Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.11.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.11.2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1972

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. poz. 1734).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik

PIT-16 - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16 - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16 - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16 - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16 - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60