Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.10.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.10.2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2048

Na podstawie art. 56 ust. 11 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanych dalej "opłatami".

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przychodach, należy przez to rozumieć:

  1) w przypadku firm audytorskich wpisanych na listę firm audytorskich na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - przychody z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego lub

  2) w przypadku firm audytorskich, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - przychody z tytułu badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Stawkę procentową opłat, zwaną dalej "stawką", wylicza się według następującego wzoru:

PKn + (NNp) ± (NNn-2)
Xn% = ──────────────────  × 100%
PPn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Xn% - wysokość stawki na dany rok kalendarzowy,

n      - dany rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

PPn - prognozowane przychody firm audytorskich w danym roku kalendarzowym,

PKn - prognozowane koszty zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, zwanych dalej "zadaniami PIBR", w danym roku kalendarzowym,

NNp - wysokość niedoborów opłat nierozliczonych w stawce na rok kalendarzowy o rok poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

NNn-2 - wysokość nadwyżki lub niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, obliczana według następującego wzoru:

NNn-2 = ΔOn-2 - ΔKn-2

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  n-2      - rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,

  ΔOn-2 - różnicę pomiędzy wysokością opłat należnych za rok kalendarzowy "n-2" a wysokością opłat prognozowanych na rok kalendarzowy "n-2",

  ΔKn-2 - różnicę pomiędzy wysokością kosztów zadań PIBR poniesionych w roku kalendarzowym "n-2" a wysokością kosztów zadań PIBR prognozowanych na rok kalendarzowy "n-2".

§ 4. Firma audytorska, w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, przekazuje do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "KRBR", informację o prognozowanych przychodach na dany oraz na następny rok kalendarzowy.

§ 5. Przy wyliczeniu stawki na rok:

  1) 2018 i 2019 - przyjmuje się, że wartości oznaczone symbolami NNp i NNn-2 , o których mowa w § 3, wynoszą zero;

  2) 2020 - przyjmuje się, że wartość oznaczona symbolem NNp, o którym mowa w § 3, wynosi zero.

§ 6. W celu wyliczenia stawki na rok 2018 firma audytorska, w terminie do dnia 13 listopada 2017 r., przekazuje do KRBR informację o prognozowanych przychodach na rok 2017 i na rok 2018.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6.11.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60