Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.11.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 Dz. U. z 2015 r. poz. 2001
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 15.12.2017 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 45b pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2001
2016.04.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Określa się wzór:

  1) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

   a) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

   b) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

   c) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

   d) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

   e) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

   f) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

   g) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,

   h) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1674).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1

PIT-40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

PIT-40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

PIT-40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

PIT-40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2001
2016.04.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2001
2016.04.02
zmieniony przez
2017.03.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 4

PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2001
2016.04.02
zmieniony przez
2017.03.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 6

PIT-39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2001
2016.04.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
PIT/D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2001
2016.04.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
PIT/O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Załącznik nr 9

PIT/M - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT/M - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

Załącznik nr 10

PIT/B - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/B - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/B - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

Załącznik nr 11

PIT/Z - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)

PIT/Z - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)

PIT/Z - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)

Załącznik nr 12

PIT/ZG - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

PIT/ZG - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Istniejące wersje czasowe zał. nr 13
2016.04.02
dodany przez

Załącznik nr 13

 
PIT/DS. Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS. Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS. Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS. Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS. Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

Istniejące wersje czasowe zał. nr 14
2016.04.02
dodany przez
2017.03.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 14

 
PIT/BR. Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT/BR. Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT/BR. Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60