Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.07.2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

 Dz. U. z 2016 r. poz. 1136
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2017 r.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

    1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;

    2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

    3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:

    1) załącznikach nr 1, 5 i 6 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r.;

    2) załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r.

§ 3. 1. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 i 2230), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, do którego ma zastosowanie art. 103 ust. 5a-5d ustawy.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 i 2230).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1

VAT-7. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 2

VAT-7K. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 3

VAT-7D. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7D - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7D - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 4

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Załącznik nr 5

VAT-8. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik nr 6

VAT-9M. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60