Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 482
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.02.22 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności (art. 1 - 17) 
Rozdział II. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (art. 18 - 39) 
Rozdział III. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40 - 41) 
Rozdział IV. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu (art. 42 - 44) 
Rozdział V. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art. 45 - 46) 
Rozdział VI. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 47) 
Rozdział VII. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 48) 
Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49 - 64) 
Rozdział IX. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art. 65 - 69) 
Rozdział X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70 - 83) 
Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84 - 103a) 
Rozdział XII. Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104 - 108) 
Rozdział XIII. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109 - 118) 
Rozdział XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu (art. 119 - 131) 
Rozdział XV. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132 - 139b) 
Rozdział XVI. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140 - 142) 
Rozdział XVII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143 - 145) 
Rozdział XVIII. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146 - 147a) 
Rozdział XIX. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 148 - 166) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60