Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2204
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.04.19 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej (art. 1 - 12) 
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa (art. 13 - 24) 
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej (art. 25 - 31) 
Rozdział IV. Kary (art. 32 - 38) 
Rozdział V. Środki karne (art. 39 - 43c) 
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne (art. 44 - 52) 
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych (art. 53 - 63) 
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa (art. 64 - 65) 
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (art. 66 - 84a) 
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych (art. 85 - 92a) 
Rozdział X. Środki zabezpieczające (art. 93 - 100) 
Rozdział XI. Przedawnienie (art. 101 - 105) 
Rozdział XII. Zatarcie skazania (art. 106 - 108) 
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (art. 109 - 114a) 
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 115) 
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116) 
Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (art. 117 - 126c) 
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 - 139) 
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności (art. 140 - 147) 
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 - 162) 
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163 - 172) 
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173 - 180a) 
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181 - 188) 
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189 - 193) 
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194 - 196) 
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197 - 205) 
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206 - 211a) 
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (art. 212 - 217a) 
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218 - 221) 
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222 - 231b) 
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (art. 232 - 247a) 
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (art. 248 - 251) 
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (art. 252 - 264a) 
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265 - 269c) 
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 - 277d) 
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 - 295) 
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296 - 309) 
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 - 316) 
Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (art. 317 - 337) 
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (art. 338 - 342) 
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (art. 343 - 349) 
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (art. 350 - 353) 
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym (art. 354 - 355) 
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (art. 356 - 357) 
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (art. 358 - 363) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60