Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Dyrektywa UE w sprawie VAT »  Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w ...

Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku

Tekst pierwotny: Dz. Urz. UE L z 1977 r. nr 145/1
Dz. Urz. UE L z 1980 r. nr 90/41
Dz. Urz. UE L z 1984 r. nr 208/58
Dz. Urz. UE L z 1989 r. nr 226/21
Dz. Urz. UE L z 1991 r. nr 376/1
Dz. Urz. UE L z 1992 r. nr 316/1
Dz. Urz. UE L z 1992 r. nr 384/47
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 60/14
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 60/16
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 365/53
Dz. Urz. UE L z 1995 r. nr 102/18
Dz. Urz. UE L z 1996 r. nr 170/34
Dz. Urz. UE L z 1998 r. nr 281/31
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 139/27
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 162/63
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 277/34
Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 84/24
Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 269/44
Dz. Urz. UE L z 2001 r. nr 22/17
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 15/24
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 128/41
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 331/27
Dz. Urz. UE L z 2003 r. nr 260/8
Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 27/44
Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 168/35
Dz. Urz. UE L z 2005 r. nr 345/19
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 51/12
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 174/5
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 221/9**
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.08.13 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Na podstawie art. 411 dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z dniem 1.01.2007 r. niniejsza dyrektywa straciła moc.

Załącznik C

WSPÓLNA METODA NALICZANIA

I. W celu obliczenia wartości dodanej dla całej działalności gospodarstwa rolnego, leśnego i połowowego uwzględniana jest wartość bez podatku od wartości dodanej:

1. całkowitej produkcji finalnej łącznie z konsumpcją własną produktów klasy "produkty rolne i zwierzęta łowne" oraz "drewno surowe" według wyszczególnienia w pkt IV i V wraz z wynikiem działalności przetwórczej, określonej w pkt V załącznika A;

2. całkowita konsumpcja pośrednia, wymagana do osiągnięcia wartości produkcji, określonej w pkt 1;

3. wartość brutto wytworzenia środków trwałych w połączeniu z rodzajami działalności wymienionymi w załącznikach A i B.

II. W celu określenia nakładów podlegających opodatkowaniu dających prawo do odliczeń oraz wielkości produkcji rolników ryczałtowych, nakłady i produkcja rolników podlegających ogólnemu systemowi podatku od wartości dodanej zostaje odjęta z rachunków krajowych, przy czym zostaną uwzględnione te same czynniki jak w pkt I.

III. Wartość dodana dla rolników ryczałtowych jest równa różnicy pomiędzy całkowitą wartością produkcji finalnej bez podatku od wartości dodanej, określoną w pkt I.1 a całkowitą wartością nakładów określonych w pkt I.2 łącznie z wartością brutto wytworzenia środków trwałych, określoną w pkt 1.3. Wszystkie te czynniki odnoszą się wyłącznie do rolników ryczałtowych.

IV. PRODUKTY ROLNICZE I ZWIERZĘTA ŁOWNE

 
Oznaczenie kodowe SOEC
Zboża (z wyłączeniem ryżu)  
   Pszenica i orkisz   10.01.11
10.01.19
1
1
      Pszenica ozima i orkisz         -
      Pszenica jara         -
    Pszenica twarda durum   10.01.51
10.01.59
      Pszenica ozima         -
      Pszenica jara         -
   Żyto i mieszanki zbożowo-strączkowe  
     Żyto   10.02.00
         Żyto ozime         -
         Żyto jare         -
      Mieszanki zbożowo-strączkowe 10.01.11
10.01.19
2
2
      Jęczmień   10.03.10
10.03.90
         Jęczmień jary         -
         Jęczmień ozimy         -
      Owies i mieszanka zbożowo-strączkowa jara  
         Owies   10.04.10
10.04.90
         Mieszanka zbożowo-strączkowa jara         -
      Kukurydza
 
  10.05.10
10.05.92
      Pozostałe zboża (bez ryżu)   10.07.10
         Gryka   10.07.91
         Proso   10.07.91
         Sorgo ziarniste   10.07.95
         Siemię   10.07.96
         Zboża nie wyszczególnione gdzie indziej (bez ryżu)   10.07.99
Ryż (łuskany lub niełuskany)   10.06.11
Rośliny strączkowe  
   Groch suszony i groch pastewny   07.05.11
      Groch suszony (inny niż pastewny)         -
         Groch suszony (poza grochem włoskim)         -  
         Groch włoski         -
         Groch pastewny         -  
      Ziarno fasoli i bobu  
         Ziarno fasoli   07.05.15
         Ziarno bobu   07.05.95
      Pozostałe rośliny strączkowe  
         Soczewica   07.05.91
         Wyka   12.03.31 2
         Łubin   12.03.49 2
         Rośliny strączkowe nie wyszczególnione gdzie
         indziej, mieszanki roślin strączkowych oraz mieszanki
         zbóż i roślin strączkowych
  07.05.97
Rośliny okopowe  
   Ziemniaki  
      Ziemniaki (poza sadzeniakami)  
         Młode ziemniaki   07.01.13
07.01.15
         Ziemniaki należące do uprawy głównej   07.01.17
07.01.19
   Sadzeniaki   07.01.11
Buraki cukrowe   12.04.11
   Buraki pastewne, brukiew, marchew pastewna i rzepa
   pastewna (buraki białe); inne rośliny okopowe
 
      Buraki pastewne
12.10.10
      Brukiew, marchew pastewna, rzepa pastewna i inne
      rośliny bulwiaste
         Brukiew
         Marchew pastewna, rzepa pastewna
      Kapusta pastewna   12.10.99 2
      Inne rośliny okopowe i paszowe  
          Karczochy Jeruzalem   07.06.10
         Bataty   07.06.50
         Rośliny okopowe nie wyszczególnione gdzie indziej   07.06.30
         Rośliny przemysłowe   12.10.99 3
Rośliny przemysłowe  
   Nasiona oleiste i owoce oleiste (bez oliwek)  
      Rzepak i nasiona rzepaku   12.01.91
         Rzepak ozimy         -
         Rzepak jary         -
         Rzepak         -
   Nasiona słonecznika   12.01.95
   Nasiona soji   12.01.40
   Ziarno rącznika   12.01.50
   Siemię lniane   12.01.61
12.01.69
   Nasiona sezamu, konopi, gorczycy i maku  
      Nasiona sezamu   12.01.97
      Nasiona konopi   12.01.94
      Nasiona gorczycy   12.01.92
      Mak oleisty i nasiona maku   12.01.93
   Rośliny włókniste  
      Len   54.01.10
      Konopie   57.01.10
   Tytoń nieprzetworzony (łącznie z tytoniem suszonym)   24.01.10
24.01.90
   Chmiel   12.06.00
   Pozostałe rośliny przemysłowe  
      Korzenie cykorii   12.05.00
      Rośliny lecznicze, przyprawowe, aromatyczne  
         Szafran   09.10.31
         Kminek   07.01.82
         Rośliny lecznicze, przyprawowe, przyprawy korzenne
         i aromatyczne, niewyszczególnione gdzie indziej
 
 
 
09.09 (11-13-15-17-18)
09.10 (11-20-51-55-71)
12.07 (10-20-30-40-50
         -60-70-80-91-99)
 
Świeże warzywa  
   Rodzaje kapusty przeznaczone do konsumpcji    
      Kalafior   07.01.22
07.01.21
         Inne rodzaje kapusty    
            Brukselka   07.01.26  
            Biała kapusta
07.01.23
            Czerwona kapusta  
            Kapusta włoska
  1
            Zielona kapusta 07.01.27  
            Rodzaje kapusty niewyszczególnione gdzie indziej    
   Warzywa liściaste i łodygowe poza kapustą      
      Seler łodygowy i seler bulwowy

 

  07.01.51
07.01.53

07.01.97

2
      Por   07.01.68  
      Sałata   07.01.31
07.01.33
 
      Cykoria   07.01.36 1
      Szpinak   07.01.29  
      Szparagi   07.01.71  
      Cykoria   07.01.34  
      Karczochy   07.01.73  
      Inne warzywa liściaste i łodygowe      
         Roszpunka warzywna   07.01.36 2
         Karczoch hiszpański i ostrożeń warzywny   07.01.37  
         Koper włoski   07.01.91  
         Rabarbar
   
         Rzeżucha    
         Pietruszka zwyczajna 07.01.97 1
         Brokuły    
         Warzywa liściaste i łodygowe niewyszczególnione
         gdzie indziej
   
   Warzywa rodzaju owocowego      
      Pomidory   07.01.75
07.01.77
 
      Ogórki i korniszony   07.01.83
07.01.85
 
      Melony   08.09.10  
      Bakłażan, oberżyna i dynia zwyczajna   07.01.95  
      Słodka papryka   07.01.93  
      Inne warzywa hodowane dla owoców   07.01.97 3
   Warzywa korzeniowe i bulwiaste      
      Kalarepa   07.01.27 2
      Kapusta polna
07.01.54  
      Marchew  
      Czosnek   07.01.67  
      Cebula i szalotki   07.01 (62-63-66)  
      burak ćwikłowy (burak czerwony)

07.01.56
07.01.59
 
      Selsafia i skorzonera  
      Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste (szczypiorek,
      rzodkiew zwyczajna, rzepa francuska, chrzan)
 
   Rośliny strączkowe   07.01.41  
      Groszek zielony   07.01.43  
      Nasiona fasoli 07.01.45
07.01.47
      Inne rośliny strączkowe 07.01.49
   Grzyby uprawne 07.01.87
Świeże owoce, łącznie z owocami cytrusowymi (bez winogron i oliwek)
   Jabłka deserowe i gruszki
      Jabłka deserowe 08.06 (13-15-17)
      Gruszki deserowe 08.06 (36-38)
   Jabłka winne i gruszki
      Jabłka winne 08.06.11
      Gruszki winne 08.06.32
   Owoce pestkowe
      Brzoskwinie 08.07.32
      Morele 08.07.10
      Czereśnie 08.07 (51-55)
      Śliwki (łącznie z renklodami, mirabelkami i śliwami
      domowymi)
08.07 (71-75)
      Inne owoce pestkowe 08.07.90
   Orzechy
      Orzechy włoskie 08.05.31
      Orzechy laskowe 08.05.91
      Migdały 08.05.11
08.05.19
      Kasztany jadalne 08.05.50
         Inne orzechy (z wyjątkiem orzechów tropikalnych)  
         Orzechy pistacjowe 08.05.70
   Orzechy niewyszczególnione gdzie indziej 08.05.97 1
      Inne owoce pochodzące z drzew  
      Figi 08.03.10
      Pigwy 08.06.50
   Inne owoce pochodzące z drzew niewyszczególnione
   gdzie indziej (z wyjątkiem owoców tropikalnych)
08.09.90 1
   Truskawki 08.08 (11-15)
      Jagody
         Porzeczki
         Czarne porzeczki
 
 
 
 
08.08.41
08.08.49
 
08.08.90
08.09.90

1

1
2

      Czerwone porzeczki
      Maliny
      Agrest
      Inne jagody (np. czarne jagody uprawowe)
      Owoce cytrusowe
      Pomarańcze 08.02 (21-22-24-27)
      Mandarynki i klementynki 08.02 (32-36)
      Cytryny 08.02.50
      Grejpfruty 08.02.70
      Inne owoce cytrusowe 08.02.90
         Cytrony       -
         Limony       -
         Bergamoty       -
         Owoce cytrusowe niewyszczególnione gdzie indziej       -
Winogrona i oliwki
   Winogrona
      Winogrona deserowe 08.04 (21-23)
      Inne winogrona (do celów produkcji wina, produkcji
      soku i przetwarzania na rodzynki)
08.04 (25-27)
   Oliwki
      Oliwki deserowe 07.01.78
      Inne oliwki (do celów produkcji oliwy) 07.01.79
07.03.13
Inne rośliny uprawne
   Rośliny pastewne (2) 12.10.99 1
   Produkty szkółek drzew
      Drzewa i krzewy owocowe 06.02 (19-40-51-55)
      Szczepy winorośli 06.02 (10-30)
      Drzewa i krzewy ozdobne 06.02 (71-75-79-98)
      Rozsady i sadzonki leśne 06.02.60
   Materiały roślinne używane głównie do wyplatania
      Łozina, sitowie, trzcinopalmy 14.01 (11-19-51-59)
      Trzcina, bambus 14.01 (31-39)
      Inne materiały roślinne używane głównie do
      wyplatania
14.01.90
   Kwiaty, rośliny ozdobne i choinki świąteczne
      Bulwy kwiatowe, bulwiaste łodygi podziemne
      i korzenie
06.01.10
      Rośliny ozdobne
06.01 (31-39)
06.03 (11-15-90)
06.04 (20-40-50)
06.04.90
      Kwiaty cięte, gałązki, liście
      Choinki świąteczne
      Rośliny wiecznie zielone 06.02.92
   Nasiona
      Nasiona rolnicze (3)
 
 
 
 
06.02.95
12.03 (11-19-35-39
         -44-46-84-86-89)
12.03.31
12.03.49

 
 
1
1
      Nasiona kwiatów 12.03.81
   Produkty pochodzące z roślin dziko rosnących (4)
 
 
 
 

 

07.01 (88-89) 
08.05.97 
08.08.31 
08.08.35 
08.08.49 
08.08.90 
23.06.10

2
 

2
2
1

   Produkty uboczne uprawy następujących (5) roślin:
 
12.08 (10-31)
12.08.90
12.09.00
13.03.12
(10- 21- 23- 25- 29)
14.03.00
14.04.00
14.05 (11-19)
15.16.10
23.06.10
23.06.30
13.01.00
 
2

      Produkty uboczne z uprawy zbóż (wyłączając ryż)
      Produkty uboczne z uprawy
      Produkty uboczne z uprawy ryżu
      Produkty uboczne z uprawy roślin strączkowych
      Produkty uboczne z uprawy roślin okopowych
      Produkty uboczne z uprawy roślin przemysłowych
      Produkty uboczne z uprawy świeżych warzyw
      Produkty uboczne z uprawy owoców i owoców
      cytrusowych winogron i oliwek
   Produkty uboczne z uprawy innych roślin uprawnych
Produkty roślinne niewyszczególnione gdzie indziej
   Moszcz winny i wino
   Moszcz winny 22.04.00
   Wino
 
 
22.05 (21-25-31-35-41­
          -44-45-47-51-57­
          -59-61-69)
   Produkty uboczne z produkcji wina (6) 23.05.00
Olej z oliwek
   Rafinowany olej z oliwek (7) 15.07.06
   Nierafinowana oliwa z oliwek (7) 15.07 (07-08)
   Produkty uboczne z produkcji oliwy z oliwek (8) 23.04.05
Bydło
   Bydło domowe 01.02 (11-13-14-15-17)
      Cielęta       -
      Inne bydło, mniej niż roczne       -
      Jałówki       -
      Krowy       -
      Zwierzęta rozpłodowe rodzaju męskiego
      Jeden do dwu lat       -
      Starsze niż dwa lata       -
      Bydło rzeźne i tuczne,
         Jeden do dwu lat       -
         Starsze niż dwa lata       -
Trzoda chlewna
   Świnie domowe 01.03 (11-15-17)
      Warchlaki       -
      Prosięta       -
      Świnie tuczne       -
      Maciory i loszki       -
      Knury rozpłodowe       -
Jednokopytne
   Konie 01.01 (11-15-19)
   Osły 01.01.31
   Muły 01.01.50
Owce i kozy
   Owce domowe 01.04 (11-13)
   Kozy domowe 01.04.15
Drób, króliki, gołębie i inne zwierzęta
   Kury, koguty, młode koguty, młode kury, kurczęta 01.05 (10-91)
   Kaczki 01.05.93
   Gęsi 01.05.95
   Indyki 01.05.97
   Perliczki 01.05.98
   Króliki domowe 01.06.10
   Gołębie domowe 01.06.30
   Pozostałe zwierzęta/owady
      Pszczoły       -
      Jedwabniki       -
      Zwierzęta futerkowe       -
      Ślimaki (z wyjątkiem ślimaków morskich) 03.03.66
      Zwierzęta niewyszczególnione gdzie indziej 01.06.99 
02.04.99

1
Zwierzyna łowna i dziczyzna
   Zwierzyna łowna (9)
 
 

 

01.01.39 
01.02.90 
01.03.90 
01.04.90 
01.06.91
   Dziczyzna 02.04.30
Mleko surowe
   Mleko krowie       -
   Mleko owcze       -
   Mleko kozie       -
   Mleko bawole       -
Jaja
   Jaja kurze
      Jaja wylęgowe 04.05.12 1
      Inne 04.05.14
   Inne jaja
      Jaja wylęgowe 04.05.12 2
      Inne 04.05.16
04.05.18
Inne produkty otrzymywane ze zwierząt hodowlanych
   Wełna surowa (łącznie z włosiem zwierzęcym) (10) 53.01 (10-20)
53.02 (93-95)
   Miód 04.06.00
   Kokony jedwabnika 50.01.00
Produkty uboczne z produkcji zwierząt hodowlanych (11)
15.15.10
43.01 (10-20-30-90)
53.02.97
   Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej
   niewymienione
Usługi rolnicze (12)
Produkty rolnicze nieomal wyłącznie będące przedmiotem przywozu
   Tropikalne nasiona oleiste i owoce
      Orzeszki ziemne 12.01.11 
12.01.15
      Kopra 12.01.20
      Orzechy palmowe i ich jądra 12.01.30
      Nasiona bawełny 12.01.96
      Nasiona oleiste i owoce niewyszczególnione gdzie
      indziej
12.01.99
   Tropikalne rośliny włókniste
      Bawełna 55.01.00
      Inne rośliny włókniste
         Konopie manilskie 57.02.00
         Juta 57.03.10
         Sizal 57.04.10
         Włókno kokosowe 57.04.30
         Ramia 54.02.00
         Rośliny włókniste, niewyszczególnione gdzie indziej 57.04.50
   Inne rośliny tropikalne do użytku przemysłowego
      Kawa 09.01.11
      Kakao 18.01.00
      Trzcina cukrowa 12.04.30
   Owoce tropikalne
      Orzechy tropikalne
         Kokosy 08.01.75
         Orzechy nerkowca 08.01.77
         Orzechy brazylijskie 08.01.80
         Amerykańskie orzechy laskowe 08.05.80
      Inne owoce tropikalne
         Daktyle 08.01.10
         Banany 08.01 (31-35)
         Ananasy 08.01.50
         Melonowiec 08.08.50
         Owoce tropikalne niewyszczególnione gdzie indziej 08.01 (60-99) 
   Kość słoniowa, niewygładzana 05.10.00

V.   DREWNO SUROWE
      Drewno drzew iglastych do użytku przemysłowego
         Dłużyce z drzew iglastych
         - dłużyce
            1) jodła, świerk, daglezja zielona
            2) sosna, modrzew
         - 2 drewno kopalniane
            1) jodła, świerk, daglezja zielona
            2) sosna, modrzew
         - 3 inne dłużyce
             1) jodła, świerk, daglezja zielona
             2) sosna, modrzew
         Sklejka z drzew iglastych
         - 1 jodła, świerk, daglezja zielona
         - 2 sosny, modrzew
      Drewno opałowe
         Jodła, świerk, daglezja zielona
         Sosna, modrzew
      Drewno liściaste do użytku przemysłowego
         Drzewo liściaste
         - 1 dłużyce
            1) dąb
            2) buk
            3) topola
            4) inne
         - 2 drewno kopalniane
            1) dąb
            2) inne
         - 3 inne dłużyce
            1) dąb
            2) buk
            3) topola
            4) inne
      Sklejka z drzew liściastych 
      - 1 dąb
      - 2 buk
      - 3 topola
      - 4 inne
      Drewno opałowe (z drzew liściastych) 
            dąb
            buk
            topola
            inne
      Usługi leśne (13)
      Inne produkty (np. kora, korek, żywica)

____________________

(1) Klasyfikacja użyta w niniejszym załączniku jest wykorzystana w statystykach gospodarczych rolnictwa Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (SAEG).
(2) Siano, koniczyna (z wyjątkiem kapusty pastewnej).
(3) Z wyjątkiem nasion zbóż i ryżu jak również sadzeniaków.
(4) Grzyby leśne, żurawina, borówka czarna, jeżyna, dzikie maliny itd.
(5) Słoma, buraki, liście zewnętrzne kapusty, groszek zielony i strączkowy.
(6) Liście winorośli, pestki winogron itd.
(7) Różnica między tymi dwoma produktami polega raczej na metodzie przetworzenia niż na różnej produkcji.
(8) Wytłoki z oliwek i inne produkty pozostałe przy uzyskiwaniu oliwy z oliwek.
(9) Do zwierzyny łownej należy tylko hodowlana zwierzyna łowna i inna zwierzyna łowna trzymana w niewoli.
(10) O ile są produktami głównymi.
(11) Skóry, włosie zwierzęce i futra pochodzące z ubitych dzikich zwierząt, wosk, nawóz, nawóz płynny.
(12) Usługi, które zazwyczaj świadczone samodzielnie przez gospodarstwa rolne, jak przeorywanie, sianie, młócenie, suszenie tytoniu, strzyżenie owiec, pielęgnacja zwierząt.
(13)Usługi, które są zazwyczaj świadczone samodzielnie przez przedsiębiorstwa leśne (np. wyrąb drzew).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60