Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Pozostałe zagadnienia »  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2018 r. ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 611

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą", zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy.

§ 2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

  1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;

  2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;

  3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;

  4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.

§ 3. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

  1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,0;

  2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8.

§ 4. W przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

  1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;

  2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;

  3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;

  4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.

§ 5. W przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

  1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;

  2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;

  3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;

  4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.

§ 6. W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

  1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;

  2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6;

  3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;

  4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.

§ 7. 1. W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym, dla:

  1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;

  2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;

  3) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.

2. W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów słabowidzących, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym, dla:

  1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 8;

  2) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 8.

§ 8. 1. W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych, dla:

  1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6;

  2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;

  3) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6.

2. W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów niewidomych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych, dla:

  1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 20;

  2) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 20.

§ 9. W przypadkach zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018, którego koszt podlega refundacji ze środków dotacji celowej na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z art. 57 ust. 5 i 6 ustawy w związku z art. 115 ust. 2 pkt 1 i art. 116 ust. 2 pkt 1 ustawy, wysokość wskaźnika zwiększającego:

  1) kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy, wynosi:

   a) 2,0 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

   b) 2,6 - w przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

   c) 2,0 - w przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

   d) 2,4 - w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

   e) 2,3 - w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym;

  2) kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy, wynosi:

   a) 2,3 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

   b) 2,6 - w przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

   c) 2,3 - w przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

   d) 2,4 - w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

   e) 2,3 - w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym;

  3) kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, wynosi 2,5 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.*)

_________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 617), które traci moc z dniem 1.04.2018 r. zgodnie z art. 147 pkt 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60