Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie komitetu audytu

 Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1826
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2016 r. poz. 2049

Na podstawie art. 290 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) niezbędne kwalifikacje członków niezależnych komitetu audytu;

  2) sposób ustalania wynagrodzeń członków niezależnych komitetu audytu;

  3) wymogi, jakie powinien spełniać regulamin komitetu audytu.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1826
2016.07.01
zmieniony przez
2016.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2049
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Członkiem niezależnym komitetu audytu może być osoba, która:

  1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;

  2) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie w sprawowaniu funkcji kierowniczych;

  3) posiada udokumentowane doświadczenie lub wiedzę w zakresie:

   a) audytu wewnętrznego lub

   b) kontroli zarządczej, lub

   c) zarządzania ryzykiem, lub

   d) prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, lub

   e) (uchylona)

  4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  6) (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1826
2016.07.01
zmieniony przez
2016.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2049
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Wynagrodzenie członka niezależnego komitetu audytu jest ustalane kwartalnie, w zależności od liczby działów kierowanych przez jednego ministra, dla których został powołany komitet audytu, oraz obecności na posiedzeniach komitetu audytu, według wzoru:

W = M x P x N/L

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W - wysokość wynagrodzenia członka niezależnego komitetu audytu za dany kwartał,
M - mnożnik równy 0,4 w przypadku komitetu audytu powołanego dla jednego działu, a 0,5 w przypadku komitetu audytu powołanego dla co najmniej dwóch działów,
P - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
N - liczba posiedzeń komitetu audytu w danym kwartale, w których uczestniczył członek niezależny komitetu audytu,
L - liczba wszystkich posiedzeń komitetu audytu w danym kwartale.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się, jeżeli w danym kwartale odbyło się co najmniej jedno posiedzenie komitetu audytu.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1826
2016.07.01
zmieniony przez
2016.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2049
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Regulamin komitetu audytu powinien określać w szczególności:

  1) szczegółowy zakres zadań komitetu audytu;

  2) sposób działania komitetu audytu, w tym:

   a) tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń,

   b) sposób prowadzenia posiedzeń,

   c) sposób podejmowania uchwał,

   d) zasady udziału w posiedzeniach osób trzecich,

   e) sposób dokumentowania posiedzeń oraz podjętych ustaleń;

  3) sposób i tryb dostępu członków komitetu audytu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub działach, dla których został powołany komitet audytu, przy zachowaniu przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

  4) sposób i tryb współpracy członków komitetu audytu z kierownikami oraz pracownikami jednostek w dziale lub działach, dla których został powołany komitet audytu;

  5) sposób i tryb współpracy komitetu audytu z kierownikami komórek audytu wewnętrznego;

  6) tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem zapewnienia pracodawcy oraz kierownikowi komórki audytu wewnętrznego możliwości udziału w postępowaniu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60