Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od ...

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 710
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 106
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 685
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2021.10.05 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.20
2010.09.18
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
2011.04.01
zmieniony przez
2011.08.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
2012.01.01
zmieniony przez
2013.04.01
zmieniony przez
2013.10.01
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 710
2017.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
2018.01.19
zmieniony przez
2018.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
2019.11.01
zmieniony przez
2020.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 106
2021.01.01
zmieniony przez
2021.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 685
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%

Uwaga od redakcji:
Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od 1.01.2011 r. do 31.12.2018 r. stawka podatku wynosi 8%.

Poz.
Symbol PKWiU 2008
Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
    Towar (grupa towarów)
1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
2 ex 01.21 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy
3   01.22  Owoce tropikalne i podzwrotnikowe
4   01.23.1 Owoce cytrusowe
5   01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe
6 ex 01.25 Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone
7   01.26 Owoce oleiste
8 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
9 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon
  10   01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
  11 ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
  12   01.28.20.0 Szyszki chmielowe
  13   01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

14

ex

01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

  1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),

  2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),

  3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),

  4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),

  5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,

  6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

  7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

  8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

  15   ex 01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
  16   02.10.11.0 Sadzonki drzew i krzewów leśnych 
  17   02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych
  18   02.20.14.0 Drewno opałowe
19 ex 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy
20 ex 03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),

2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

21 ex 08.11.30.0

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

  1) kreda mielona, pastewna,

  2) kreda mielona,  nawozowa,

  3) mączka dolomitowa

22 ex 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów
23 ex 08.92.10.0 Torf - wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych

24

ex

10.1

Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

  1) tłuszczów technicznych,

  2) produktów ubocznych garbarń,

  3) skór i skórek, niejadalnych,

  4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,

  5) wełny szarpanej,

  6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) - z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków

25
 
 
10.2 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane
26 ex 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
27 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
28 ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)
29   10.61 Produkty przemiału zbóż 
30   10.62 Skrobia i wyroby skrobiowe 

31

 

10.71.11.0

Pieczywo świeże

32

 

ex 10.71.12.0

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni

33 ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty
34 ex 10.72.12.0 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy
35 ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane - wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta
36   10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
37   10.73.12.0 Kuskus
38 ex 10.81 Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)
39   10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
40 ex 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy - wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
41 ex 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej 
42 ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
43   10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
44   10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich
45   10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
46 ex 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa
47 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane
48 ex 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
49   10.91 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich
50   10.92 Gotowa karma dla zwierząt domowych
51 ex 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane - wyłącznie wywar

52

ex

11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

  1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

  2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

53 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana
54 ex 20.13.21.0 Niemetale (metaloidy) - wyłącznie siarka sublimowana lub strącona
55 ex 20.13.42.0 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu - wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych
56 ex 20.14.19.0

Pozostałe pochodne węglowodorów - wyłącznie:

  1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN),

  2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych,  cykloalkenowych, cykloterpenowych,

  3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)

57 ex 20.14.64.0

Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:

1)  podpuszczka i jej koncentraty,

2)  enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

58 ex 20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak - wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa
59 ex 20.15.3 Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia 
60   20.15.4 Nawozy fosforowe mineralne 
61 ex 20.15.5 Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu
62 ex 20.15.60.0 Azotan sodu - wyłącznie sprzedawany jako nawóz
63 ex 20.15.7 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych 
64   20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów  oraz ziemia humus)
65 ex 20.20.1 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
66 ex 20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka - wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)
67   23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne 
68 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej 
69   35.30.21.0 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe
70   36.00.1 Woda w postaci naturalnej 
71 ex 38.11.57.0 Odpady ze skór - wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)
72   ex 58.11.1 Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek 
73 ex 58.13.10.0 Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
74 ex 58.14.1 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
75   59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej

76
(uchylona)

   

 

77
(uchylona)

   

 

78   bez względu na symbol PKWiU Sznurek do maszyn rolniczych 
      Towary związane z ochroną zdrowia
79 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium
80 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna - wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane
81 ex 17.22.12.0

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie:

1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

3) wata celulozowa, paczkowana,

4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,

5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

82 ex 20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne - wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne
83 ex 20.20.14.0  Środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych 
84 ex 20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny - wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medycznych 
85   bez względu na symbol PKWiU Błony rentgenowskie diagnostyczne
86 ex 20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji
87 ex 20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej
88 ex 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego
89   bez względu na symbol PKWiU Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską
90 ex 22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit - wyłącznie węże medyczne z gumy 
91 ex 22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit - wyłącznie rękawice chirurgiczne
92   22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit 
93 ex 25.94.12.0 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
94 ex 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych - wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) 
95   26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe
96 ex 28.23.11.0 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów - wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych 
97 ex 28.25.30.0 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.) 
98 ex 28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt - wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a 
99   30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
100 ex 32.50.13.0

Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:

1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,

2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,

5) aparatura do transfuzji

101 ex 32.50.22.0 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych 
102   32.50.23.0 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
103   32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
104   bez względu na symbol PKWiU 

Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:

  1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

  2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

  3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER"

105   bez względu na symbol PKWiU Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika 
106   bez względu na symbol PKWiU Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a
107   bez względu na symbol PKWiU Foteliki do przewozu dzieci w samochodach
      (skreślone)*)

_______________
*) Wyrazy "Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej" przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027), która weszła w życie z dniem 1.10.2013 r.

108-128
(uchylone)

   

 

      (skreślone)*)

_______________
*) Wyrazy "Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej" przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 9.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605), która weszła w życie z dniem 1.01.2016 r.

129-134
(uchylone)

   

 

      Wykaz usług (grupa usług)
135 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)
136   02.10.20.0 Usługi związane ze szkółkami leśnymi
137 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
138 ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)
139 ex 10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane - wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny
140   36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
141   36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
142 ex 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
143   38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
144   38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
145   38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
146   38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
147   38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
148   38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
149   38.21.2 Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
150   38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
151 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
152   39.00.1 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem
153   39.00.2 Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń
154   49.10 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
155   49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
156   49.32 Usługi taksówek osobowych
157   49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
158   50.10.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu
159   50.30.1 Transport wodny śródlądowy pasażerski
160   50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
161 ex 51.10.1 Transport lotniczy pasażerski - wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie
162   51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
163   55 Usługi związane z zakwaterowaniem

164-168
(uchylone)

   

 

169

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i   radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i    telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z  wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie*)

170-172
(uchylone)

   

 

173   75 Usługi weterynaryjne 
174   81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
175   81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne
176   81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni
177 ex 85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku
178 ex 91.01 Usługi bibliotek i archiwów - wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75
179   93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych
180   96.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną
181   bez względu na symbol PKWiU Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania
182   bez względu na symbol PKWiU

Usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:

1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

2) do obiektów kulturalnych

183   bez względu na symbol PKWiU Usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
184   bez względu na symbol PKWiU  Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu 
185   bez względu na symbol PKWiU Wstęp na imprezy sportowe
186   bez względu na symbol PKWiU Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu
187   bez względu na symbol PKWiU Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 80, 93-96, 99 i 101-103

*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

Objaśnienia:

  1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

  2) Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60