Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 10
Załącznik

Katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych 1)

Kod2)

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów3), 4)

1

2

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 01

Odpady z wydobywania kopalin

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 04*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

01 03 05*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

01 03 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10

01 03 10*

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

01 03 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

01 03 99

Inne niewymienione odpady

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 07*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 82*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 84*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

01 04 99

Inne niewymienione odpady

01 05

Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 05*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

Inne niewymienione odpady

02

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 06

Odchody zwierzęce

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10

Odpady metalowe

02 01 80*

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 99

Inne niewymienione odpady

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 80*

Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 99

Inne niewymienione odpady

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02

Odpady konserwantów

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82

Odpady tytoniowe

02 03 99

Inne niewymienione odpady

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80

Wysłodki

02 04 99

Inne niewymienione odpady

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80

Odpadowa serwatka

02 05 99

Inne niewymienione odpady

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99

Inne niewymienione odpady

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99

Inne niewymienione odpady

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99

Inne niewymienione odpady

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99

Inne niewymienione odpady

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 02

Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09

Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

03 03 99

Inne niewymienione odpady

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02

Odpady z wapnienia

04 01 03*

Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99

Inne niewymienione odpady

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14*

Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99

Inne niewymienione odpady

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 02*

Osady z odsalania

05 01 03*

Osady z dna zbiorników

05 01 04*

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05*

Wycieki ropy naftowej

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

05 01 07*

Kwaśne smoły

05 01 08*

Inne smoły

05 01 09*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11*

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12*

Ropa naftowa zawierająca kwasy

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 01 17

Bitum

05 01 99

Inne niewymienione odpady

05 06

Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

05 06 01*

Kwaśne smoły

05 06 03*

Inne smoły

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

05 06 80*

Odpady ciekłe zawierające fenole

05 06 99

Inne niewymienione odpady

05 07

Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

05 07 01*

Osady zawierające rtęć

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

05 07 99

Inne niewymienione odpady

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

06 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

06 01 03*

Kwas fluorowodorowy

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

06 01 06*

Inne kwasy

06 01 99

Inne niewymienione odpady

06 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05*

Inne wodorotlenki

06 02 99

Inne niewymienione odpady

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

Tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99

Inne niewymienione odpady

06 04

Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

06 04 03*

Odpady zawierające arsen

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99

Inne niewymienione odpady

06 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

06 06 02*

Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99

Inne niewymienione odpady

06 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

06 07 01*

Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02*

Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03*

Osady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99

Inne niewymienione odpady

06 08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu

06 08 02*

Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

06 08 99

Inne niewymienione odpady

06 09

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

06 09 02

Żużel fosforowy

06 09 03*

Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 80

Fosfogipsy

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 09 99

Inne niewymienione odpady

06 10

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99

Inne niewymienione odpady

06 11

Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazowy

06 11 99

Inne niewymienione odpady

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

06 13 01*

Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03

Czysta sadza

06 13 04*

Odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05*

Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99

Inne niewymienione odpady

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

07 01 99

Inne niewymienione odpady

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99

Inne niewymienione odpady

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99

Inne niewymienione odpady

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 80*

Przeterminowane środki ochrony roślin

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99

Inne niewymienione odpady

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 80*

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 81

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

07 05 99

Inne niewymienione odpady

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99

Inne niewymienione odpady

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99

Inne niewymienione odpady

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99

Inne niewymienione odpady

08 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01

Odpady proszków powlekających

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99

Inne niewymienione odpady

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

08 03 99

Inne niewymienione odpady

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17*

Olej żywiczny

08 04 99

Inne niewymienione odpady

08 05

Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

09 01 99

Inne niewymienione odpady

10

Odpady z procesów termicznych

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02

Popioły lotne z węgla

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 09*

Kwas siarkowy

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22*

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 01 99

Inne niewymienione odpady

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

10 02 11*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

10 02 99

Inne niewymienione odpady

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

10 03 02

Odpadowe anody

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05

Odpady tlenku glinu

10 03 08*

Słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 17*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 27*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99

Inne niewymienione odpady

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01*

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02*

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03*

Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99

Inne niewymienione odpady

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

10 05 04

Inne cząstki i pyły

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 05 09

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10*

Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 05 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99

Inne niewymienione odpady

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

10 06 04

Inne cząstki i pyły

10 06 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

10 06 99

Inne niewymienione odpady

10 07

Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04

Inne cząstki i pyły

10 07 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 07*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99

Inne niewymienione odpady

10 08

Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 04

Cząstki i pyły

10 08 08*

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09

Inne żużle

10 08 10*

Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 08 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14

Odpadowe anody

10 08 15*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 19*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99

Inne niewymienione odpady

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 09 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99

Inne niewymienione odpady

10 10

Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

10 10 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 10 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99

Inne niewymienione odpady

10 11

Odpady z hutnictwa szkła

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 05

Cząstki i pyły

10 11 09*

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11*

Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13*

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19*

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 80

Szlamy fluorokrzemianowe

10 11 81*

Odpady zawierające azbest

10 11 99

Inne niewymienione odpady

10 12

Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

Cząstki i pyły

10 12 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06

Zużyte formy

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 09*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*

Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99

Inne niewymienione odpady

10 13

Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 09*

Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 10

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

10 13 82

Wybrakowane wyroby

10 13 99

Inne niewymienione odpady

10 14

Odpady z krematoriów

10 14 01*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

10 80

Odpady z produkcji żelazostopów

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04

Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

10 80 99

Inne niewymienione odpady

11

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01

Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05*

Kwasy trawiące

11 01 06*

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

11 01 07*

Alkalia trawiące

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 09*

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15*

Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99

Inne niewymienione odpady

11 02

Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02 02*

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99

Inne niewymienione odpady

11 03

Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali

11 03 01*

Odpady zawierające cyjanki

11 03 02*

Inne odpady

11 05

Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania

11 05 01

Cynk twardy

11 05 02

Popiół cynkowy

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04*

Zużyty topnik

11 05 99

Inne niewymienione odpady

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08*

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

Odpady spawalnicze

12 01 14*

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16*

Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18*

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

12 01 19*

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20*

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99

Inne niewymienione odpady

12 03

Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

12 03 02*

Odpady z odtłuszczania parą

13

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

13 01

Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01*

Oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04*

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05*

Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09*

Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

13 02

Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03

Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 01*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB

13 03 06*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

13 03 10*

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04

Oleje zęzowe

13 04 01*

Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02*

Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03*

Oleje zęzowe ze statków morskich

13 05

Odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01*

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02*

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03*

Szlamy z kolektorów

13 05 06*

Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07*

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08*

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07

Odpady paliw ciekłych

13 07 01*

Olej opałowy i olej napędowy

13 07 02*

Benzyna

13 07 03*

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

13 08

Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach

13 08 01*

Szlamy lub emulsje z odsalania

13 08 02*

Inne emulsje

13 08 80

Zaolejone odpady stałe ze statków

13 08 99*

Inne niewymienione odpady

14

Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

14 06

Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach

14 06 01*

Freony, HCFC, HFC

14 06 02*

Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 04*

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 06 05*

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16

Odpady nieujęte w innych grupach

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

Zużyte opony

16 01 04*

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07*

Filtry olejowe

16 01 08*

Elementy zawierające rtęć

16 01 09*

Elementy zawierające PCB

16 01 10*

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11*

Okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13*

Płyny hamulcowe

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17

Metale żelazne

16 01 18

Metale nieżelazne

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 20

Szkło

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

Inne niewymienione elementy

16 01 99

Inne niewymienione odpady

16 02

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09*

Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*

Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12*

Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 07*

Rtęć metaliczna

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 04

Odpady materiałów wybuchowych

16 04 01*

Odpadowa amunicja

16 04 02*

Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

16 04 03*

Inne materiały wybuchowe

16 05

Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

16 05 04*

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06

Baterie i akumulatory

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08*

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09*

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99

Inne niewymienione odpady

16 08

Zużyte katalizatory

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 05*

Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06*

Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07*

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09

Substancje utleniające

16 09 01*

Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

16 09 02*

Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

16 09 03*

Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

16 09 04*

Inne niewymienione substancje utleniające

16 10

Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania

16 10 01*

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03*

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 11

Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe

16 11 01*

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03*

Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05*

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80

Odpady różne

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81

Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

16 81 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82

Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03

Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

17 03 01*

Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

17 03 80

Odpadowa papa

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

Materiały budowlane zawierające azbest

17 08

Materiały budowlane zawierające gips

17 08 01*

Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 01*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03*

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82*

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02

Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 01

Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05*

Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06*

Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10*

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11*

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13*

Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15*

Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17*

Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99

Inne niewymienione odpady

19 02

Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04*

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05*

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07*

Oleje i koncentraty z separacji

19 02 08*

Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09*

Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99

Inne niewymienione odpady

19 03

Odpady stabilizowane lub zestalone

19 03 04*

Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06*

Odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 03 08*

Częściowo stabilizowana rtęć

19 04

Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

19 04 01

Zeszklone odpady

19 04 02*

Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03*

Niezeszklona faza stała

19 04 04

Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05

Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99

Inne niewymienione odpady

19 06

Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 06 03

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99

Inne niewymienione odpady

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 01

Skratki

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 06*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07*

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08*

Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99

Inne niewymienione odpady

19 09

Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99

Inne niewymienione odpady

19 10

Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01

Odpady żelaza i stali

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

19 10 03*

Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05*

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11

Odpady z regeneracji olejów

19 11 01*

Zużyte filtry iłowe

19 11 02*

Kwaśne smoły

19 11 03*

Uwodnione odpady ciekłe

19 11 04*

Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99

Inne niewymienione odpady

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 01

Papier i tektura

19 12 02

Metale żelazne

19 12 03

Metale nieżelazne

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

Szkło

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

Tekstylia

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13

Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych

19 13 01*

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03*

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05*

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07*

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

19 80

Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach

19 80 01

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

___________________
Objaśnienia:

* Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1) Stosowane w niniejszej tabeli określenia oznaczają:

  1) substancja niebezpieczna - substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie w wyniku spełnienia kryteriów określonych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008";

  2) metal ciężki - jakikolwiek związek antymonu, arsenu, kadmu, chromu (VI), miedzi, ołowiu, rtęci, niklu, selenu, telluru, talu i cyny, także w przypadku gdy metale te występują w postaci metalicznej, o ile są one sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne;

  3) metale przejściowe - wszelkie związki skandu, wanadu, manganu, kobaltu, miedzi, itru, niobu, hafnu, wolframu, tytanu, chromu, żelaza, niklu, cynku, cyrkonu, molibdenu i tantalu, także w przypadku gdy metale te występują w postaci metalicznej, o ile są one sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne;

  4) stabilizowanie - procesy, które zmieniają cechy niebezpieczne składników w odpadach i przekształcają odpady niebezpieczne w odpady inne niż niebezpieczne;

  5) zestalanie - procesy, które zmieniają jedynie stan fizyczny odpadów przez użycie dodatków, bez zmiany chemicznych właściwości odpadów;

  6) odpady częściowo ustabilizowane - odpady zawierające po procesie stabilizacji składniki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki inne niż niebezpieczne i które mogłyby zostać uwolnione do środowiska w krótkim, średnim lub długim przedziale czasu.

2) Dwie pierwsze cyfry kodu oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, natomiast kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.

3) Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, przypisując im odpowiedni sześciocyfrowy kod określający rodzaj odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99), z zastrzeżeniem akapitu 5 i 6.

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupach od 13 do 15.

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 15 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.

W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16 odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).

Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; w grupie 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; w grupie 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji.

Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w podgrupie 20 01.

Odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, poprzedza się oznaczeniem "br" przed kodem. Dodanie oznaczenia "br" wskazuje, że odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa".

4) W przypadku odpadów, którym można przypisać zarówno kody odpadów niebezpiecznych, jak i odpadów innych niż niebezpieczne (tzw. kody lustrzane), stosuje się następujące zasady:

  1) klasyfikacja odpadów jako posiadających właściwości niebezpieczne ma zastosowanie jedynie w przypadku odpadów faktycznie zawierających dane substancje niebezpieczne, które sprawiają, że odpady te wykazują jedną lub szereg właściwości od HP1 do HP8 lub od HP10 do HP15, określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającym niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014", oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 "Ekotoksyczne" (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2017/997". Ocena niebezpiecznej właściwości HP9 "Zakaźne" jest dokonywana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  2) ocena właściwości odpadów, powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, może zostać dokonana przez wykorzystanie postanowień zawartych w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub, o ile nie wskazano inaczej, w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, przez przeprowadzenie badania zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalającym metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2008, str. 1, z późn. zm.) lub innymi uznanymi międzynarodowo metodami badawczymi i wytycznymi, biorąc pod uwagę art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do badań na ludziach i zwierzętach;

  3) odpady zawierające substancje, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 45), w szczególności polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichloro- 2,2-bis (4-chlorofenylo) etan), chlordan, heksachlorocykloheksany (włącznie z lindanem), dieldrynę, endrynę, heptachlor, heksachlorobenzen, chlorodekon, aldrynę, pentachlorobenzen, mireks, toksafen, heksabromobifenyl i/lub PCB w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości stężenia wskazane w przywołanym załączniku, są klasyfikowane jako niebezpieczne;

  4) dopuszczalne wartości stężenia określone w rozporządzeniach: (UE) nr 1357/2014 i (UE) 2017/997 nie odnoszą się do stopów czystych metali w postaci masowej (niezanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi). Odpady stopów metali, które są uznawane za odpady niebezpieczne, zostały wymienione w niniejszym rozporządzeniu i oznaczone gwiazdką (*);

  5) w stosownych przypadkach przy ustalaniu właściwości odpadów, powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, mogą być brane pod uwagę poniższe uwagi zawarte w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

   - 1.1.3.1. Uwagi odnoszące się do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji: uwagi B, D, F, J, L, M, P, Q, R oraz U,

   - 1.1.3.2. Uwagi odnoszące się do klasyfikacji i oznakowania mieszanin: uwagi 1, 2, 3 i 5.

  6) po dokonaniu oceny właściwości odpadów, powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi zgodnie z niniejszą metodą należy przyporządkować im odpowiedni kod odpadów - właściwy dla odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne.

5) Do niebezpiecznych składników z urządzeń elektrycznych i elektronicznych można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w podgrupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60