Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 30.04.2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy ...

Ustawa z dnia 30.04.2010 r. Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące system nauki

 Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2012.07.19 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 4

Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Art. 39. 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zastępcy Dyrektora powołani na podstawie ustawy wymienionej w art. 7 niniejszej ustawy pełnią obowiązki do dnia powołania Dyrektora na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. Minister właściwy do spraw nauki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw nauki powołuje Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołana na podstawie ustawy wymienionej w art. 7 niniejszej ustawy ulega rozwiązaniu z dniem powołania Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o której mowa w ust. 1.

3. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pierwszej kadencji jest powoływana na 2 lata. Przewodniczącemu i wskazanym przez niego czternastu członkom Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, minister właściwy do spraw nauki przedłuża kadencję o 2 lata.

4. Powołanie pozostałych piętnastu członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na czteroletnią kadencję dokonuje się zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Art. 41. Pracownicy Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołanego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, stają się pracownikami Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w rozumieniu tej ustawy. Do pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 42. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju majątek Narodowego Centrum Badań i Rozwoju utworzonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, staje się majątkiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Art. 43. 1. W terminie 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw nauki do zatwierdzenia projekt planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

2. Podstawę gospodarki finansowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, stanowi plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju utworzonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy.

Art. 44. Realizację zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, rozpoczętą przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, kontynuuje się na zasadach dotychczasowych.

Art. 45. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 4, art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 7 niniejszej ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust. 5, art. 33 ust. 2 i art. 45 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60