Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących1)

 Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 3

Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich konstrukcji

§ 6. Kasa jest zbudowana w szczególności z następujących elementów konstrukcyjnych:

  1) pamięci fiskalnej;

  2) pamięci chronionej;

  3) pamięci zawierającej program pracy kasy;

  4) pamięci przeznaczonej na zapis bazy towarowej, z wyłączeniem drukarek fiskalnych;

  5) pamięci umożliwiającej działanie algorytmu weryfikującego w przypadku drukarek fiskalnych;

  6) zegara czasu rzeczywistego;

  7) interfejsu lub interfejsów komunikacyjnych, umożliwiających co najmniej:

  a) przesyłanie danych, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w sposób określony w protokole komunikacyjnym przesyłania danych,

  b) odczyt zawartości pamięci fiskalnej i pamięci chronionej,

  c) współpracę z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych, z wyłączeniem drukarek fiskalnych;

  8) drukarki kasy;

  9) wyświetlacza dla nabywcy;

  10) wyświetlacza dla użytkownika kasy, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, w których rolę wyświetlacza dla użytkownika kasy może pełnić wyświetlacz urządzenia zewnętrznego, sterującego drukarką fiskalną;

  11) klawiatury kasy;

  12) zasilania akumulatorowego;

  13) modułu kryptograficznego.

§ 7. 1. Dostęp do wnętrza kasy jest zabezpieczony co najmniej jedną plombą mechaniczną, przy czym ta plomba jest:

  1) umieszczona na obudowie kasy;

  2) nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy jej usuwaniu;

  3) oznaczona cechą identyfikującą serwisanta kasy.

2. Sposób umieszczenia plomby mechanicznej oraz zamknięcia obudowy kasy uniemożliwia dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych konstrukcji kasy, przy czym wymaganie to może nie dotyczyć zasilania akumulatorowego kasy.

3. Dostęp do połączenia kasy z wyświetlaczem dla nabywcy może być niezabezpieczony plombą mechaniczną, w przypadku posiadania przez kasę zabezpieczenia uniemożliwiającego wymianę tego wyświetlacza na inny niż wskazany w dokumentacji kasy.

§ 8. 1. Pamięć fiskalna:

  1) jest kontrolowana wyłącznie bezpośrednio przez program pracy kasy;

  2) jest umieszczona w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową kasy, zalanym twardą, nieprzeźroczystą masą w sposób uniemożliwiający dostęp do tej pamięci;

  3) uniemożliwia usunięcie lub zmianę zapisanych danych i programu pamięci fiskalnej w przypadku jego stosowania;

  4) zapewnia:

   a) odczyt zapisanych danych przez podmiot prowadzący serwis główny w przypadku uszkodzenia kasy,

   b) trwałe i niezmienne przechowywanie zapisanych danych.

2. W przypadku stosowania programu pamięci fiskalnej jest on jednoznacznie identyfikowalny wyłącznie w trybie serwisowym przez nazwę, wersję i sumę kontrolną raportowaną na żądanie.

3. W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci fiskalnej jej wymiana jest wykonywana wyłącznie przez podmiot prowadzący serwis główny. Wymiana pamięci fiskalnej wymaga wymiany pamięci chronionej.

§ 9. Pamięć fiskalna zapewnia zapis zestawów danych obejmujących:

  1) co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych;

  2) co najmniej 30 zmian stawek podatku;

  3) 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej;

  4) co najmniej 25 000 pozostałych rodzajów zdarzeń;

  5) co najmniej 30 kluczy publicznych kasy.

§ 10. 1. Pamięć chroniona:

  1) zapewnia przyrostowy i trwały zapis oraz wielokrotny odczyt zapisanych w niej danych w sposób zapewniający weryfikację niezmienności zapisanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

  2) jest kontrolowana wyłącznie bezpośrednio przez program pracy kasy;

  3) jest wymieniana w trybie serwisowym w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia;

  4) jest chroniona zabezpieczeniem z naniesionymi cechami producenta, zapewniającym nierozłączność pamięci chronionej z konstrukcją wewnętrzną kasy;

  5) zapewnia trwałe przechowywanie zapisanych danych w przypadku utraty zasilania;

  6) przechowuje dane spójne z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej, z którą współpracuje;

  7) zapewnia odczyt zapisanych danych przez podatnika;

  8) jest powiązana z pamięcią fiskalną.

2. W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci chronionej jej wymiana następuje po naruszeniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, bez konieczności wymiany pamięci fiskalnej, pod warunkiem zapewnienia mechanizmu jednoznacznego powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.

3. Po wymianie pamięci chronionej kasa przesyła dane o zdarzeniu wymiany pamięci chronionej w celu umożliwienia otrzymania aktualnego harmonogramu przesyłania danych.

§ 11. Pamięć chroniona zapewnia zapis zestawów danych obejmujących:

  1) co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych;

  2) co najmniej 30 zmian stawek podatku;

  3) 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej;

  4) co najmniej 25 000 pozostałych rodzajów zdarzeń;

  5) co najmniej 30 kluczy publicznych kasy.

§ 12. 1. Program pracy kasy:

  1) jest zainstalowany w sposób umożliwiający aktualizację wyłącznie przez pobranie nowej wersji programu pracy kasy ze źródła aktualizacji zaprogramowanego przez producenta;

  2) jest jednoznacznie identyfikowany przez nazwę, wersję i sumę kontrolną oraz raportuje te dane funkcją dostępną na żądanie użytkownika kasy;

  3) zawiera część kontrolującą proces aktualizacji programu pracy kasy, identyfikowalną i weryfikowalną co do wersji;

  4) steruje w jednoznaczny sposób wystawianiem wszystkich dokumentów wystawianych przy użyciu kasy, w tym wydrukiem, oraz wyświetlaczem kasy;

  5) uniemożliwia wystawianie dokumentów przy użyciu kasy niezdefiniowanych w programie pracy kasy;

  6) steruje funkcjami kasy, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

2. Program pracy kasy nie może zawierać funkcji usuwania lub zmiany danych zapisanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej.

§ 13. Drukarka kasy drukuje:

  1) na taśmie paragonowej o szerokości nie mniejszej niż 57 mm;

  2) dokumenty fiskalne zawierające znaki nie mniejsze niż 2,50 mm oraz nie mniej niż 17 znaków w linii;

  3) dokumenty niefiskalne oraz treści reklamowe i informacyjne, o których mowa w § 22 pkt 30 oraz § 23 pkt 10, zawierające znaki nie mniejsze niż 1,50 mm.

§ 14. 1. Wyświetlacz dla nabywcy zapewnia nabywcy dostępny odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży.

2. Wyświetlacz dla nabywcy umożliwia wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków maksymalnej wartości sprzedaży, dopuszczalnej konstrukcją kasy określoną przez producenta.

§ 15. Klawiatura kasy zapewnia co najmniej wystawienie raportów fiskalnych dobowych i okresowych oraz zdarzeń.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1759
2023.03.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. 1. Zasilanie akumulatorowe kasy umożliwia wydruk co najmniej 200 dokumentów fiskalnych i niefiskalnych o łącznej długości co najmniej 6000 linii po 48 godzinach od odłączenia zasilania zewnętrznego, z wyłączeniem przesyłania danych.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

  1) kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a;

  2) kasy biletowej - w przypadku gdy jest zasilana z instalacji pojazdu samochodowego;

  3) kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, niezawierającej drukarki kasy.

§ 17. Kasa umożliwia:

  1) lokalny odczyt z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej danych w postaci elektronicznej oraz weryfikację za pomocą klucza publicznego kasy tych danych w komputerowych systemach ogólnodostępnych;

  2) przy współpracy z programem do odczytu pamięci:

   a) odczytywanie danych zapisanych w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej oraz ich drukowanie, zapisywanie w komputerowych systemach ogólnodostępnych, a także wydruk tych danych przez kasę, z której pochodziły zapisywane dokumenty w postaci elektronicznej,

   b) sprawdzenie zapisanych dokumentów, w szczególności związanych z zastosowanymi zabezpieczeniami,

   c) realizację funkcji sortujących umożliwiających co najmniej wystawianie raportów fiskalnych okresowych, wyszukiwanie dokumentów według zadanych parametrów, takich jak data, czas i numer dokumentu, oraz wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedażach, wyszukiwanie określonych nazw towarów i usług; w programie nie powinny być dostępne dla użytkownika kasy żadne procedury edytowania tekstu.

§ 18. 1. Konstrukcja kasy nie może umożliwiać zaprogramowania w jej pamięciach wewnętrznych oraz wykonywania programów nieuwzględnionych w wykazie oprogramowania kasy, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 19.

2. Kasa nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, również w zakresie oprogramowania, umożliwiających nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i zapisane przez kasę albo skutkujących utratą lub zmianą tych danych, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, z wyjątkiem zerowania pamięci operacyjnej.

3. Kasa nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, które prowadzą do nieprawidłowej ewidencji sprzedaży, w tym nieprawidłowego obliczania wysokości podatku należnego.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60