Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Zamówienia publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458
Załącznik nr 7

Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60