Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2013 r. poz. 186
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 2137
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2226
2018.02.08 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 1 - 111) 
Dział I. Część ogólna (art. 1 - 53) 
Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 1 - 15) 
Rozdział 2. Zaniechanie ukarania sprawcy (art. 16 - 19) 
Rozdział 3. Przestępstwa skarbowe (art. 20 - 45) 
Rozdział 4. Wykroczenia skarbowe (art. 46 - 52) 
Rozdział 5. Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 53) 
Dział II. Część szczególna (art. 54 - 111) 
Rozdział 6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji (art. 54 - 84) 
Rozdział 7. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami (art. 85 - 96) 
Rozdział 8. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (art. 97 - 106ł) 
Rozdział 9. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych (art. 107 - 111) 
Rozdział 10. (uchylony)  
Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 113 - 177) 
Dział I. Przepisy wstępne (art. 113 - 135) 
Rozdział 11. Przepisy ogólne (art. 113 - 119) 
Rozdział 12. Strony i ich procesowi przedstawiciele (art. 120 - 128) 
Rozdział 13. Zatrzymanie rzeczy. Zabezpieczenie majątkowe (art. 129 - 132a) 
Rozdział 14. Właściwość organów postępowania przygotowawczego (art. 133 - 135) 
Dział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy (art. 136 - 149) 
Rozdział 15. Postępowanie mandatowe (art. 136 - 141) 
Rozdział 16. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art. 142 - 149) 
Oddział 1. Przebieg negocjacji (art. 142 - 147) 
Oddział 2. Zezwolenie (art. 148 - 149) 
Dział III. Postępowanie przygotowawcze (art. 150 - 156) 
Dział IV. Postępowanie przed sądem (art. 157 - 170) 
Rozdział 17. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 157 - 164) 
Rozdział 18. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 165 - 170) 
Dział V. Postępowanie nakazowe (art. 171 - 172) 
Dział VI. Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art. 173 - 177) 
Rozdział 19. Przesłanki (art. 173) 
Rozdział 20. Przebieg postępowania (art. 174 - 177) 
Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 178 - 191) 
Dział I. Część ogólna (art. 178 - 181) 
Rozdział 21. Zakres obowiązywania (art. 178) 
Rozdział 22. Postępowanie (art. 179 - 181) 
Dział II. Część szczególna (art. 182 - 191) 
Rozdział 23. Wykonywanie kar (art. 182 - 188) 
Rozdział 24. Wykonywanie środków karnych (art. 189 - 191) 
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60