Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wcześniejsze wersje

Uwaga od redakcji:
Ustawa utraciła moc z dniem 1.07.2011 r.

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.05
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 1a

 (uchylony)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.05
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. (uchylony)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.05
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19a. (uchylony)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.05
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19b. (uchylony)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60