Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 2268

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

    1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tej informacji, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

    2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

§ 3. Wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724) mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., z tym że wzory stosuje się tylko do rozliczeń za okresy miesięczne.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 1

VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Załącznik nr 2

Objaśnienia do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE)

Objaśnienia do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE)

Objaśnienia do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE)

Załącznik nr 3

VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60