Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2534
Rozdział 12

Protokoły, o których mowa w art. 138m ust. 1 ustawy

§ 43. Protokół, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera:

  1) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

  2) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podatnika lub podmiotu, w którego posiadaniu znajdowały się wyroby akcyzowe przed zniszczeniem;

  3) datę i miejsce zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  4) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach stosowanych do opodatkowania tych wyrobów, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;

  5) sposób zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  6) przyczyny zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  7) imiona i nazwiska osób obecnych przy zniszczeniu wyrobów akcyzowych;

  8) czytelne podpisy osób obecnych przy zniszczeniu wyrobów akcyzowych.

§ 44. 1. Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera:

  1) nazwę, adres, numer akcyzowy lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu obowiązanego do oznaczania;

  2) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

  3) opis okoliczności utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol;

  4) w przypadku protokołu ze zdjęcia banderol - liczbę zdjętych banderol, z wyszczególnieniem serii banderol i numerów ewidencyjnych;

  5) zastrzeżenia do protokołu lub stwierdzenie ich braku;

  6) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy;

  7) podpis lub podpisy osób reprezentujących podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz upoważnionego do przeprowadzenia kontroli przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego, jeżeli jest obecny.

2. Wzór protokołu w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 45. 1. W protokole w sprawie wydania lub zwrotu banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, przedstawia się dane o wydaniu lub zwrocie banderol pomiędzy:

  1) wytwórcą znaków akcyzy a właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;

  2) wytwórcą znaków akcyzy a podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;

  3) właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy a podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;

  4) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy, a podmiotem prowadzącym skład podatkowy na terytorium kraju.

2. Protokół w sprawie wydania lub zwrotu banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera:

  1) numer, datę i miejsce sporządzenia;

  2) strony czynności oraz imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynności wydania lub zwrotu banderol;

  3) rodzaj banderol, rok wytworzenia i serię wydanych lub zwróconych banderol;

  4) zakres numerów ewidencyjnych oraz liczbę wydanych lub zwróconych banderol;

  5) numer upoważnienia do odbioru banderol w przypadku protokołu z wydania banderol przez ich wytwórcę;

  6) informację o stwierdzonych wadach fizycznych banderol lub ich braku;

  7) zastrzeżenia do protokołu lub stwierdzenie ich braku;

  8) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy;

  9) podpis lub podpisy osób reprezentujących każdą ze stron dokonujących czynności objętych protokołem.

3. Wzór protokołu w sprawie wydania lub zwrotu banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 46. 1. Protokół, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 3 ustawy, zawiera: 

  1) nazwę i adres podmiotu;

  2) datę i miejsce, w którym następuje ustalenie ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni;

  3) imiona i nazwiska osób uczestniczących przy ustalaniu ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni;

  4) ustalenia dotyczące stanu aparatury i urządzeń gorzelni, naczyń służących do transportu, magazynu i zbiorników oraz nałożonych na nich zamknięć urzędowych;

  5) ustalenia dotyczące zapasu alkoholu etylowego w magazynie przed i po jego wydaniu;

  6) ustalenia dotyczące napełnienia naczyń służących do transportu;

  7) sprawdzenie ustaleń dotyczących zapasu alkoholu etylowego w magazynie przed i po jego wydaniu oraz w napełnionych naczyniach służących do transportu;

  8) informację o zmianie zamknięć urzędowych;

  9) dane dotyczące przyrządu pomiarowego wykorzystanego do ustalenia mocy alkoholu etylowego;

  10) dane identyfikacyjne odbiorcy alkoholu etylowego oraz dane identyfikacyjne dotyczące środka transportowego;

  11) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu oraz informację o wniesieniu uwag do protokołu;

  12) podpisy osób uczestniczących przy ustalaniu ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 3 ustawy, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 47. 1. Protokół, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 4 ustawy, zawiera:

  1) nazwę i adres podmiotu dokonującego skażenia;

  2) numer zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego;

  3) wskazanie środków skażających lub substancji skażających użytych do skażenia;

  4) datę skażenia;

  5) nazwę podmiotu, dla którego dokonano skażenia;

  6) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób uczestniczących przy skażaniu;

  7) ustalenia dotyczące stanu opakowań ze środkami skażającymi;

  8) informację o zbadaniu użytych do skażenia alkoholu etylowego środków skażających lub substancji skażających;

  9) ustalenia dotyczące ilości i mocy pobranego do skażenia alkoholu etylowego, ilości i gęstości środków skażających lub substancji skażających oraz ilości i mocy pozornej otrzymanego alkoholu etylowego skażonego;

  10) informację o sposobie zabezpieczenia naczyń z alkoholem etylowym skażonym;

  11) informację o pobraniu, ilości i sposobie zabezpieczenia próbki alkoholu etylowego skażonego;

  12) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których alkohol etylowy skażony jest przemieszczany;

  13) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu oraz informację o wniesieniu uwag do protokołu;

  14) podpisy osób uczestniczących przy skażaniu.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60