Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.03.2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 223
Dz. U. z 2003 r. nr 88, poz. 808
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. nr 88, poz. 808), z dniem 4.06.2003 r. rozporządzenie utraciło moc.
Jednakże stosuje się § 7 w zakresie ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31.12.2001 r. i § 4 ust. 2-5 w zakresie ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych w okresie od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.01.2003 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 i nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280, z 2000 r. nr 48, poz. 550 i nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. nr 39, poz. 459, nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368, nr 129, poz. 1444 i nr 154, poz. 1792 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1 - 3. (utraciły moc)

§ 4. 1. (utracił moc)

2. Ustalenie maksymalnych kwot zobowiązań dla poszczególnych zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i § 2 pkt 1, wykazywanych w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym sporządzanym w trybie w art. 35c ust. 2 ustawy za okres IV kwartału roku poprzedniego, następuje w drodze inwentaryzacji umów przeprowadzanej na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

3. Maksymalna kwota zobowiązań powiatu do wypłaty w danym roku z tytułu realizacji umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, stanowi różnicę między kwotą przeznaczoną w planie finansowym na zawarcie tych umów w roku poprzednim a kwotą wypłaconą w roku poprzednim z tytułu ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Maksymalna kwota zobowiązań z tytułu realizacji umowy, w części dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy na jedno nowe lub przystosowane stanowisko oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, stanowi iloczyn liczby etatów, na których zostały zatrudnione osoby niepełnosprawne, 120% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym została zawarta umowa, i liczby 6, a jeżeli okres 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym lub przystosowanym do jej potrzeb stanowisku upływa przed dniem 31 grudnia roku, dla którego jest obliczana wysokość środków, liczby miesięcy, za które ma nastąpić zwrot kosztów zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy.

5. Maksymalna kwota zobowiązań z tytułu realizacji umowy dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego do 24 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, stanowi iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych i 50% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym została zawarta umowa, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia oraz liczby 6, a jeżeli okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy upływa przed dniem 31 grudnia roku, dla którego jest obliczana wysokość środków, liczby miesięcy, za które ma nastąpić zwrot wynagrodzenia i składek zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy.

6.(utracił moc)

§ 5 - 6. (utraciły moc)

§ 7. Maksymalna kwota zobowiązań do wypłaty w danym roku, z tytułu realizacji umów dotyczących zadania, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d), zawartych do dnia 31 grudnia 2001 r., stanowi iloczyn kwoty miesięcznego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej określonego w umowie z pracodawcą powiększonej o składki należne od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia w przypadku ich finansowania przez pracodawcę, liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych lub przystosowanych do ich potrzeb stanowiskach i liczby 6, a jeżeli okres 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym lub przystosowanym do jej potrzeb stanowisku upływa przed dniem 31 grudnia roku, dla którego jest obliczana wysokość środków Funduszu, liczby miesięcy, za które ma nastąpić zwrot kosztów zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 8 - 9. (utraciły moc)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60