Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 30.04.2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy ...

Ustawa z dnia 30.04.2010 r. Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące system nauki

 Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2012.07.19 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 5

Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o Narodowym Centrum Nauki

Art. 46. 1. Minister właściwy do spraw nauki powołuje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, bez zachowania trybu określonego w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, Pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki i ustala jego wynagrodzenie.

2. Pełnomocnik kieruje pracą Narodowego Centrum Nauki do czasu powołania Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Do Pełnomocnika stosuje się przepisy art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

3. Pełnomocnik, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw nauki do zatwierdzenia plan finansowy Narodowego Centrum Nauki na okres od dnia jego utworzenia do końca roku obrotowego.

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw nauki powołuje członków pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki na okres 2 lat spośród co najmniej dwudziestu czterech kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący Członków Rady w trybie art. 14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki jednostki naukowe posiadające kategorię 1, otrzymaną na podstawie oceny parametrycznej przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki i organizacje reprezentujące środowisko naukowe zgłoszą do Zespołu Identyfikującego Członków Rady kandydatów do pierwszej Rady Narodowego Centrum Nauki.

3. Minister właściwy do spraw nauki, przed upływem pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki, po zasięgnięciu opinii jej Przewodniczącego, przedłuży okres powołania dwunastu członków Rady Narodowego Centrum Nauki na kolejne 2 lata.

Art. 48. 1. Minister właściwy do spraw nauki przekaże Narodowemu Centrum Nauki umowy dotyczące projektów badawczych zawarte:

  1) od dnia 1 stycznia 2010 r. - w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

  2) w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

  3) w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

2. Minister właściwy do spraw nauki, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przekaże do realizacji Narodowemu Centrum Nauki zadania dotyczące współpracy międzynarodowej realizowanej w formie projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych.

3. Z dniem przekazania Narodowemu Centrum Nauki umów, o których mowa w ust. 1, Narodowe Centrum Nauki staje się ich stroną. Do finansowania i rozliczania tych umów stosuje się przepisy art. 34 niniejszej ustawy.

4. Postępowania dotyczące projektów badawczych wszczęte i niezakończone decyzją ministra właściwego do spraw nauki do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, toczą się przed ministrem właściwym do spraw nauki na zasadach określonych w art. 35 niniejszej ustawy. Umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych zawiera Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

5. Do czasu przekazania umów i projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, o których mowa w ust. 1 i 2, do Narodowego Centrum Nauki zadania te realizuje i finansuje minister właściwy do spraw nauki.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60