Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Pozostałe zagadnienia »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.10.2012 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.10.2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

 Dz. U. z 2012 r. poz. 1206
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 25.08.2015 r.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki publiczne niezaliczane do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz termin i tryb wydatkowania tych środków.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) zadanie - program określony aktem prawnym Unii Europejskiej, którego realizacja jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1);

  2) beneficjent - państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, które otrzymuje środki finansowe z tytułu realizacji zadania;

  3) dysponent - właściwy krajowy organ publiczny, za pośrednictwem którego Unia Europejska przekazuje środki finansowe na rzecz beneficjenta za zrealizowane zadanie;

  4) umowa - pisemne porozumienie dysponenta z uprawnionym przedstawicielem beneficjenta, regulujące zasady i tryb realizacji oraz rozliczenia zadania, w tym przekazania na rzecz beneficjenta środków finansowych z tytułu refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją zadania.

§ 3. Do środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zalicza się środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji przeznaczone na zrefundowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta w ramach realizacji zadania, przekazane przez właściwy organ Unii Europejskiej na rachunek, o którym mowa w § 5 pkt 1.

§ 4. Wydatkowanie środków finansowych, o których mowa w § 3, jest dokonywane przez dysponenta zgodnie z umową w części dotyczącej przekazania tych środków na rzecz beneficjenta.

§ 5. W ramach wydatkowania środków finansowych, o którym mowa w § 4, dysponent:

  1) otwiera, niezwłocznie po przekazaniu przez beneficjenta dokumentów potwierdzających realizację zadania, rachunek bankowy w euro w Narodowym Banku Polskim lub w Banku Gospodarstwa Krajowego, na który będą przekazane przez właściwy organ Unii Europejskiej środki finansowe z tytułu realizacji zadania;

  2) powiadamia właściwy organ Unii Europejskiej o numerze rachunku, o którym mowa w pkt 1, niezwłocznie po jego otwarciu;

  3) przekazuje środki, o których mowa w § 3, na rachunek podany przez beneficjenta, w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu tych środków na rachunek, o którym mowa w pkt 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.10.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60