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

47-300 Krapkowice

CIT

69101014010055552221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Opolska 96A

VAT

19101014010055552222000000

 

 

 

PIT

66101014010055552223000000

 

 

 

in.d.

60101014010055552227000000

 

 

 

KP PCC SD

72101000550201613000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

46-100 Namysłów

CIT

22101014010048222221000000

NBP O/O Opole

 

Plac Wolności 1

VAT

69101014010048222222000000

 

 

 

PIT

19101014010048222223000000

 

 

 

in.d.

13101014010048222227000000

 

 

 

KP PCC SD

96101000550201606000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

48-300 Nysa

CIT

80101014010053532221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Bolesława Krzywoustego 23

VAT

30101014010053532222000000

 

 

 

PIT

77101014010053532223000000

 

 

 

in.d.

71101014010053532227000000

 

 

 

KP PCC SD

51101000550201607000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

46-300 Olesno

CIT

42101014010007072221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Jana Pieloka 21

VAT

89101014010007072222000000

 

 

 

PIT

39101014010007072223000000

 

 

 

in.d.

33101014010007072227000000

 

 

 

KP PCC SD

06101000550201608000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

45-331 Opole

CIT

93101014010012962221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Tadeusza Rejtana 3B

VAT

43101014010012962222000000

 

 

 

PIT

90101014010012962223000000

 

 

 

in.d.

84101014010012962227000000

 

 

 

KP PCC SD

58101000550201609000070000

NBP O/O Bydgoszcz

 

 

MANDATY

47101000550201609009990000

NBP O/O Bydgoszcz

 

 

MAN-JNG

96101000550201609009980000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

45-358 Opole

CIT

35101014010007652221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Cementowa 6

VAT

82101014010007652222000000

 

 

 

PIT

32101014010007652223000000

 

 

 

in.d.

26101014010007652227000000

 

 

 

KP PCC SD

13101000550201610000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

48-200 Prudnik

CIT

44101014010048062221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Kopernika 1A

VAT

91101014010048062222000000

 

 

 

PIT

41101014010048062223000000

 

 

 

in.d.

35101014010048062227000000

 

 

 

KP PCC SD

65101000550201611000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

47-100 Strzelce Opolskie

CIT

39101014010047922221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Opolska 13

VAT

86101014010047922222000000

 

 

 

PIT

36101014010047922223000000

 

 

 

in.d.

30101014010047922227000000

 

 

 

KP PCC SD

20101000550201612000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

36-200 Brzozów

CIT

90101015280910952221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Kazimierzowska 1

VAT

40101015280910952222000000

 

 

 

PIT

87101015280910952223000000

 

 

 

in.d.

81101015280910952227000000

 

 

 

KP PCC SD

06101000550201802000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

39-200 Dębica

CIT

75101015280003582221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Kolejowa 21

VAT

25101015280003582222000000

 

 

 

PIT

72101015280003582223000000

 

 

 

in.d.

66101015280003582227000000

 

 

 

KP PCC SD

58101000550201803000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

37-500 Jarosław

CIT

86101015280056852221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Przemysłowa 2 A

VAT

36101015280056852222000000

 

 

 

PIT

83101015280056852223000000

 

 

 

in.d.

77101015280056852227000000

 

 

 

KP PCC SD

13101000550201804000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

38-200 Jasło

CIT

02101015280015312221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Stanisława Staszica 3

VAT

49101015280015312222000000

 

 

 

PIT

96101015280015312223000000

 

 

 

in.d.

90101015280015312227000000

 

 

 

KP PCC SD

65101000550201805000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

36-100 Kolbuszowa

CIT

89101015282006442221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Tadeusza Kościuszki 20

VAT

39101015282006442222000000

 

 

 

PIT

86101015282006442223000000

 

 

 

in.d.

80101015282006442227000000

 

 

 

KP PCC SD

20101000550201806000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

38-400 Krosno

CIT

94101015280039422221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Składowa 5

VAT

44101015280039422222000000

 

 

 

PIT

91101015280039422223000000

 

 

 

in.d.

85101015280039422227000000

 

 

 

KP PCC SD

72101000550201807000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

38-600 Lesko

CIT

95101015280911092221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Rynek 1

VAT

45101015280911092222000000

 

 

 

PIT

92101015280911092223000000

 

 

 

in.d.

86101015280911092227000000

 

 

 

KP PCC SD

27101000550201808000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

37-300 Leżajsk

CIT

76101015282005302221000000

NBP O/O Rzeszów

 

Plac Targowy 3

VAT

26101015282005302222000000

 

 

 

PIT

73101015282005302223000000

 

 

 

in.d.

67101015282005302227000000

 

 

 

KP PCC SD

79101000550201809000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

37-600 Lubaczów

CIT

84101015280057572221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Jana III Sobieskiego 6

VAT

34101015280057572222000000

 

 

 

PIT

81101015280057572223000000

 

 

 

in.d.

75101015280057572227000000

 

 

 

KP PCC SD

34101000550201810000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

37-100 Łańcut

CIT

57101015282011172221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Józefa Piłsudskiego 11

VAT

07101015282011172222000000

 

 

 

PIT

54101015282011172223000000

 

 

 

in.d.

48101015282011172227000000

 

 

 

KP PCC SD

86101000550201811000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

39-300 Mielec

CIT

96101015282002952221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Stefana Żeromskiego 13

VAT

46101015282002952222000000

 

 

 

PIT

93101015282002952223000000

 

 

 

in.d.

87101015282002952227000000

 

 

 

KP PCC SD

41101000550201812000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

37-700 Przemyśl

CIT

15101015280020332221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Lwowska 9A

VAT

62101015280020332222000000

 

 

 

PIT

12101015280020332223000000

 

 

 

in.d.

06101015280020332227000000

 

 

 

KP PCC SD

93101000550201813000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

37-200 Przeworsk

CIT

32101015280057862221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Tysiąclecia 1

VAT

79101015280057862222000000

 

 

 

PIT

29101015280057862223000000

 

 

 

in.d.

23101015280057862227000000

 

 

 

KP PCC SD

48101000550201814000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

39-100 Ropczyce

CIT

05101015282011462221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Świętej Barbary 12

VAT

52101015282011462222000000

 

 

 

PIT

02101015282011462223000000

 

 

 

in.d.

93101015282011462227000000

 

 

 

KP PCC SD

03101000550201815000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

35-309 Rzeszów

CIT

92101015280010072221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Podwisłocze 42

VAT

42101015280010072222000000

 

 

 

PIT

89101015280010072223000000

 

 

 

in.d.

83101015280010072227000000

 

 

 

KP PCC SD

55101000550201816000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

35-234 Rzeszów

CIT

85101015280010652221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Lucjana Siemieńskiego 18

VAT

35101015280010652222000000

 

 

 

PIT

82101015280010652223000000

 

 

 

in.d.

76101015280010652227000000

 

 

 

KP PCC SD

76101000550201822000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

38-500 Sanok

CIT

73101015280911252221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Sienkiewicza 1

VAT

23101015280911252222000000

 

 

 

PIT

70101015280911252223000000

 

 

 

in.d.

64101015280911252227000000

 

 

 

KP PCC SD

10101000550201817000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

37-450 Stalowa Wola

CIT

92101015281441792221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Metalowców 6

VAT

42101015281441792222000000

 

 

 

PIT

89101015281441792223000000

 

 

 

in.d.

83101015281441792227000000

 

 

 

KP PCC SD

62101000550201818000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

38-100 Strzyżów

CIT

80101015282011622221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Daszyńskiego 6

VAT

30101015282011622222000000

 

 

 

PIT

77101015282011622223000000

 

 

 

in.d.

71101015282011622227000000

 

 

 

KP PCC SD

17101000550201819000070000

NBP O/O Bydgoszcz

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

39-400 Tarnobrzeg

CIT

04101015281440492221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 12

VAT

51101015281440492222000000

 

 

 

PIT

98101015281440492223000000

 

 

 

in.d.

92101015281440492227000000

 

 

 

KP PCC SD

69101000550201820000070000

NBP O/O Bydgoszcz

21

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

38-700 Ustrzyki Dolne

CIT

06101015280911122221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Mikołaja Kopernika 1

VAT

53101015280911122222000000

 

 

 

PIT

03101015280911122223000000

 

 

 

in.d.

94101015280911122227000000

 

 

 

KP PCC SD

24101000550201821000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

16-300 Augustów

CIT

05101010490213402221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Żabia 7

VAT

52101010490213402222000000

 

 

 

PIT

02101010490213402223000000

 

 

 

in.d.

93101010490213402227000000

 

 

 

KP PCC SD

27101000550202002000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

15-219 Białystok

CIT

95101010490071392221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Świętojańska 13

VAT

45101010490071392222000000

 

 

 

PIT

92101010490071392223000000

 

 

 

in.d.

86101010490071392227000000

 

 

 

KP PCC SD

79101000550202003000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

15-502 Białystok

CIT

19101010490026002221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Plażowa 17

VAT

66101010490026002222000000

 

 

 

PIT

16101010490026002223000000

 

 

 

in.d.

10101010490026002227000000

 

 

 

KP PCC SD

34101000550202004000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

17-100 Bielsk Podlaski

CIT

73101010490106472221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Adama Mickiewicza 33

VAT

23101010490106472222000000

 

 

 

PIT

70101010490106472223000000

 

 

 

in.d.

64101010490106472227000000

 

 

 

KP PCC SD

86101000550202005000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

19-200 Grajewo

CIT

35101010490017332221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Elewatorska 8

VAT

82101010490017332222000000

 

 

 

PIT

32101010490017332223000000

 

 

 

in.d.

26101010490017332227000000

 

 

 

KP PCC SD

41101000550202006000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

18-500 Kolno

CIT

82101010490016902221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Wojska Polskiego 20

VAT

32101010490016902222000000

 

 

 

PIT

79101010490016902223000000

 

 

 

in.d.

73101010490016902227000000

 

 

 

KP PCC SD

93101000550202007000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

18-400 Łomża

CIT

05101010490009702221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Polowa 47

VAT

52101010490009702222000000

 

 

 

PIT

02101010490009702223000000

 

 

 

in.d.

93101010490009702227000000

 

 

 

KP PCC SD

48101000550202008000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

19-100 Mońki

CIT

49101010490005502221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Ełcka 41A

VAT

96101010490005502222000000

 

 

 

PIT

46101010490005502223000000

 

 

 

in.d.

40101010490005502227000000

 

 

 

KP PCC SD

03101000550202009000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

17-300 Siemiatycze

CIT

07101010490275732221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Pałacowa 18

VAT

54101010490275732222000000

 

 

 

PIT

04101010490275732223000000

 

 

 

in.d.

95101010490275732227000000

 

 

 

KP PCC SD

55101000550202010000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

16-100 Sokółka

CIT

09101010490180922221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Białostocka 47

VAT

56101010490180922222000000

 

 

 

PIT

06101010490180922223000000

 

 

 

in.d.

97101010490180922227000000

 

 

 

KP PCC SD

10101000550202011000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

16-400 Suwałki

CIT

03101010490001692221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. 1 Maja 2A

VAT

50101010490001692222000000

 

 

 

PIT

97101010490001692223000000

 

 

 

in.d.

91101010490001692227000000

 

 

 

KP PCC SD

62101000550202012000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

18-200 Wysokie Mazowieckie

CIT

91101010490002992221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Ludowa 21

VAT

41101010490002992222000000

 

 

 

PIT

88101010490002992223000000

 

 

 

in.d.

82101010490002992227000000

 

 

 

KP PCC SD

17101000550202013000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

18-300 Zambrów

CIT

93101010490005182221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Jantarowa 16

VAT

43101010490005182222000000

 

 

 

PIT

90101010490005182223000000

 

 

 

in.d.

84101010490005182227000000

 

 

 

KP PCC SD

69101000550202014000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

77-100 Bytów

CIT

59101011400008372221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. 1 Maja 16

VAT

09101011400008372222000000

 

 

 

PIT

56101011400008372223000000

 

 

 

in.d.

50101011400008372227000000

 

 

 

KP PCC SD

48101000550202202000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

89-600 Chojnice

CIT

05101011400005502221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Młyńska 22

VAT

52101011400005502222000000

 

 

 

PIT

02101011400005502223000000

 

 

 

in.d.

93101011400005502227000000

 

 

 

KP PCC SD

03101000550202203000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

77-300 Człuchów

CIT

43101011400017042221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Jerzego z Dąbrowy 5 E

VAT

90101011400017042222000000

 

 

 

PIT

40101011400017042223000000

 

 

 

in.d.

34101011400017042227000000

 

 

 

KP PCC SD

55101000550202204000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

80-822 Gdańsk

CIT

20101011400149482221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Rzeźnicka 54/56

VAT

67101011400149482222000000

 

 

 

PIT

17101011400149482223000000

 

 

 

in.d.

11101011400149482227000000

 

 

 

KP PCC SD

10101000550202205000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

80-391 Gdańsk

CIT

83101011400066662221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Kołobrzeska 43

VAT

33101011400066662222000000

 

 

 

PIT

80101011400066662223000000

 

 

 

in.d.

74101011400066662227000000

 

 

 

KP PCC SD

62101000550202206000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Trzeci Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

80-560 Gdańsk

CIT

81101011400165352221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Żaglowa 2

VAT

31101011400165352222000000

 

 

 

PIT

78101011400165352223000000

 

 

 

in.d.

72101011400165352227000000

 

 

 

KP PCC SD

17101000550202207000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

81-353 Gdynia

CIT

98101011400143712221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Władysława IV 2/4

VAT

48101011400143712222000000

 

 

 

PIT

95101011400143712223000000

 

 

 

in.d.

89101011400143712227000000

 

 

 

KP PCC SD

69101000550202208000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

81-061 Gdynia

CIT

51101011400165482221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Hutnicza 25

VAT

98101011400165482222000000

 

 

 

PIT

48101011400165482223000000

 

 

 

in.d.

42101011400165482227000000

 

 

 

KP PCC SD

24101000550202209000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

83-300 Kartuzy

CIT

81101011400144012221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Kościerska 13

VAT

31101011400144012222000000

 

 

 

PIT

78101011400144012223000000

 

 

 

in.d.

72101011400144012227000000

 

 

 

KP PCC SD

76101000550202210000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

83-400 Kościerzyna

CIT

29101011400144302221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Stanisława Staszica 6

VAT

76101011400144302222000000

 

 

 

PIT

26101011400144302223000000

 

 

 

in.d.

20101011400144302227000000

 

 

 

KP PCC SD

31101000550202211000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

82-500 Kwidzyn

CIT

10101011400023102221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. 3 Maja 6

VAT

57101011400023102222000000

 

 

 

PIT

07101011400023102223000000

 

 

 

in.d.

98101011400023102227000000

 

 

 

KP PCC SD

83101000550202212000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

84-300 Lębork

CIT

17101011400078782221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Słupska 23

VAT

64101011400078782222000000

 

 

 

PIT

14101011400078782223000000

 

 

 

in.d.

08101011400078782227000000

 

 

 

KP PCC SD

38101000550202213000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

82-200 Malbork

CIT

47101011400023362221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Mikołaja Kopernika 10

VAT

94101011400023362222000000

 

 

 

PIT

44101011400023362223000000

 

 

 

in.d.

38101011400023362227000000

 

 

 

KP PCC SD

90101000550202214000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

83-000 Pruszcz Gdański

CIT

66101011400200822221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Ignacego Łukasiewicza 2

VAT

16101011400200822222000000

 

 

 

PIT

63101011400200822223000000

 

 

 

in.d.

57101011400200822227000000

 

 

 

KP PCC SD

66101000550202221000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

84-100 Puck

CIT

68101011400143842221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Komandora Edwarda Szystowskiego 18

VAT

18101011400143842222000000

 

 

 

PIT

65101011400143842223000000

 

 

 

in.d.

59101011400143842227000000

 

 

 

KP PCC SD

45101000550202215000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

76-200 Słupsk

CIT

27101011400030562221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Szczecińska 59

VAT

74101011400030562222000000

 

 

 

PIT

24101011400030562223000000

 

 

 

in.d.

18101011400030562227000000

 

 

 

KP PCC SD

97101000550202216000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

81-808 Sopot

CIT

90101011400143682221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. 23 Marca 9/11

VAT

40101011400143682222000000

 

 

 

PIT

87101011400143682223000000

 

 

 

in.d.

81101011400143682227000000

 

 

 

KP PCC SD

52101000550202217000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

83-200 Starogard Gdański

CIT

96101011400144432221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Lubichowska 4

VAT

46101011400144432222000000

 

 

 

PIT

93101011400144432223000000

 

 

 

in.d.

87101011400144432227000000

 

 

 

KP PCC SD

07101000550202218000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

83-100 Tczew

CIT

66101011400144562221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Gdańska 33

VAT

16101011400144562222000000

 

 

 

PIT

63101011400144562223000000

 

 

 

in.d.

57101011400144562227000000

 

 

 

KP PCC SD

59101000550202219000070000

NBP O/O Bydgoszcz

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

84-200 Wejherowo

CIT

38101011400143972221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Jana III Sobieskiego 346

VAT

85101011400143972222000000

 

 

 

PIT

35101011400143972223000000

 

 

 

in.d.

29101011400143972227000000

 

 

 

KP PCC SD

14101000550202220000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

42-500 Będzin

CIT

48101012123050332221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. I Armii Wojska Polskiego 1

VAT

95101012123050332222000000

 

 

 

PIT

45101012123050332223000000

 

 

 

in.d.

39101012123050332227000000

 

 

 

KP PCC SD

69101000550202402000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-300 Bielsko-Biała

CIT

67101012120049102221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Teodora Sixta 17

VAT

17101012120049102222000000

 

 

 

PIT

64101012120049102223000000

 

 

 

in.d.

58101012120049102227000000

 

 

 

KP PCC SD

24101000550202403000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-300 Bielsko-Biała

CIT

84101012120056562221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Generała Stanisława Maczka 73

VAT

34101012120056562222000000

 

 

 

PIT

81101012120056562223000000

 

 

 

in.d.

75101012120056562227000000

 

 

 

KP PCC SD

76101000550202404000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-902 Bytom

CIT

46101012123051052221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Wrocławska 92

VAT

93101012123051052222000000

 

 

 

PIT

43101012123051052223000000

 

 

 

in.d.

37101012123051052227000000

 

 

 

KP PCC SD

31101000550202405000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-506 Chorzów

CIT

37101012123073692221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Armii Krajowej 5

VAT

84101012123073692222000000

 

 

 

PIT

34101012123073692223000000

 

 

 

in.d.

28101012123073692227000000

 

 

 

KP PCC SD

83101000550202406000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-400 Cieszyn

CIT

91101012120027852221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Ignacego Kraszewskiego 4

VAT

41101012120027852222000000

 

 

 

PIT

88101012120027852223000000

 

 

 

in.d.

82101012120027852227000000

 

 

 

KP PCC SD

38101000550202407000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-502 Czechowice-Dziedzice

CIT

73101012120003292221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Nad Białką 1A

VAT

23101012120003292222000000

 

 

 

PIT

70101012120003292223000000

 

 

 

in.d.

64101012120003292227000000

 

 

 

KP PCC SD

90101000550202408000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

42-200 Częstochowa

CIT

24101012120014142221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Filomatów 18/20

VAT

71101012120014142222000000

 

 

 

PIT

21101012120014142223000000

 

 

 

in.d.

15101012120014142227000000

 

 

 

KP PCC SD

45101000550202409000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

42-200 Częstochowa

CIT

06101012120016742221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Tkacka 3

VAT

53101012120016742222000000

 

 

 

PIT

03101012120016742223000000

 

 

 

in.d.

94101012120016742227000000

 

 

 

KP PCC SD

97101000550202410000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-300 Dąbrowa Górnicza

CIT

41101012123054792221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Zygmunta Krasińskiego 33A

VAT

88101012123054792222000000

 

 

 

PIT

38101012123054792223000000

 

 

 

in.d.

32101012123054792227000000

 

 

 

KP PCC SD

52101000550202411000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

44-100 Gliwice

CIT

32101012123055122221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Góry Chełmskiej 15

VAT

79101012123055122222000000

 

 

 

PIT

29101012123055122223000000

 

 

 

in.d.

23101012123055122227000000

 

 

 

KP PCC SD

07101000550202412000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

44-100 Gliwice

CIT

72101012123185252221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Młodego Hutnika 2

VAT

22101012123185252222000000

 

 

 

PIT

69101012123185252223000000

 

 

 

in.d.

63101012123185252227000000

 

 

 

KP PCC SD

59101000550202413000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

44-335 Jastrzębie-Zdrój

CIT

02101012123068832221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. 11 Listopada 13

VAT

49101012123068832222000000

 

 

 

PIT

96101012123068832223000000

 

 

 

in.d.

90101012123068832227000000

 

 

 

KP PCC SD

14101000550202414000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-600 Jaworzno

CIT

14101012123057722221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Grunwaldzka 274

VAT

61101012123057722222000000

 

 

 

PIT

11101012123057722223000000

 

 

 

in.d.

05101012123057722227000000

 

 

 

KP PCC SD

66101000550202415000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

40-063 Katowice

CIT

89101012120011112221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Żwirki i Wigury 17

VAT

39101012120011112222000000

 

 

 

PIT

86101012120011112223000000

 

 

 

in.d.

80101012120011112227000000

 

 

 

KP PCC SD

21101000550202416000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

40-282 Katowice

CIT

11101012123165502221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 32B

VAT

58101012123165502222000000

 

 

 

PIT

08101012123165502223000000

 

 

 

in.d.

02101012123165502227000000

 

 

 

KP PCC SD

73101000550202417000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

42-100 Kłobuck

CIT

45101012120015312221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Rynek Jana Pawła II nr 13

VAT

92101012120015312222000000

 

 

 

PIT

42101012120015312223000000

 

 

 

in.d.

36101012120015312227000000

 

 

 

KP PCC SD

28101000550202418000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

42-700 Lubliniec

CIT

17101012120014722221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Ignacego Paderewskiego 7B

VAT

64101012120014722222000000

 

 

 

PIT

14101012120014722223000000

 

 

 

in.d.

08101012120014722227000000

 

 

 

KP PCC SD

80101000550202419000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-190 Mikołów

CIT

84101012123068412221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Maksymiliana Hubera 4

VAT

34101012123068412222000000

 

 

 

PIT

81101012123068412223000000

 

 

 

in.d.

75101012123068412227000000

 

 

 

KP PCC SD

35101000550202420000070000

NBP O/O Bydgoszcz

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-400 Mysłowice

CIT

78101012123059902221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Adama Mickiewicza 4

VAT

28101012123059902222000000

 

 

 

PIT

75101012123059902223000000

 

 

 

in.d.

69101012123059902227000000

 

 

 

KP PCC SD

87101000550202421000070000

NBP O/O Bydgoszcz

21

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

42-300 Myszków

CIT

54101012120014982221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Kazimierza Pułaskiego 68

VAT

04101012120014982222000000

 

 

 

PIT

51101012120014982223000000

 

 

 

in.d.

45101012120014982227000000

 

 

 

KP PCC SD

42101000550202422000070000

NBP O/O Bydgoszcz

22

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-940 Piekary Śląskie

CIT

69101012123187302221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Bytomska 92

VAT

19101012123187302222000000

 

 

 

PIT

66101012123187302223000000

 

 

 

in.d.

60101012123187302227000000

 

 

 

KP PCC SD

94101000550202423000070000

NBP O/O Bydgoszcz

23

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-200 Pszczyna

CIT

23101012123060302221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. 3 Maja 4

VAT

70101012123060302222000000

 

 

 

PIT

20101012123060302223000000

 

 

 

in.d.

14101012123060302227000000

 

 

 

KP PCC SD

49101000550202424000070000

NBP O/O Bydgoszcz

24

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

47-400 Racibórz

CIT

75101012123060982221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Stanisława Drzymały 32

VAT

25101012123060982222000000

 

 

 

PIT

72101012123060982223000000

 

 

 

in.d.

66101012123060982227000000

 

 

 

KP PCC SD

04101000550202425000070000

NBP O/O Bydgoszcz

25

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-700 Ruda Śląska

CIT

04101012123062292221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Kokotek 6

VAT

51101012123062292222000000

 

 

 

PIT

98101012123062292223000000

 

 

 

in.d.

92101012123062292227000000

 

 

 

KP PCC SD

56101000550202426000070000

NBP O/O Bydgoszcz

26

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

44-200 Rybnik

CIT

31101012123064212221000000

NBP O/O Katowice

 

Plac Armii Krajowej 3

VAT

78101012123064212222000000

 

 

 

PIT

28101012123064212223000000

 

 

 

in.d.

22101012123064212227000000

 

 

 

KP PCC SD

11101000550202427000070000

NBP O/O Bydgoszcz

27

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-100 Siemianowice Śląskie

CIT

75101012123116272221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Generała Karola Świerczewskiego 84

VAT

25101012123116272222000000

 

 

 

PIT

72101012123116272223000000

 

 

 

in.d.

66101012123116272227000000

 

 

 

KP PCC SD

63101000550202428000070000

NBP O/O Bydgoszcz

28

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-200 Sosnowiec

CIT

14101012123065482221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. 3 Maja 20

VAT

61101012123065482222000000

 

 

 

PIT

11101012123065482223000000

 

 

 

in.d.

05101012123065482227000000

 

 

 

KP PCC SD

18101000550202429000070000

NBP O/O Bydgoszcz

29

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

42-600 Tarnowskie Góry

CIT

93101012123067112221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Opolska 23

VAT

43101012123067112222000000

 

 

 

PIT

90101012123067112223000000

 

 

 

in.d.

84101012123067112227000000

 

 

 

KP PCC SD

70101000550202430000070000

NBP O/O Bydgoszcz

30

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-100 Tychy

CIT

76101012123068382221000000

NBP O/O Katowice

 

al. Niepodległości 60

VAT

26101012123068382222000000

 

 

 

PIT

73101012123068382223000000

 

 

 

in.d.

67101012123068382227000000

 

 

 

KP PCC SD

25101000550202431000070000

NBP O/O Bydgoszcz

31

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

44-300 Wodzisław Śląski

CIT

32101012123068702221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Bartosza Głowackiego 4

VAT

79101012123068702222000000

 

 

 

PIT

29101012123068702223000000

 

 

 

in.d.

23101012123068702227000000

 

 

 

KP PCC SD

77101000550202432000070000

NBP O/O Bydgoszcz

32

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-800 Zabrze

CIT

05101012123070662221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Bytomska 2

VAT

52101012123070662222000000

 

 

 

PIT

02101012123070662223000000

 

 

 

in.d.

93101012123070662227000000

 

 

 

KP PCC SD

32101000550202433000070000

NBP O/O Bydgoszcz

33

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

42-400 Zawiercie

CIT

02101012123072712221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Leśna 8

VAT

49101012123072712222000000

 

 

 

PIT

96101012123072712223000000

 

 

 

in.d.

90101012123072712227000000

 

 

 

KP PCC SD

84101000550202434000070000

NBP O/O Bydgoszcz

34

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

44-240 Żory

CIT

10101012123115422221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Wodzisławska 1

VAT

57101012123115422222000000

 

 

 

PIT

07101012123115422223000000

 

 

 

in.d.

98101012123115422227000000

 

 

 

KP PCC SD

39101000550202435000070000

NBP O/O Bydgoszcz

35

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

34-300 Żywiec

CIT

91101012120014272221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Krasińskiego 11

VAT

41101012120014272222000000

 

 

 

PIT

88101012120014272223000000

 

 

 

in.d.

82101012120014272227000000

 

 

 

KP PCC SD

91101000550202436000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

28-100 Busko-Zdrój

CIT

04101012380800992221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. 12 Stycznia 17

VAT

51101012380800992222000000

 

 

 

PIT

98101012380800992223000000

 

 

 

in.d.

92101012380800992227000000

 

 

 

KP PCC SD

90101000550202602000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

28-300 Jędrzejów

CIT

90101012380802042221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. 11 Listopada 33

VAT

40101012380802042222000000

 

 

 

PIT

87101012380802042223000000

 

 

 

in.d.

81101012380802042227000000

 

 

 

KP PCC SD

45101000550202603000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

25-661 Kielce

CIT

29101012380803632221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Wróbla 17

VAT

76101012380803632222000000

 

 

 

PIT

26101012380803632223000000

 

 

 

in.d.

20101012380803632227000000

 

 

 

KP PCC SD

97101000550202604000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

25-647 Kielce

CIT

05101012380850102221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Częstochowska 20

VAT

52101012380850102222000000

 

 

 

PIT

02101012380850102223000000

 

 

 

in.d.

93101012380850102227000000

 

 

 

KP PCC SD

52101000550202605000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-200 Końskie

CIT

56101012380809432221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Marszałka Piłsudskiego 156B

VAT

06101012380809432222000000

 

 

 

PIT

53101012380809432223000000

 

 

 

in.d.

47101012380809432227000000

 

 

 

KP PCC SD

07101000550202606000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

27-500 Opatów

CIT

84101012380852702221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Jana Kilińskiego 9

VAT

34101012380852702222000000

 

 

 

PIT

81101012380852702223000000

 

 

 

in.d.

75101012380852702227000000

 

 

 

KP PCC SD

59101000550202607000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

CIT

37101012380811422221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Polna 11

VAT

84101012380811422222000000

 

 

 

PIT

34101012380811422223000000

 

 

 

in.d.

28101012380811422227000000

 

 

 

KP PCC SD

14101000550202608000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

28-400 Pińczów

CIT

82101012380811712221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Grodziskowa 1

VAT

32101012380811712222000000

 

 

 

PIT

79101012380811712223000000

 

 

 

in.d.

73101012380811712227000000

 

 

 

KP PCC SD

66101000550202609000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

27-600 Sandomierz

CIT

54101012380852832221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Żydowska 1

VAT

04101012380852832222000000

 

 

 

PIT

51101012380852832223000000

 

 

 

in.d.

45101012380852832227000000

 

 

 

KP PCC SD

21101000550202610000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-110 Skarżysko-Kamienna

CIT

28101012380812722221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. 1 Maja 56

VAT

75101012380812722222000000

 

 

 

PIT

25101012380812722223000000

 

 

 

in.d.

19101012380812722227000000

 

 

 

KP PCC SD

73101000550202611000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

27-200 Starachowice

CIT

71101012380813732221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Składowa 33

VAT

21101012380813732222000000

 

 

 

PIT

68101012380813732223000000

 

 

 

in.d.

62101012380813732227000000

 

 

 

KP PCC SD

28101000550202612000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

28-200 Staszów

CIT

67101012380853002221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Oględowska 12

VAT

17101012380853002222000000

 

 

 

PIT

64101012380853002223000000

 

 

 

in.d.

58101012380853002227000000

 

 

 

KP PCC SD

80101000550202613000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

11-200 Bartoszyce

CIT

12101013970080062221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Bohaterów Warszawy 5

VAT

59101013970080062222000000

 

 

 

PIT

09101013970080062223000000

 

 

 

in.d.

03101013970080062227000000

 

 

 

KP PCC SD

14101000550202802000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

14-500 Braniewo

CIT

54101013970023232221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Jana Matejki 6

VAT

04101013970023232222000000

 

 

 

PIT

51101013970023232223000000

 

 

 

in.d.

45101013970023232227000000

 

 

 

KP PCC SD

66101000550202803000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

13-200 Działdowo

CIT

69101013970010072221000000

NBP O/O Olsztyn

 

Plac Mickiewicza 26

VAT

19101013970010072222000000

 

 

 

PIT

66101013970010072223000000

 

 

 

in.d.

60101013970010072227000000

 

 

 

KP PCC SD

21101000550202804000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

82-300 Elbląg

CIT

66101013970025702221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Adama Mickiewicza 43

VAT

16101013970025702222000000

 

 

 

PIT

63101013970025702223000000

 

 

 

in.d.

57101013970025702227000000

 

 

 

KP PCC SD

73101000550202805000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

19-300 Ełk

CIT

47101013970010232221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Wojska Polskiego 67

VAT

94101013970010232222000000

 

 

 

PIT

44101013970010232223000000

 

 

 

in.d.

38101013970010232227000000

 

 

 

KP PCC SD

28101000550202806000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

11-500 Giżycko

CIT

77101013970010102221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15

VAT

27101013970010102222000000

 

 

 

PIT

74101013970010102223000000

 

 

 

in.d.

68101013970010102227000000

 

 

 

KP PCC SD

80101000550202807000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

14-200 Iława

CIT

18101013970081782221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Wojska Polskiego 26

VAT

65101013970081782222000000

 

 

 

PIT

15101013970081782223000000

 

 

 

in.d.

09101013970081782227000000

 

 

 

KP PCC SD

35101000550202808000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

11-400 Kętrzyn

CIT

80101013970080802221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Powstańców Warszawy 13

VAT

30101013970080802222000000

 

 

 

PIT

77101013970080802223000000

 

 

 

in.d.

71101013970080802227000000

 

 

 

KP PCC SD

87101000550202809000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

13-100 Nidzica

CIT

26101013970081812221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Żeromskiego 11

VAT

73101013970081812222000000

 

 

 

PIT

23101013970081812223000000

 

 

 

in.d.

17101013970081812227000000

 

 

 

KP PCC SD

42101000550202810000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

CIT

92101013970010522221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Działyńskich 3

VAT

42101013970010522222000000

 

 

 

PIT

89101013970010522223000000

 

 

 

in.d.

83101013970010522227000000

 

 

 

KP PCC SD

94101000550202811000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

19-400 Olecko

CIT

84101013970010492221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Wojska Polskiego 7

VAT

34101013970010492222000000

 

 

 

PIT

81101013970010492223000000

 

 

 

in.d.

75101013970010492227000000

 

 

 

KP PCC SD

49101000550202812000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

10-950 Olsztyn

CIT

87101013970055002221000000

NBP O/O Olsztyn

 

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59

VAT

37101013970055002222000000

 

 

 

PIT

84101013970055002223000000

 

 

 

in.d.

78101013970055002227000000

 

 

 

KP PCC SD

04101000550202813000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

14-100 Ostróda

CIT

33101013970081232221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Olsztyńska 5B

VAT

80101013970081232222000000

 

 

 

PIT

30101013970081232223000000

 

 

 

in.d.

24101013970081232227000000

 

 

 

KP PCC SD

56101000550202814000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

12-200 Pisz

CIT

17101013970010362221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Okopowa 2

VAT

64101013970010362222000000

 

 

 

PIT

14101013970010362223000000

 

 

 

in.d.

08101013970010362227000000

 

 

 

KP PCC SD

11101000550202815000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

12-100 Szczytno

CIT

93101013970081942221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Warszawska 5

VAT

43101013970081942222000000

 

 

 

PIT

90101013970081942223000000

 

 

 

in.d.

84101013970081942227000000

 

 

 

KP PCC SD

63101000550202816000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-800 Chodzież

CIT

88101014690007072221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Ofiar Gór Morzewskich 1

VAT

38101014690007072222000000

 

 

 

PIT

85101014690007072223000000

 

 

 

in.d.

79101014690007072227000000

 

 

 

KP PCC SD

12101000550203037000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-700 Czarnków

CIT

52101014690061742221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Pocztowa 4

VAT

02101014690061742222000000

 

 

 

PIT

49101014690061742223000000

 

 

 

in.d.

43101014690061742227000000

 

 

 

KP PCC SD

35101000550203002000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-200 Gniezno

CIT

03101014690013422221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Spichrzowa 4

VAT

50101014690013422222000000

 

 

 

PIT

97101014690013422223000000

 

 

 

in.d.

91101014690013422227000000

 

 

 

KP PCC SD

87101000550203003000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-800 Gostyń

CIT

53101014690035192221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Lipowa 2

VAT

03101014690035192222000000

 

 

 

PIT

50101014690035192223000000

 

 

 

in.d.

44101014690035192227000000

 

 

 

KP PCC SD

42101000550203004000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-065 Grodzisk Wielkopolski

CIT

67101014690040822221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Chopina 7

VAT

17101014690040822222000000

 

 

 

PIT

64101014690040822223000000

 

 

 

in.d.

58101014690040822227000000

 

 

 

KP PCC SD

94101000550203005000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-200 Jarocin

CIT

33101014690000682221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. T. Kościuszki 21

VAT

80101014690000682222000000

 

 

 

PIT

30101014690000682223000000

 

 

 

in.d.

24101014690000682227000000

 

 

 

KP PCC SD

49101000550203006000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-800 Kalisz

CIT

61101014690001272221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Wrocławska 12

VAT

11101014690001272222000000

 

 

 

PIT

58101014690001272223000000

 

 

 

in.d.

52101014690001272227000000

 

 

 

KP PCC SD

04101000550203007000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-800 Kalisz

CIT

26101014690004172221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Targowa 1

VAT

73101014690004172222000000

 

 

 

PIT

23101014690004172223000000

 

 

 

in.d.

17101014690004172227000000

 

 

 

KP PCC SD

56101000550203008000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-600 Kępno

CIT

41101014690000712221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Rynek 4

VAT

88101014690000712222000000

 

 

 

PIT

38101014690000712223000000

 

 

 

in.d.

32101014690000712227000000

 

 

 

KP PCC SD

11101000550203009000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-600 Koło

CIT

91101014690001142221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Bolesława Prusa 10

VAT

41101014690001142222000000

 

 

 

PIT

88101014690001142223000000

 

 

 

in.d.

82101014690001142227000000

 

 

 

KP PCC SD

63101000550203010000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-510 Konin

CIT

07101014690002282221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Zakładowa 7A

VAT

54101014690002282222000000

 

 

 

PIT

04101014690002282223000000

 

 

 

in.d.

95101014690002282227000000

 

 

 

KP PCC SD

18101000550203011000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-000 Kościan

CIT

31101014690035352221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Młyńska 5

VAT

78101014690035352222000000

 

 

 

PIT

28101014690035352223000000

 

 

 

in.d.

22101014690035352227000000

 

 

 

KP PCC SD

70101000550203012000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-700 Krotoszyn

CIT

11101014690000842221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Polna 32

VAT

58101014690000842222000000

 

 

 

PIT

08101014690000842223000000

 

 

 

in.d.

02101014690000842227000000

 

 

 

KP PCC SD

25101000550203013000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-100 Leszno

CIT

05101014690016582221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Adama Mickiewicza 7

VAT

52101014690016582222000000

 

 

 

PIT

02101014690016582223000000

 

 

 

in.d.

93101014690016582227000000

 

 

 

KP PCC SD

77101000550203014000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-400 Międzychód

CIT

61101014690048802221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

VAT

11101014690048802222000000

 

 

 

PIT

58101014690048802223000000

 

 

 

in.d.

52101014690048802227000000

 

 

 

KP PCC SD

32101000550203015000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-300 Nowy Tomyśl

CIT

25101014690009382221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Kolejowa 38

VAT

72101014690009382222000000

 

 

 

PIT

22101014690009382223000000

 

 

 

in.d.

16101014690009382227000000

 

 

 

KP PCC SD

84101000550203016000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-600 Oborniki

CIT

96101014690007102221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Rynek 4

VAT

46101014690007102222000000

 

 

 

PIT

93101014690007102223000000

 

 

 

in.d.

87101014690007102227000000

 

 

 

KP PCC SD

64101000550203038000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-400 Ostrów Wielkopolski

CIT

78101014690000972221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Chłapowskiego 45

VAT

28101014690000972222000000

 

 

 

PIT

75101014690000972223000000

 

 

 

in.d.

69101014690000972227000000

 

 

 

KP PCC SD

39101000550203017000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-500 Ostrzeszów

CIT

34101014690004202221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Władysława Grabskiego 1

VAT

81101014690004202222000000

 

 

 

PIT

31101014690004202223000000

 

 

 

in.d.

25101014690004202227000000

 

 

 

KP PCC SD

91101000550203018000070000

NBP O/O Bydgoszcz

20

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-920 Piła

CIT

86101014690059202221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Juliusza Kossaka 106

VAT

36101014690059202222000000

 

 

 

PIT

83101014690059202223000000

 

 

 

in.d.

77101014690059202227000000

 

 

 

KP PCC SD

46101000550203019000070000

NBP O/O Bydgoszcz

21

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-300 Pleszew

CIT

66101014690007232221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. M. Bogusza 6

VAT

16101014690007232222000000

 

 

 

PIT

63101014690007232223000000

 

 

 

in.d.

57101014690007232227000000

 

 

 

KP PCC SD

19101000550203039000070000

NBP O/O Bydgoszcz

22

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Poznań-Grunwald

CIT

72101014690037082221000000

NBP O/O Poznań

 

60-179 Poznań

VAT

22101014690037082222000000

 

 

ul. Mariana Smoluchowskiego 1

PIT

69101014690037082223000000

 

 

 

in.d.

63101014690037082227000000

 

 

 

KP PCC SD

98101000550203020000070000

NBP O/O Bydgoszcz

23

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Poznań-Jeżyce

CIT

32101014690026262221000000

NBP O/O Poznań

 

60-823 Poznań

VAT

79101014690026262222000000

 

 

ul. Juliusza Słowackiego 22

PIT

29101014690026262223000000

 

 

 

in.d.

23101014690026262227000000

 

 

 

KP PCC SD

53101000550203021000070000

NBP O/O Bydgoszcz

24

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Poznań-Nowe Miasto

CIT

20101014690041252221000000

NBP O/O Poznań

 

61-055 Poznań

VAT

67101014690041252222000000

 

 

ul. Warszawska 183/185

PIT

17101014690041252223000000

 

 

 

in.d.

11101014690041252227000000

 

 

 

KP PCC SD

08101000550203022000070000

NBP O/O Bydgoszcz

25

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

60-965 Poznań

CIT

18101014690000262221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Dezyderego Chłapowskiego 17/18

VAT

65101014690000262222000000

 

 

 

PIT

15101014690000262223000000

 

 

 

in.d.

09101014690000262227000000

 

 

 

KP PCC SD

60101000550203023000070000

NBP O/O Bydgoszcz

26

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Poznań-Wilda

CIT

21101014690032162221000000

NBP O/O Poznań

 

61-558 Poznań

VAT

68101014690032162222000000

 

 

ul. Wierzbięcice 45

PIT

18101014690032162223000000

 

 

 

in.d.

12101014690032162227000000

 

 

 

KP PCC SD

22101000550203026000070000

NBP O/O Bydgoszcz

27

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

Poznań-Winogrady

CIT

09101014690039392221000000

NBP O/O Poznań

 

60-685 Poznań

VAT

56101014690039392222000000

 

 

ul. Zygmunta Wojciechowskiego 3/5

PIT

06101014690039392223000000

 

 

 

in.d.

97101014690039392227000000

 

 

 

KP PCC SD

67101000550203025000070000

NBP O/O Bydgoszcz

28

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-900 Rawicz

CIT

39101014690022772221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Stanisława Staszica 4

VAT

86101014690022772222000000

 

 

 

PIT

36101014690022772223000000

 

 

 

in.d.

30101014690022772227000000

 

 

 

KP PCC SD

74101000550203027000070000

NBP O/O Bydgoszcz

29

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-400 Słupca

CIT

28101014690003452221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Wspólna 1

VAT

75101014690003452222000000

 

 

 

PIT

25101014690003452223000000

 

 

 

in.d.

19101014690003452227000000

 

 

 

KP PCC SD

29101000550203028000070000

NBP O/O Bydgoszcz

30

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-500 Szamotuły

CIT

67101014690015602221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Bolesława Chrobrego 17A

VAT

17101014690015602222000000

 

 

 

PIT

64101014690015602223000000

 

 

 

in.d.

58101014690015602227000000

 

 

 

KP PCC SD

81101000550203029000070000

NBP O/O Bydgoszcz

31

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-100 Śrem

CIT

08101014690006772221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Wojska Polskiego 12

VAT

55101014690006772222000000

 

 

 

PIT

05101014690006772223000000

 

 

 

in.d.

96101014690006772227000000

 

 

 

KP PCC SD

36101000550203030000070000

NBP O/O Bydgoszcz

32

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

63-000 Środa Wielkopolska

CIT

86101014690004882221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Harcerska 2

VAT

36101014690004882222000000

 

 

 

PIT

83101014690004882223000000

 

 

 

in.d.

77101014690004882227000000

 

 

 

KP PCC SD

88101000550203031000070000

NBP O/O Bydgoszcz

33

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-700 Turek

CIT

93101014690000422221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Konińska 1

VAT

43101014690000422222000000

 

 

 

PIT

90101014690000422223000000

 

 

 

in.d.

84101014690000422227000000

 

 

 

KP PCC SD

43101000550203032000070000

NBP O/O Bydgoszcz

34

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-100 Wągrowiec

CIT

13101014690062202221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Kościuszki 19A

VAT

60101014690062202222000000

 

 

 

PIT

10101014690062202223000000

 

 

 

in.d.

04101014690062202227000000

 

 

 

KP PCC SD

95101000550203033000070000

NBP O/O Bydgoszcz

35

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

64-200 Wolsztyn

CIT

19101014690046462221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Dworcowa 15

VAT

66101014690046462222000000

 

 

 

PIT

16101014690046462223000000

 

 

 

in.d.

10101014690046462227000000

 

 

 

KP PCC SD

50101000550203034000070000

NBP O/O Bydgoszcz

36

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-300 Września

CIT

77101014690009092221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Warszawska 26

VAT

27101014690009092222000000

 

 

 

PIT

74101014690009092223000000

 

 

 

in.d.

68101014690009092227000000

 

 

 

KP PCC SD

05101000550203035000070000

NBP O/O Bydgoszcz

37

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

77-400 Złotów

CIT

28101014690062622221000000

NBP O/O Poznań

 

al. Piasta 25

VAT

75101014690062622222000000

 

 

 

PIT

25101014690062622223000000

 

 

 

in.d.

19101014690062622227000000

 

 

 

KP PCC SD

57101000550203036000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

78-200 Białogard

CIT

70101015990176332221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Mickiewicza 3

VAT

20101015990176332222000000

 

 

 

PIT

67101015990176332223000000

 

 

 

in.d.

61101015990176332227000000

 

 

 

KP PCC SD

56101000550203202000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

73-200 Choszczno

CIT

29101015990000972221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. 22 lipca 16

VAT

76101015990000972222000000

 

 

 

PIT

26101015990000972223000000

 

 

 

in.d.

20101015990000972227000000

 

 

 

KP PCC SD

11101000550203203000070000

NBP O/O Bydgoszcz

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

78-500 Drawsko Pomorskie

CIT

40101015990176462221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35-37

VAT

87101015990176462222000000

 

 

 

PIT

37101015990176462223000000

 

 

 

in.d.

31101015990176462227000000

 

 

 

KP PCC SD

63101000550203204000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

72-100 Goleniów

CIT

57101015990056852221000000

NBP O/O Szczecin

 

Plac Lotników 1

VAT

07101015990056852222000000

 

 

 

PIT

54101015990056852223000000

 

 

 

in.d.

48101015990056852227000000

 

 

 

KP PCC SD

18101000550203205000070000

NBP O/O Bydgoszcz

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

72-300 Gryfice

CIT

27101015990056982221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Niepodległości 54A

VAT

74101015990056982222000000

 

 

 

PIT

24101015990056982223000000

 

 

 

in.d.

18101015990056982227000000

 

 

 

KP PCC SD

70101000550203206000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

74-100 Gryfino

CIT

70101015990057022221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Szczecińska 24

VAT

20101015990057022222000000

 

 

 

PIT

67101015990057022223000000

 

 

 

in.d.

61101015990057022227000000

 

 

 

KP PCC SD

25101000550203207000070000

NBP O/O Bydgoszcz

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

72-400 Kamień Pomorski

CIT

87101015990056722221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Mieszka I 5B

VAT

37101015990056722222000000

 

 

 

PIT

84101015990056722223000000

 

 

 

in.d.

78101015990056722227000000

 

 

 

KP PCC SD

77101000550203208000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

78-100 Kołobrzeg

CIT

10101015990176592221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Amii Krajowej 2

VAT

57101015990176592222000000

 

 

 

PIT

07101015990176592223000000

 

 

 

in.d.

98101015990176592227000000

 

 

 

KP PCC SD

32101000550203209000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

75-216 Koszalin

CIT

67101015990190992221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Przemysłowa 3

VAT

17101015990190992222000000

 

 

 

PIT

64101015990190992223000000

 

 

 

in.d.

58101015990190992227000000

 

 

 

KP PCC SD

84101000550203210000070000

NBP O/O Bydgoszcz

10

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

75-549 Koszalin

CIT

89101015990144272221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Stanisława Moniuszki 15

VAT

39101015990144272222000000

 

 

 

PIT

86101015990144272223000000

 

 

 

in.d.

80101015990144272227000000

 

 

 

KP PCC SD

39101000550203211000070000

NBP O/O Bydgoszcz

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

74-300 Myślibórz

CIT

12101015990001272221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Felczaka 18

VAT

59101015990001272222000000

 

 

 

PIT

09101015990001272223000000

 

 

 

in.d.

03101015990001272227000000

 

 

 

KP PCC SD

91101000550203212000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

74-200 Pyrzyce

CIT

10101015990057282221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. 1 Maja 16

VAT

57101015990057282222000000

 

 

 

PIT

07101015990057282223000000

 

 

 

in.d.

98101015990057282227000000

 

 

 

KP PCC SD

46101000550203213000070000

NBP O/O Bydgoszcz

13

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

73-110 Stargard

CIT

85101015990057442221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Towarowa 15

VAT

35101015990057442222000000

 

 

 

PIT

82101015990057442223000000

 

 

 

in.d.

76101015990057442227000000

 

 

 

KP PCC SD

98101000550203214000070000

NBP O/O Bydgoszcz

14

Pierwszy Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

70-217 Szczecin

CIT

65101015990039422221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Michała Drzymały 5

VAT

15101015990039422222000000

 

 

 

PIT

62101015990039422223000000

 

 

 

in.d.

56101015990039422227000000

 

 

 

KP PCC SD

53101000550203215000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Drugi Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

71-417 Szczecin

CIT

35101015990039552221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Zygmunta Felczaka 19

VAT

82101015990039552222000000

 

 

 

PIT

32101015990039552223000000

 

 

 

in.d.

26101015990039552227000000

 

 

 

KP PCC SD

08101000550203216000070000

NBP O/O Bydgoszcz

16

Trzeci Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

70-783 Szczecin

CIT

91101015990041702221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Lucjana Rydla 65

VAT

41101015990041702222000000

 

 

 

PIT

88101015990041702223000000

 

 

 

in.d.

82101015990041702227000000

 

 

 

KP PCC SD

60101000550203217000070000

NBP O/O Bydgoszcz

17

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

78-400 Szczecinek

CIT

18101015990176622221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Mickiewicza 13/14

VAT

65101015990176622222000000

 

 

 

PIT

15101015990176622223000000

 

 

 

in.d.

09101015990176622227000000

 

 

 

KP PCC SD

15101000550203218000070000

NBP O/O Bydgoszcz

18

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

72-600 Świnoujście

CIT

55101015990057572221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Kazimierza Pułaskiego 7

VAT

05101015990057572222000000

 

 

 

PIT

52101015990057572223000000

 

 

 

in.d.

46101015990057572227000000

 

 

 

KP PCC SD

67101000550203219000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

78-600 Wałcz

CIT

63101015990002312221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Kościuszki 4

VAT

13101015990002312222000000

 

 

 

PIT

60101015990002312223000000

 

 

 

in.d.

54101015990002312227000000

 

 

 

KP PCC SD

22101000550203220000070000

NBP O/O Bydgoszcz

Załącznik nr 2

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Lp.

Nazwa i adres urzędu skarbowego

Rodzaj
rachunku
bankowego

Numer rachunku bankowego

Bank obsługujący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU

1

Dolnośląski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

51-130 Wrocław

CIT

19101016740009542221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Żmigrodzka 141

VAT

66101016740009542222000000

 

 

 

PIT

16101016740009542223000000

 

 

 

in.d.

10101016740009542227000000

 

 

 

KP PCC SD

31101000550200271000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

2

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

85-236 Bydgoszcz

CIT

09101010780052812221000000

NBP O/O Bydgoszcz

 

ul. Grunwaldzka 50

VAT

56101010780052812222000000

 

 

 

PIT

06101010780052812223000000

 

 

 

in.d.

97101010780052812227000000

 

 

 

KP PCC SD

52101000550200471000070000

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

3

Lubelski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

20-883 Lublin

CIT

06101013390077512221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Tadeusza Szeligowskiego 24

VAT

53101013390077512222000000

 

 

 

PIT

03101013390077512223000000

 

 

 

in.d.

94101013390077512227000000

 

 

 

KP PCC SD

73101000550200671000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

4

Lubuski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

65-950 Zielona Góra

CIT

38101017040059592221000000

NBP O/O Zielona Góra

 

ul. Doktora Pieniężnego 24

VAT

85101017040059592222000000

 

 

 

PIT

35101017040059592223000000

 

 

 

in.d.

29101017040059592227000000

 

 

 

KP PCC SD

94101000550200871000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

5

Łódzki Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

90-436 Łódź

CIT

31101013710105462221000000

NBP O/O Łódź

 

al. Kościuszki 85

VAT

78101013710105462222000000

 

 

 

PIT

28101013710105462223000000

 

 

 

in.d.

22101013710105462227000000

 

 

 

KP PCC SD

18101000550201071000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

6

Małopolski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

31-621 Kraków

CIT

15101012700043432221000000

NBP O/O Kraków

 

oś. Bohaterów Września 80

VAT

62101012700043432222000000

 

 

 

PIT

12101012700043432223000000

 

 

 

in.d.

06101012700043432227000000

 

 

 

KP PCC SD

39101000550201271000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

7

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

01-513 Warszawa

CIT

20101010100164212221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Felińskiego 2A

VAT

67101010100164212222000000

 

 

 

PIT

17101010100164212223000000

 

 

 

in.d.

11101010100164212227000000

 

 

 

KP PCC SD

60101000550201471000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

00-193 Warszawa

CIT

87101010100164342221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Stawki 2

VAT

37101010100164342222000000

 

 

 

PIT

84101010100164342223000000

 

 

 

in.d.

78101010100164342227000000

 

 

 

KP PCC SD

15101000550201472000070000

NBP O/O Bydgoszcz

9

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-610 Radom

CIT

57101010100164472221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Struga 26/28

VAT

07101010100164472222000000

 

 

 

PIT

54101010100164472223000000

 

 

 

in.d.

48101010100164472227000000

 

 

 

KP PCC SD

67101000550201473000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

10

Opolski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

45-331 Opole

CIT

13101014010061162221000000

NBP O/O Opole

 

ul. Tadeusza Rejtana 3A

VAT

60101014010061162222000000

 

 

 

PIT

10101014010061162223000000

 

 

 

in.d.

04101014010061162227000000

 

 

 

KP PCC SD

81101000550201671000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

11

Podkarpacki Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

35-959 Rzeszów

CIT

45101015280020202221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. Geodetów 1

VAT

92101015280020202222000000

 

 

 

PIT

42101015280020202223000000

 

 

 

in.d.

36101015280020202227000000

 

 

 

KP PCC SD

05101000550201871000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

12

Podlaski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

15-404 Białystok

CIT

35101010490042552221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. Młynowa 21A

VAT

82101010490042552222000000

 

 

 

PIT

32101010490042552223000000

 

 

 

in.d.

26101010490042552227000000

 

 

 

KP PCC SD

26101000550202071000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU

13

Pomorski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

80-749 Gdańsk

CIT

36101011400199982221000000

NBP O/O Gdańsk

 

ul. Żytnia 4/6

VAT

83101011400199982222000000

 

 

 

PIT

33101011400199982223000000

 

 

 

in.d.

27101011400199982227000000

 

 

 

KP PCC SD

47101000550202271000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

14

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

41-219 Sosnowiec

CIT

64101012120059882221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Braci Mieroszewskich 97

VAT

14101012120059882222000000

 

 

 

PIT

61101012120059882223000000

 

 

 

in.d.

55101012120059882227000000

 

 

 

KP PCC SD

68101000550202471000070000

NBP O/O Bydgoszcz

15

Drugi Śląski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

43-300 Bielsko-Biała

CIT

72101012120059912221000000

NBP O/O Katowice

 

ul. Warszawska 45

VAT

22101012120059912222000000

 

 

 

PIT

69101012120059912223000000

 

 

 

in.d.

63101012120059912227000000

 

 

 

KP PCC SD

23101000550202472000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH

16

Świętokrzyski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

25-647 Kielce

CIT

38101012380857622221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Częstochowska 20

VAT

85101012380857622222000000

 

 

 

PIT

35101012380857622223000000

 

 

 

in.d.

29101012380857622227000000

 

 

 

KP PCC SD

89101000550202671000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE

17

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

10-408 Olsztyn

CIT

22101013970029902221000000

NBP O/O Olsztyn

 

ul. Lubelska 37

VAT

69101013970029902222000000

 

 

 

PIT

19101013970029902223000000

 

 

 

in.d.

13101013970029902227000000

 

 

 

KP PCC SD

13101000550202871000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

18

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

60-818 Poznań

CIT

06101014690007492221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Henryka Sienkiewicza 22

VAT

53101014690007492222000000

 

 

 

PIT

03101014690007492223000000

 

 

 

in.d.

94101014690007492227000000

 

 

 

KP PCC SD

34101000550203071000070000

NBP O/O Bydgoszcz

19

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

62-800 Kalisz

CIT

36101014690007362221000000

NBP O/O Poznań

 

ul. Fabryczna 1A

VAT

83101014690007362222000000

 

 

 

PIT

33101014690007362223000000

 

 

 

in.d.

27101014690007362227000000

 

 

 

KP PCC SD

86101000550203072000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

20

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

71-011 Szczecin

CIT

27101015990056012221000000

NBP O/O Szczecin

 

ul. Mieszka I nr 33

VAT

74101015990056012222000000

 

 

 

PIT

24101015990056012223000000

 

 

 

in.d.

18101015990056012227000000

 

 

 

KP PCC SD

55101000550203271000070000

NBP O/O Bydgoszcz

Załącznik nr 3

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

 

Nazwa i adres urzędu skarbowego

Rodzaj
rachunku
bankowego

Numer rachunku bankowego

Bank obsługujący

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU

1

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

56-200 Góra

CIT

34101016740009962221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Poznańska 4

VAT

81101016740009962222000000

 

 

 

PIT

31101016740009962223000000

 

 

 

in.d.

25101016740009962227000000

 

 

 

KP PCC SD

92101000550200233000070000

NBP O/O Bydgoszcz

2

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

59-100 Polkowice

CIT

64101016740009832221000000

NBP O/O Wrocław

 

ul. Zachodnia 10

VAT

14101016740009832222000000

 

 

 

PIT

61101016740009832223000000

 

 

 

in.d.

55101016740009832227000000

 

 

 

KP PCC SD

47101000550200234000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

3

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

21-010 Łęczna

CIT

17101013390079372221000000

NBP O/O Lublin

 

Al. Jana Pawła II 95

VAT

64101013390079372222000000

 

 

 

PIT

14101013390079372223000000

 

 

 

in.d.

08101013390079372227000000

 

 

 

KP PCC SD

92101000550200621000070000

NBP O/O Bydgoszcz

4

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

08-500 Ryki

CIT

41101013390078492221000000

NBP O/O Lublin

 

ul. Leona Wyczółkowskiego 10A

VAT

88101013390078492222000000

 

 

 

PIT

38101013390078492223000000

 

 

 

in.d.

32101013390078492227000000

 

 

 

KP PCC SD

47101000550200622000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

5

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

99-100 Łęczyca

CIT

83101013710105172221000000

NBP O/O Łódź

 

al. Jana Pawła II 17

VAT

33101013710105172222000000

 

 

 

PIT

80101013710105172223000000

 

 

 

in.d.

74101013710105172227000000

 

 

 

KP PCC SD

13101000550201028000070000

NBP O/O Bydgoszcz

6

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

98-330 Pajęczno

CIT

91101013710105202221000000

NBP O/O Łódź

 

ul. 1 Maja 9

VAT

41101013710105202222000000

 

 

 

PIT

88101013710105202223000000

 

 

 

in.d.

82101013710105202227000000

 

 

 

KP PCC SD

65101000550201029000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

7

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

27-300 Lipsko

CIT

65101010100164502221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Solecka 88

VAT

15101010100164502222000000

 

 

 

PIT

62101010100164502223000000

 

 

 

in.d.

56101010100164502227000000

 

 

 

KP PCC SD

73101000550201447000070000

NBP O/O Bydgoszcz

8

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

26-400 Przysucha

CIT

35101010100164632221000000

NBP O/O Warszawa

 

ul. Szkolna 7

VAT

82101010100164632222000000

 

 

 

PIT

32101010100164632223000000

 

 

 

in.d.

26101010100164632227000000

 

 

 

KP PCC SD

28101000550201448000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

9

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

37-400 Nisko

CIT

72101015280026002221000000

NBP O/O Rzeszów

 

ul. 3 Maja 32B

VAT

22101015280026002222000000

 

 

 

PIT

69101015280026002223000000

 

 

 

in.d.

63101015280026002227000000

 

 

 

KP PCC SD

31101000550201823000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

10

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

17-200 Hajnówka

CIT

39101010490057602221000000

NBP O/O Białystok

 

ul. 3 Maja 34

VAT

86101010490057602222000000

 

 

 

PIT

36101010490057602223000000

 

 

 

in.d.

30101010490057602227000000

 

 

 

KP PCC SD

24101000550202015000070000

NBP O/O Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH

11

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

28-500 Kazimierza Wielka

CIT

08101012380857752221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Tadeusza Kościuszki 16

VAT

55101012380857752222000000

 

 

 

PIT

05101012380857752223000000

 

 

 

in.d.

90101012380857752231000000

 

 

 

KP PCC SD

35101000550202614000070000

NBP O/O Bydgoszcz

12

Urząd Skarbowy

d.

 

 

 

29-100 Włoszczowa

CIT

83101012380857912221000000

NBP O/O Kielce

 

ul. Wiśniowa 10

VAT

33101012380857912222000000

 

 

 

PIT

80101012380857912223000000

 

 

 

in.d.

74101012380857912227000000

 

 

 

KP PCC SD

87101000550202615000070000

NBP O/O Bydgoszcz

Załącznik nr 4

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbol
formularza/tytułu
płatności*)

Opis

Rodzaj rachunku bankowego (CIT/VAT/PIT/in.d.)1)

1

2

3

CIT*)

podatek dochodowy od osób prawnych

CIT

CIT-10Z**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-11R**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

CIT

CIT-6R**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT

CIT-6AR**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT

CIT-8

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8A

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-8B

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

CIT-9R**)

deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT

CIT-CFC

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT

DJB**)

inne dochody

in.d.

FIN-1

deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych

in.d.

GK**)

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

in.d.

GKP**)

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

in.d.

POZOST.*)**)

 

in.d.

KP*)

podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

KP PCC SD

NBP

wpłaty z zysku NBP

in.d.

BGK

wpłaty z zysku BGK

in.d.

OPR**)

opłata restrukturyzacyjna

in.d.

PCC**)

podatek od czynności cywilnoprawnych

KP PCC SD

PCC-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

KP PCC SD

PCC-3**)

deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

KP PCC SD

PIT*)

podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT

PIT-23**)

deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

PIT

PIT-28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PIT-36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy według stawki 19%

PIT

PIT-37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-38

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-39

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT

PIT-4R

wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4R

PIT

PPL*)

podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

PIT

PIT-7*)

podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT

PIT-8AR

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8AR

PIT

PIT-CFC

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT

PU1*)**)

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

PIT-STD

PPD*)

zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

PIT

PPE*)

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

PIT

PPW*)

podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych

PIT

PT

podatek tonażowy

in.d.

PWS-2

zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji

in.d.

SD**)

podatek od spadków i darowizn

KP PCC SD

SD-2**)

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

KP PCC SD

VAT-7

deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7K

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-7D

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

VAT

VAT-8

deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

VAT

VAT-9M*)

deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

VAT

VAT-10*)**)

deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT

VAT-12

skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu

VAT

VAP-1

deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnego

VAT

VAI *)**)

podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)

VAT

VAT-Z*)**)

zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

VAT

VAT-In*)**) inne rozliczenia w podatku od towarów i usług VAT

VU1

wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym - Warszawa Śródmieście)

VOES

VIU-D/VIN-D(MOSS)

wpłaty podatku VAT (w walucie euro) w zakresie procedury szczególnej VAT (unijnej i nieunijnej)

VIU-D/VIN-D

WRD*)**)

wpłata korzyści majątkowych przez partię polityczną lub komitet wyborczy, konfiskata i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, zwrot uszczuplonych należności publicznoprawnych, inne należności z wyroków sądowych

in.d.

WRO*)**)

koszty postępowania, w tym koszty egzekucyjne i opłata komornicza, opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym

in.d.

WZP-1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego (osiągniętej) przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za miesiąc

in.d.

WZP-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego (osiągniętej) przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za rok obrotowy

in.d.

WZS

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa

in.d.

WZS-1K

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego (osiągniętej) przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za kwartał

in.d.

WZS-1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego (osiągniętej) przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za miesiąc

in.d.

WZS-1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego (osiągniętej) przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

in.d.

WZD*)**)

wpływy ze zwrotów dotacji

in.d

ZpZ*)**)

zaległości z podatków zniesionych

in.d

1) Objaśnienia skrótów rodzaju rachunku bankowego zawarte zostały zawarte w § 2 obwieszczenia.

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji. 

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60