Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.09.2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1108

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.

Załącznik nr 3

Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
służący do stosowania zwolnień od akcyzy

Lp.

Środek skażający

Minimalny dodatek do 1 hl
alkoholu 100 % vol

1

2

3

1

Aceton

3.000 ml

2

Alkohol benzylowy

3.000 ml

3

Alkohol izopropylowy (propan-2-ol)

10.000 ml

4

Benzyna silnikowa

3.000 ml

5

Bromek lub chlorek etylu

300 ml

6

Eter etylo-tert-butylowy

3.000 ml

7

Eter dietylowy

3.000 ml

8

Ftalan dietylu

1.000 ml

9

Keton etylowo-metylowy

3.000 ml

10

Mieszanina acetonu

2.000 ml

i benzoesanu denatonium

1 g

11

Mieszanina alkoholu izopropylowego (propan-2-ol)

6.000 ml

i benzoesanu denatonium

1 g

12

Mieszanina ketonu etylowo-metylowego

2.000 ml

i benzoesanu denatonium

1 g

13

Nafta - frakcja naftowa z destylacji zachowawczej

2.000 ml

14

Nipagina (aseptina)

3.000 g

15

Octan etylu

5.000 ml

16

Ogólny środek skażający
Ogólny środek skażający - zgodny z Polską Normą PN-C-97911 "Ogólny środek skażający"

500 ml

17

Szelak

3.000 g

18

Toluol lub toluen

3.000 ml

19

Benzoesan denatonium
rozpuszczony w 130 ml alkoholu tert-butylowego

2 g

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60