Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2534
Rozdział 11

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w pozostałych ewidencjach

§ 40. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138g ustawy, zawiera odpowiednio dane określone w § 30.

2. W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, ewidencja, o której mowa w art. 138g ustawy, składa się dodatkowo z zestawień danych dotyczących suszu tytoniowego:

  1) przemieszczanego ze składu podatkowego podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach przemieszczanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego,

   c) miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego;

  2) przemieszczanego do składu podatkowego podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmujących:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach przemieszczanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego,

   c) miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego.

§ 41. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera:

  1) nazwę i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania;

  2) datę wydania banderol;

  3) wskazanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;

  4) oznaczenie banderoli;

  5) liczbę banderol wydanych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy lub wytwórcę znaków akcyzy, liczbę banderol wydanych w zamian za banderole zwrócone niewykorzystane i nieuszkodzone lub liczbę banderol wydanych w ramach normatywu strat;

  6) datę wykorzystania banderol do naniesienia;

  7) datę wysłania banderol poza terytorium kraju;

  8) nazwę i adres producenta zagranicznego;

  9) liczbę banderol:

   a) wydanych do oznaczania,

   b) wysłanych poza terytorium kraju,

   c) wykorzystanych do naniesienia i nieuszkodzonych,

   d) uszkodzonych:

    - przy oznaczaniu,

    - poza oznaczaniem,

   e) utraconych:

    - przy oznaczaniu,

    - poza oznaczaniem,

   f) zniszczonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem;

  10) liczbę banderol pozostałych wraz z datą określenia tej liczby;

  11) datę zwrotu banderol:

   a) nieuszkodzonych i niewykorzystanych,

   b) uszkodzonych;

  12) liczbę banderol zwróconych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy lub wytwórcy znaków akcyzy:

   a) nieuszkodzonych i niewykorzystanych,

   b) uszkodzonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem;

  13) adnotację właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu skarbowego.

2. Ewidencja prowadzona w formie papierowej zawiera dodatkowo:

  1) podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania;

  2) pieczęć właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

3. Wzór ewidencji, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 42. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera:

  1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy;

  2) datę otrzymania banderol;

  3) oznaczenie banderoli;

  4) liczbę otrzymanych banderol;

  5) datę wykorzystania banderol do naniesienia;

  6) liczbę banderol:

   a) wydanych do oznaczania,

   b) wykorzystanych do naniesienia i nieuszkodzonych,

   c) uszkodzonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem,

   d) utraconych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem,

   e) zniszczonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem;

  7) stan banderol wraz z datą określenia tego stanu;

  8) datę zwrotu banderol:

   a) nieuszkodzonych i niewykorzystanych,

   b) uszkodzonych;

  9) liczbę banderol zwróconych właścicielowi, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotowi, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy:

   a) nieuszkodzonych i niewykorzystanych,

   b) uszkodzonych:

    - przy oznaczaniu, 

    - poza oznaczaniem.

2. Ewidencja prowadzona w formie papierowej zawiera dodatkowo:

  1) podpis podmiotu prowadzącego skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy;

  2) pieczęć właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

3. Wzór ewidencji, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60