Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.03.2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy

 Dz. U. z 2017 r. poz. 540

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2019 r.

Na podstawie art. 45ca ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60 i 528) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy zawiera:

  1) rok, za który jest sporządzane zeznanie;

  2) nazwę właściwego urzędu skarbowego;

  3) dane identyfikacyjne i adresowe podatnika:

   a) identyfikator podatkowy,

   b) nazwisko, pierwsze imię,

   c) datę urodzenia,

   d) aktualny adres zamieszkania;

  4) dane identyfikacyjne małżonka:

   a) identyfikator podatkowy,

   b) nazwisko, pierwsze imię,

   c) datę urodzenia;

  5) informacje:

   a) o sposobie opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 albo art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą", albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy,

   b) o przysługujących podatnikowi lub małżonkowi kosztach uzyskania przychodów z jednego albo z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

    - w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo pkt 2 ustawy, wraz z liczbą miesięcy, za które przysługują, lub

    - w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 albo pkt 4 ustawy, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, wraz z liczbą miesięcy, za które przysługują, albo

    - w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, o której mowa w art. 22 ust. 11 ustawy, oraz o kwotach tych kosztów,

   c) w przypadku korzystania przez podatnika lub małżonka z ulgi, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy - o korzystaniu z tej ulgi oraz o kwotach tej ulgi,

   d) w przypadku korzystania przez podatnika lub małżonka z ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy - o korzystaniu z tej ulgi, w tym pozwalające na określenie łącznej kwoty przysługującego odliczenia oraz różnicy pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu, poprzez wskazanie liczby dzieci, danych identyfikacyjnych każdego dziecka, miesięcy, za które przysługuje odliczenie, kwoty przysługującego odliczenia na każde dziecko oraz podlegających odliczeniu kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wysokości obliczonej zgodnie z art. 27f ust. 9 i 10 ustawy;

  6) w przypadku wniosku o przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania - numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej organizacji; w takim przypadku wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy może zawierać wskazanie celu szczegółowego oraz wyrażenie zgody na udostępnienie organizacji pożytku publicznego imienia, nazwiska i adresu podatnika lub obojga małżonków, którzy podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz informacji o przekazanej kwocie 1% podatku należnego wynikającego z zeznania;

  7) adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy;

  8) podpis składającego wniosek.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60