Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.08.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.08.2010 r.
w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 Dz. U. z 2010 r. nr 160, poz. 1075
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2013 r. poz. 196

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 20.09.2013 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 160, poz. 1075
2011.03.26
zmieniony przez
2013.02.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 196
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od akcyzy

Lp.

Środek skażający

Minimalny dodatek do 1 hl
alkoholu 100 % vol

1

2

3

1

Aceton

3.000 ml

2

Alkohol benzylowy

3.000 ml

3

Alkohol izopropylowy (propan-2-ol)

10.000 ml

4

Benzyna silnikowa

3.000 ml

5

Bromek lub chlorek etylu

300 ml

6

Eter etylo-tert-butylowy

3.000 ml

7

Eter dietylowy

3.000 ml

8

Ftalan dietylu

1.000 ml

9

Keton etylowo-metylowy

3.000 ml

10

Mieszanina acetonu

2.000 ml

 

i benzoesanu denatonium

1 g

11

Mieszanina alkoholu izopropylowego (propan-2-ol)

6.000 ml

 

i benzoesanu denatonium

1 g

12

Mieszanina ketonu etylowo-metylowego

2.000 ml

 

i benzoesanu denatonium

1 g

13

(uchylona)


14

(uchylona)


15

(uchylona)

 

16

(uchylona)


17

Nafta - frakcja naftowa z destylacji zachowawczej

2.000 ml

18

Nipagina (aseptina)

3.000 g

19

Octan etylu

5.000 ml

20

Ogólny środek skażający
Ogólny środek skażający - zgodny z Polską Normą
PN-C-97911 "Ogólny środek skażający"

500 ml

21

Szelak

3.000 g

22

Toluol lub toluen

3.000 ml

23

Benzoesan denatonium
rozpuszczony w 130 ml alkoholu tert-butylowego

2 g

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60