Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Krajowe rejestry »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.12.2000 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.12.2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.02.03 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2014.12.01
zmieniony przez
2015.01.15
zmieniony przez
2015.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 724
2017.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
KRS-W10. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

KRS-W10. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

KRS-W10. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

KRS-W10. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

KRS-W10. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60