Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zamówienia publiczne »  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. ...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 Dz. U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 28.07.2016 r.
Załącznik nr 7

Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60