Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 267
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 23
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.04.30 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 60) 
Rozdział 1. Zakres obowiązywania (art. 1 - 5) 
Rozdział 2. Zasady ogólne (art. 6 - 16) 
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne (art. 17 - 18) 
Rozdział 4. Właściwość organów (art. 19 - 23) 
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu (art. 24 - 27a) 
Rozdział 6. Strona (art. 28 - 34) 
Rozdział 7. Załatwianie spraw (art. 35 - 38) 
Rozdział 8. Doręczenia (art. 39 - 49b) 
Rozdział 9. Wezwania (art. 50 - 56) 
Rozdział 10. Terminy (art. 57 - 60) 
Dział II. Postępowanie (art. 61 - 163g) 
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania (art. 61 - 66) 
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje (art. 66a - 72) 
Rozdział 3. Udostępnianie akt (art. 73 - 74) 
Rozdział 4. Dowody (art. 75 - 88a) 
Rozdział 5. Rozprawa (art. 89 - 96) 
Rozdział 5a. Mediacja (art. 96a - 96n) 
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 97 - 103) 
Rozdział 7. Decyzje (art. 104 - 113) 
Rozdział 8. Ugoda (art. 114 - 122) 
Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy (art. 122a - 122g) 
Rozdział 9. Postanowienia (art. 123 - 126) 
Rozdział 10. Odwołania (art. 127 - 140) 
Rozdział 11. Zażalenia (art. 141 - 144) 
Rozdział 12. Wznowienie postępowania (art. 145 - 153) 
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji (art. 154 - 163a) 
Rozdział 14. Postępowanie uproszczone (art. 163b - 163g) 
Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164 - 181) 
Dział IV. Udział prokuratora (art. 182 - 189) 
Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a - 189k) 
Dział V. (uchylony)  
Dział VI. (uchylony)  
Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217 - 220) 
Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221 - 260) 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne (art. 221 - 226) 
Rozdział 2. Skargi (art. 227 - 240) 
Rozdział 3. Wnioski (art. 241 - 247) 
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych (art. 248 - 252) 
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków (art. 253 - 256) 
Rozdział 6. Nadzór i kontrola (art. 257 - 260) 
Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna (art. 260a - 260g) 
Dział IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261 - 267) 
Dział X. Przepisy końcowe (art. 268 - 269) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60