Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy KAS »  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.12.2012 r. w ...

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.12.2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

 Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 58
 zmieniony przez
zmiany w:
Załącznik nr 2

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy

Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku bankowego Numer rachunku bankowego Bank obsługujący
1 2 3 4 5
  WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU
1 Dolnośląski Urząd Skarbowy d.    
  51-130 Wrocław CIT 19101016740009542221000000 NBP O/O Wrocław
  ul. Żmigrodzka 141 VAT 66101016740009542222000000  
    PIT 16101016740009542223000000  
    in.d. 10101016740009542227000000  
    j.b.    
    wyd. 54101016740009542230000000  
    doch. 04101016740009542231000000  
  WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY
2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy d.    
  85-236 Bydgoszcz CIT 09101010780052812221000000 NBP O/O Bydgoszcz
  ul. Grunwaldzka 50 VAT 56101010780052812222000000  
    PIT 06101010780052812223000000  
    in.d. 97101010780052812227000000  
    j.b.    
    wyd. 44101010780052812230000000  
    doch. 91101010780052812231000000  
  WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA SKARBOWA W LUBLINIE
3 Lubelski Urząd Skarbowy d.    
  20-883 Lublin CIT 06101013390077512221000000 NBP O/O Lublin
  ul. Tadeusza Szeligowskiego 24 VAT 53101013390077512222000000  
    PIT 03101013390077512223000000  
    in.d. 94101013390077512227000000  
    j.b.    
    wyd. 41101013390077512230000000  
    doch. 88101013390077512231000000  
  WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE
4 Lubuski Urząd Skarbowy d.    
  65-950 Zielona Góra CIT 38101017040059592221000000 NBP O/O Zielona Góra
  ul. Doktora Pieniężnego 24 VAT 85101017040059592222000000  
    PIT 35101017040059592223000000  
    in.d. 29101017040059592227000000  
    j.b.    
    wyd. 73101017040059592230000000  
    doch. 23101017040059592231000000  
  WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA SKARBOWA W ŁODZI
5 Łódzki Urząd Skarbowy d.    
  93-578 Łódź CIT 31101013710105462221000000 NBP O/O Łódź
  ul. Generała Walerego Wróblewskiego 10A VAT 78101013710105462222000000  
    PIT 28101013710105462223000000  
    in.d. 22101013710105462227000000  
    j.b.    
    wyd. 66101013710105462230000000  
    doch. 16101013710105462231000000  
  WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE
6 Małopolski Urząd Skarbowy d.    
  31-621 Kraków CIT 15101012700043432221000000 NBP O/O Kraków
  oś. Bohaterów Września 80 VAT 62101012700043432222000000  
    PIT 12101012700043432223000000  
    in.d. 06101012700043432227000000  
    j.b.    
    wyd. 50101012700043432230000000  
    doch. 97101012700043432231000000  
  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE
7 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy d.    
  00-052 Warszawa CIT 20101010100164212221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Mazowiecka 9 VAT 67101010100164212222000000  
    PIT 17101010100164212223000000  
    in.d. 11101010100164212227000000  
    j.b.    
    wyd. 55101010100164212230000000  
    doch. 05101010100164212231000000  
8 Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy d.    
  00-193 Warszawa CIT 87101010100164342221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Stawki 2 VAT 37101010100164342222000000  
    PIT 84101010100164342223000000  
    in.d. 78101010100164342227000000  
    j.b.    
    wyd. 25101010100164342230000000  
    doch. 72101010100164342231000000  
9 Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy d.    
  26-610 Radom CIT 57101010100164472221000000 NBP O/O Warszawa
  ul. Struga 26/28 VAT 07101010100164472222000000  
    PIT 54101010100164472223000000  
    in.d. 48101010100164472227000000  
    j.b.    
    wyd. 92101010100164472230000000  
    doch. 42101010100164472231000000  
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W OPOLU
10 Opolski Urząd Skarbowy d.    
  45-331 Opole CIT 13101014010061162221000000 NBP O/O Opole
  ul. Tadeusza Rejtana 3A VAT 60101014010061162222000000  
    PIT 10101014010061162223000000  
    in.d. 04101014010061162227000000  
    j.b.    
    wyd. 48101014010061162230000000  
    doch. 95101014010061162231000000  
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA SKARBOWA W RZESZOWIE
11 Podkarpacki Urząd Skarbowy d.    
  35-959 Rzeszów CIT 45101015280020202221000000 NBP O/O Rzeszów
  ul. Geodetów 1 VAT 92101015280020202222000000  
    PIT 42101015280020202223000000  
    in.d. 36101015280020202227000000  
    j.b.    
    wyd. 80101015280020202230000000  
    doch. 30101015280020202231000000  
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA SKARBOWA W BIAŁYMSTOKU
12 Podlaski Urząd Skarbowy d.    
  15-404 Białystok CIT 35101010490042552221000000   NBP O/O Białystok
  ul. Młynowa 21A VAT 82101010490042552222000000  
    PIT 32101010490042552223000000  
    in.d. 26101010490042552227000000  
    j.b.    
    wyd. 70101010490042552230000000  
    doch. 20101010490042552231000000  
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU
13   Pomorski Urząd Skarbowy d.    
  80-749 Gdańsk CIT 36101011400199982221000000   NBP O/O Gdańsk
  ul. Żytnia 4/6 VAT 83101011400199982222000000  
    PIT 33101011400199982223000000  
    in.d. 27101011400199982227000000  
    j.b.    
    wyd. 71101011400199982230000000  
    doch. 21101011400199982231000000  
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA W KATOWICACH
 14 Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy d.    
  41-219 Sosnowiec CIT 64101012120059882221000000 NBP O/O Katowice
  ul. Braci Mieroszewskich 97 VAT 14101012120059882222000000  
    PIT 61101012120059882223000000  
    in.d. 55101012120059882227000000  
    j.b.    
    wyd. 02101012120059882230000000  
    doch. 49101012120059882231000000  
15 Drugi Śląski Urząd Skarbowy d.    
  43-300 Bielsko-Biała CIT 72101012120059912221000000   NBP O/O Katowice
  ul. Warszawska 45 VAT 22101012120059912222000000  
    PIT 69101012120059912223000000  
    in.d. 63101012120059912227000000  
    j.b.    
    wyd. 10101012120059912230000000  
    doch. 57101012120059912231000000  
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA SKARBOWA W KIELCACH
16 Świętokrzyski Urząd Skarbowy d.    
  25-647 Kielce CIT 38101012380857622221000000 NBP O/O Kielce
  ul. Częstochowska 20 VAT 85101012380857622222000000  
    PIT 35101012380857622223000000  
    in.d. 29101012380857622227000000  
    j.b.    
    wyd. 73101012380857622230000000  
    doch. 23101012380857622231000000  
  WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE - IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE
17 Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy d.    
  10-408 Olsztyn CIT 22101013970029902221000000 NBP O/O Olsztyn
  ul. Lubelska 37 VAT 69101013970029902222000000  
    PIT 19101013970029902223000000  
    in.d. 13101013970029902227000000  
    j.b.    
    wyd. 57101013970029902230000000  
    doch. 07101013970029902231000000  
  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W POZNANIU
18 Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy d.    
  61-831 Poznań CIT 06101014690007492221000000 NBP O/O Poznań
   Plac Wiosny Ludów 2 VAT 53101014690007492222000000  
    PIT 03101014690007492223000000  
    in.d. 94101014690007492227000000  
    j.b.    
    wyd. 41101014690007492230000000  
    doch. 88101014690007492231000000  
  19   Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy d.    
  62-800 Kalisz CIT 36101014690007362221000000 NBP O/O Poznań
   ul. Fabryczna 1A VAT 83101014690007362222000000  
    PIT 33101014690007362223000000  
    in.d. 27101014690007362227000000  
    j.b.    
    wyd. 71101014690007362230000000  
    doch. 21101014690007362231000000  
  WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - IZBA SKARBOWA W SZCZECINIE
20 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy d.    
  71-011 Szczecin CIT 27101015990056012221000000 NBP O/O Szczecin
   ul. Mieszka I nr 33 VAT 74101015990056012222000000  
    PIT   24101015990056012223000000  
    in.d. 18101015990056012227000000  
    j.b.    
    wyd. 62101015990056012230000000  
    doch. 12101015990056012231000000  

Skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

Rodzaj rachunku bankowego
CIT podatek dochodowy od osób prawnych
VAT podatek od towarów i usług
PIT podatek dochodowy od osób fizycznych
in.d. pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

2) j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako jednostki budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe jednostki budżetowej
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60