Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w ...

Ustawa z dnia 24.08.2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 395
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1713
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 475
2018.04.03 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Zasady ogólne (art. 1 - 8) 
Dział II. Sąd (art. 9 - 16) 
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu (art. 9 - 15) 
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego (art. 16) 
Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy (art. 17 - 31) 
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny (art. 17 - 19) 
Rozdział 4. Obwiniony i jego obrońca (art. 20 - 24) 
Rozdział 5. Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy (art. 25 - 31) 
Dział IV. Czynności procesowe (art. 32 - 38) 
Dział V. Dowody (art. 39 - 44) 
Rozdział 6. Przepisy ogólne (art. 39 - 40) 
Rozdział 7. Przeprowadzanie poszczególnych dowodów. Przeszukanie (art. 41 - 44) 
Dział VI. Środki przymusu (art. 45 - 53) 
Rozdział 8. Zatrzymanie (art. 45 - 47) 
Rozdział 9. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów (art. 48) 
Rozdział 10. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu (art. 49 - 53) 
Dział VII. Czynności wyjaśniające (art. 54 - 56a) 
Dział VIII. Postępowanie zwyczajne (art. 57 - 88) 
Rozdział 11. Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą (art. 57 - 64) 
Rozdział 12. Przygotowanie do rozprawy (art. 65 - 69) 
Rozdział 13. Rozprawa (art. 70 - 84) 
Rozdział 14. Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 85 - 88) 
Dział IX. Postępowania szczególne (art. 89 - 102a) 
Rozdział 15. Postępowanie przyspieszone (art. 89 - 92a) 
Rozdział 16. Postępowanie nakazowe (art. 93 - 94) 
Rozdział 17. Postępowanie mandatowe (art. 95 - 102a) 
Dział X. Środki odwoławcze (art. 103 - 109) 
Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 110 - 113) 
Rozdział 18. Kasacja (art. 110 - 112) 
Rozdział 19. Wznowienie postępowania (art. 113) 
Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 114 - 116) 
Rozdział 20. Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie (art. 114 - 116) 
Dział XIIa. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych (art. 116a - 116c) 
Rozdział 20a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 116a) 
Rozdział 20b. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym (art. 116b) 
Rozdział 20c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 116c) 
Dział XIII. Koszty postępowania (art. 117 - 121) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60